Familien Mørch i Uggerby

 

1. Jens Pallesen Mørk, født 1741, døbt 20-12-1743 i Sæby, fisker og lods i Sæby. gift 12-08-1768 i Sæby m.: Sidsel Jensdatter, født 1740.

Iflg. folketællingen 1787 boede familien Algade 69 i Sæby.

Jens Mørk (navnet er stavet med k i kirkebogen) var søn af Palle Nielsen Mørk fisker i Sæby og Anne Henriksdatter Rafn.

Palle Mørk er sansynlig af præsteslægten Mørch fra Horne – Asdal. ( se afsnittet Horne Mørch )

Børn:

i. Johanne Jensdatter Mørk, døbt 23-12-1768 i Sæby

( se afsnittet PALLESEN MØRK I SÆBY )

2. ii. Jens Jensen Mørch, døbt 13-10-1771 Sæby

iii. Palle Jensen Mørk, født 1773 ( se afsnittet PALLESEN MØRK I SÆBY )

iv. Anne Jensdatter Mørk, døbt 24-03-1776 ( se afsnittet PALLESEN MØRK I SÆBY )

v Maren Jensdatter Mørk, døbt 21. søndag efter Trin. 1783 ( se afsnittet PALLESEN MØRK I SÆBY )

vi. Christen Jensen Mørk, født 1786. ( se afsnittet PALLESEN MØRK I SÆBY )

 

Anden Generation

 

2. Jens Jensen Mørch f. 1771, Sæby, Døbt 13-okt-1771, Sæby Kirke, Ref. J201541 s.1011, Kleinsmedemester, g. (1.) i Sæby 22-feb-1795 m.:

Kirsten Andersdatter, født 1769, død okt.-1809 i Aalborg, begr. 02-nov-1809, Budolfi s. g. (2.) i Aalborg, Budolfi kirke 29-dec-1809 m.:

Ane Marie Jørgensdatter, f. 14-jun-1786, Havsig, Albæk sogn, Døbt 18-jun-1786, 1.s.e.Trin. i Albæk Kirke, d. ?. Jens død ?

Jens Mørch har opholdt sig i Sæby mindst indtil 1804 (C 68 –1-5), så vi må antage, at han har uddannet sig i byen. Og på denne tid var der en

meget anset kleinsmed ved navn Jens Pedersen Wismar, som vi må anse som hans læremester.

Først i året 1809 har vi fundet noget om ham igen i Budolfi kirkebog, Aalborg ved hans første hustru Kirsten Andersdatters begravelse. Han

har opholdt sig i Aalborg mindst indtil marts 1811 og derefter forsvinder sporene igen indtil han dukker op i Sæby 1814.

Fra Jens Mørch’s omgangskreds i Aalborg kan nævnes bl. a.: Blikkenslager Meyer, familien Cofmann, skomager H. Møller, handelsbestyrer Glahn

og præstefamilien Claudi.

I kirkebogen fra Sæby 1816 nævnes Jens Mørch og hustru ved sønnen Jørgen Mørch's barnedåb. Faddere ved sønnen Jørgens dåb:

Madam Solsbæk (=Frederikke Soelsbæk g. m. Niels Rasmussen), Jfru Wilhelmine Jørgensen, Snedkermester Werner Laulund (=Werner

Rosenkrantz Christensen Laulund) og drengen Frederich Bech (søn til Madam Soelsbech).

Jens Mørch Boede pr 7. juni 1799 i hus nr. 35 i Algade i Sæby (matr. nr. 47) og set igen på samme matrikkel nr. i 1817, 1827 og 1837. Fra 1837

overtog svigersønnen Ammond Nielsen huset og boede der indtil 1867.

Ane Marie: datter af Jørgen Jensen og Mette Hansdatter fra gården Havsig i Albæk sogn. Mette Hansdatter døde 18-feb-1787, 23 år gl.

Gdr. Jørgen Jensen giftede sig med Anne Hansdatter i 1787, en søster til afdøde Mette Hansdatter. Jørgen Jensen var født 1748 og ved sit

giftermål med Mette Handatter kom han fra Rugtved. Han døde 06-jun-1789 i Albæk sogn, ( KB Albæk).

