Slægten Mørk fra Vadum

 

1. Anders Nielsen Mørk f. -o. -1535, Vadum, Godsejer, g. ukendt.

Anders død -1614, Vadum. (Sansynligvis efterkommer af Ringkøbing-slægten) Ejer af Bjørum Gods fra o.1560 tillige Hvorup Bundgaard i 1584.

Børn:

2. i Niels Andersen f. -1592.

3. ii Jens Andersen f. ?.

iii Søren Andersen Mørk f. ?, Selvejer, d. ?,

Søren Mørk boede i Hvorup Bundgaard, 1650.

 

Anden Generation

 

2. Niels Andersen Mørk f. -1592, Vadum sogn, Godsejer, g. (1) -o. -1618, Maren Jensdatter, d. -1644, Hallund, g. (2) -o. -1645, i

Hallund Kirke, Bodil Pedersdatter, f. -1611, d. -1680, Hallund, Begr. 22-dec-1680, Hallund. Niels Begr. 21-jan-1673. Hallund.

Niels Mørk ejede ˝ del af V. Hebelstrup i 1631. (Den anden. ˝-del fik Kjærulf-slægten). Niels Mørk var en meget stridbar mand og han kom

tit i klammeri og håndgemæng med naboer og karle. Han fik mange ar efter slagsmål og han fik endvidere knust sine fingre ved et alvorligt

slagsmål med en karl i laden. I 1670 brændte laden med al avlen fra året. Dette betød, at Niels måtte stifte gæld som mærkede ham resten af

livet.

Børn:

i Anders Nielsen Mørk f. -1620, Hallund, Tjenestekarl, d. -1712, Skamstrup, Holbæk sogn, Sjælland.

Anders boede i hjemmet indtil han i 1654 kom i slagsmål karlen på gården. Han "prikkede" lidt til karlen med en fork, så han senere

derved døde af sit sår i maven. Efter afsoning blev Anders sendt til godset Skamstrup på Sjælland.

4. ii Jens Nielsen f. -o. -1622.

iii Tove Nielsdatter Mørk f. ?, d. ?, Landskrona. gift med Mads Bertelsen i Landskrona

iv Karen Nielsdatter Mørk f. ?, d. ?. gift med en Anders ......?

De fik en datter: Anne Andersdatter.

v Jens Nielsen Mørk f. -o. -1646, Hallund, d. -o. -1672, ugift.

vi Peder Nielsen Mørk f. ?, d. ?, som ung ugift.

vii Maren Nielsdatter Mørk f. -o. -1650, Hallund, d. -o.-1674, Hallund.

viii Maren Nielsdsatter Mørk f. efter 1674, Hallund, d. ?. Maren (2.) gift i 1712 med Henrich Hashagen og flyttede til

København.

ix Johanne Nielsdatter Mørk f. -o. -1660, Hallund, d. -1711, København død i pesten, Husjomfru, Nibstrup i 1681-82. gift

med Lorentz Hansen fra København.

 

3. Jens Andersen Mørk f. ?, Godsejer, g. Mette Pedersdatter, f. ?, d. -1688, Vadum. Jens død -1662, Vadum.

Jens Andersen Mørk overtog Bjørum efter faderen.

Børn:

5. i Anders Jensen f. ?.

ii Maren Jensdatter Mørk d. o. 1687, Hvorup. gift (1) m. Mikkel Jensen Kjærulf, f. o.1600 i Østbjerg, død før 25-apr-1665 i

Torpet, Hvorup. Gift (2) m. Anders Andersen Kjærulf, død 1685, begr. i Hvorup. Maren fik i de 2 ægteskaber 6 børn:

1) Mikkel Mikkelsen, borger i Aalborg, fra 1700 boede han i Stae, Hals s.

2) Bodil Mikkelsdatter, gift i 1700 m. Anders Mørk i Bjørum

3) Maren Mikkelsen

4) Iver Mikkelsen

5) Jens Mikkelsen

6) Anne Mikkelsdatter

iii Margrete Jensdatter Mørk. gift i 1675 m. Anders Andersen Kjærulf, f. 1631, d. 1680 i Nørresundby.

 

Tredie Generation

 

4. Jens Nielsen Mørk f. -o. -1622, Hallund, Selvejer, g. Ingeborg Rasmusdatter. Jens død efetr -1712, Hallund,

Jens Mørk arvede faderens ˝-del, men solgte den til Peder Nielsen Kjærulf 1712.

Børn:

i Rasmus Jensen Mørk f. ?, Hallund, d. -1712, København ugift.

ii Maren Jensdatter Mørk f. -1677, København, d. ?.

iii Niels Jensen Mørk f. -1682, København, d. ?.

 

5. Anders Jensen Mørk f. ?, Selvejer, g. (1) 1658, Johanne Mortensdatter Kjærulf, f. -o. -1645, d. ?. g (2) 1700, Bodil

Mikkelsdatter Kjærulf, Anders død ?, Tvilsgaard, Jetsmark. Anders Mørk ejede Tvilsgaard i Jetsmark fra 1682.

Børn:

6. i Bertel Andersen.

 

Fjerde Generation

 

6. Bertel Andersen Mørch g. ukendt.

Bertel Mørch ejede Bundgaard i Vesterhalne. Han blev kaldt Bertel Bundgaard.

Børn:

7. i Christen Bertelsen f. -1713.

 

Femte Generation

 

7. Christen Bertelsen Mørch f. -1713, Vesterhalne, g. 1739, Bodil Nielsdatter. Christen død -1788, Vesterhalne.

Christen Bertelsen Mørch arvede Bundgaard efter faderen. Hans hustru var fra Torpet.

Børn:

8. i Bertel Christensen f. -1737.

 

 

Sjette Generation

 

8. Bertel Christensen Mørch f. -1737, Vesterhalne, g. Maren Andersdatter, Bertel død ?. Arvede Bundgaard.

Børn:

9. i Jens Bertelsen f. -1806.

 

Syvende Generation

 

9. Jens Bertelsen Mørch f. -1806, g. ukendt. Jens død ?.

Jens Bertelsen ejede Bundgaard fra 1844.

Børn:

10. i Bertel Jensen f. -1831.

 

Ottende Generation

 

10. Bertel Jensen Mørch f. -1831, Vesterhalne, g. ukendt.

Bertel død -1912, Vesterhalne. Bundgaard.

Børn:

11. i Jens Bertelsen Bundgaard f. -1879.

 

Niende Generation

 

11. Jens Bertelsen Bundgaard Mørch f. -1879, Vesterhalne, g. ukendt, Jens død ?.

Børn:

i Johanne Mørch. gift med Morten Haldager af Egholm i 1935.