Børn:

i Cecilie Mørch, født 1797 i Sæby, død 15-dec-1880 i Sæby. viet 25-jan-1833 i Sæby m. Amor Nielsen.

Ved dette bryllup var forloverne Jens Pallesen Mørk og Jens Henriksen Mørk, så vi må antage, at Cecilie blev boende i Sæby

hos sin farfar eller én af sine farbrødre. (Hun var barn af første ægteskab)

ii Mette Kirstine Mørch, født 27-dec-1810 i Aalborg, hjemmedøbt den 30-dec-1810, fremst 08-mar-1811, Budolfi k.

Viet 07-feb-1846 i Budolfi K. Søren Jørgensen Blæhr. Hun blev opkaldt efter sin mormoder Mette Hansdatter.

iii Cæcilie Mørch, født 16-jan-1815 i Sæby, hjemme døbt 17-jan-1815, død samme dag. Navnet er vanskelig at læse i kirkebogen (C68)

3. iv Jørgen Jensen f. 30-aug-1816.

 

Tredje Generation

 

3. Jørgen Jensen Mørch f. 30-aug-1816, Sæby, Døbt 11-sep-1816, Sæby, hjemmedøbt, Skolelærer og kirkesanger, g. 29-mar-1838, i Hals,

Sophie Caroline Madsen, f. 1815, Helsingør, d. ?. Jørgen død ?.

Jørgen Mørch boede i Hals (iflg folketælling 1840) og var privatlærer på Egensekloster i Mou sogn.

Jørgen Mørch boede på Rubjerg Skole 1841 - 1846, hvor han underviste. I 1846 flyttede familien til Vidstrup, hvor Jørgen afløste lærer Mogens

Christensen på Vidstrup Skole (et anneks til Tornby). Han boede der til efter 1850, da man ved, at han selv foretog og underskrev folketællingen i

Vidstrup i 1850.

Iflg. S. C. Sortfeldt i bogen: Rubjerg i gamle dage s. 89 står der:

"I 1841 blev seminarist Jørgen Jensen Mørch konstitueret som lærer og kirkesanger i Rubjerg. I 1844 blev han fastansat. Han var gift

med Sofie Caroline Madsen og havde 18-juli-1842 en søn Conrad Peter Mørch. I 1845 den 24. februar døde en søn som hed

Marcowitz Claudi Mørch og var 12 uger gl. Når Mørch var fuld, sagde han, at han var Halsbo.

I 1846 flyttede han til Vidstrup."

Fra ca. 1853 boede familien i Hugdrup Skole i Skæve sogn og fra august 1855 i Dal, understed sogn.

Fra V. T. i juli 1955 under bagsiderubrik:

FOR 100 AAR SIDEN 1855

"Hjørring 5. juli: Skolelerer i Hugdrup og Kirkesanger for Skjæve Menighed Seminarist J. J. Mørch er kaldet til

Skolelerer i Dal, Understed Sogn."

Familien må være flyttet tilbage til Skæve sogn, idet den yngste datter blev døbt i Skæve Kirke i 1857.

Børn:

i Julie Madsen Mørch f. ?? - 1836, Hals, d. ?.

Julie Mørch flyttede 1. maj 1855 fra Hørmested sogn til Langheim Ladegaard i Skæve sogn.

ii Ida Marie Mørch f. 25-apr-1838, Hals. gift i Dronninglund 27-dec-1861med Niels Peter Christensen, f. -1832. (I 1861 boede

begge i Sørå ) Faddere ved Ida's dåb:

Laurits Martin Jensen, Jfr. Jacobine Lund, Kirsten ?, Peter Madsen, Thomas Peter Jensen.

Ida boede i Aalborg (Møllegade i 1867) Hun skrev i et brev til sin veninde i Vidstrup, Margrethe Christensen, i 1867 , at hun havde

3 raske drenge.

4. iii Jens Carsten f. 03-apr-1841.

5. iv Conrad Peter f. 18-jul-1842.

v Marcowitz Claudi Mørch f. 20-nov-1844, Rubjerg, Døbt 03-jan-1845, Rubjerg, d. 24-feb-1845, Rubjerg, 12 uger gl..

vi Georg Claudius Mørch f. 24-feb-1846, Rubjerg, Døbt 05-jun-1846, Rubjerg, g. Ukendt. Georg død ?.

Georg Mørch stod fadder til Niels Jørgen Mørch's barnedåb i 1864 sammen med søsteren Anine Mørch

vii Claudia Anine Mørch f. 21-okt-1848, Vidstrup, Døbt 02-nov-1848, Vidstrup, d. ?. Anine stod fadder ved Niels Jørgen Mørch's

barnedåb i 1864 sammen med broderen Georg C. Mørch

viii Axel Sophus Mørch f. 20-feb-1851, Vidstrup Skole, Døbt 22-apr-1851, Vidstrup, d. ?. . Faddere ved dåben: Bager Peder Nielsen

Mørch og hustru Anne Elisabeth Dorthe Knudsen fra Aalborg, gårdm. Simon Mikkelsen og hustru Karen Marie Pedersdatter.

ix Harald Lykke Bagger Mørch f. 25-feb-1854, Skæve, Døbt 18-jun-1854, Skæve, Ref. Lykke, g. 26-apr-1876, Sofie Jensen f.

22-jun-1856 i Mygdal sogn, d. 07-aug-1935, København. Harald død 11-maj-1940, Thorupsgade 8 A, Kbh. N..

Harald Lykke Bagger Mørch blev født i Hugdrup Skole i Skæve s. Han flyttede ttl København og fik eget bogbinderværksted i

Smedegade 14. Sofie var skolebestryerinde.

Lykke Mørch mistede sin kone ca. et   år før, de kunne have holdt diamantbryllup.

Sofie var datter af gdr. m. Jørgen Jensen og Kirsten Sørensdatter fra gården Rødemølle i Mygdal Sogn.

Her følger et afskrift af brev sendt til Jørgen Mørch i Uggerby i 1935:

København 24de Aug. 35

 

Kære Jørgen Mørch og Hustru.

Jeg meddeler Eder, at min kære Hustru Sophie afgik ved Døden d. 7de August. Hun havde skræntet de sidste par Aar, men dog

haabet til det sidste, at hun nok oplevede vort Diamantbryllup til d. 26de April næste Aar og tillige, at vi endnu en Gang skulle rejse

til Familierne i denne Sommer. Hun led af en Underlivssygdom, der medførte Lammelse de sidste Dage. - Der er mig jo en stor

Trøst, at hun var en Gudhengivende Kvinde og fast i Troen paa Herrens Naade og hans Forjættelser til dem, som tro.

Jeg deler hendes tro og Haab ! Jeg har Mange at skrive til i denne Tid, derfor bliver mit Brev ikke længere denne Gang, men

hils Marie, at jeg ikke har glemt hende og hendes smukke Brev jeg skal nok skrive et Brev til hende i en nær Fremtid.

 

Med den venligste Hilsen

Eders onkel

Lykke Mørch

 

N. B. Lever Chr. Skoven ?

Adr.

H. L. B. Mørch

Thorupsgade 8 A.

København N.

 

x Cecilie Christine Ulriche Mørch f. -1857, Døbt 22-nov-1857, Skæve, død i sommeren 1866. (Kaldt "Stine")

Faddere ved dåb: Frk. Nielsen fra Skæve, forp. Hansen fra Dybvad, skolelærer Frederiksen i Karmisholt og gårdm. Søren

Hansen fra Hugdrup.

 

Fjerde Generation

 

4. Jens Carsten Mørch f. 03-apr-1841, Hals Ryet, g. 12-maj-1864, i Bindslev Kirke, Carthrine Marie Nielsen, f. 1838, Aagaard,

Bindslev, d. 12 aug 1919, Nørresundby, Begr. 19 aug, fra kapellet. Jens død 03-Juni-1877, Uggerby, Begr. 10-Juni-1877, Uggerby,

Strandfoged. Fadder ved dåb: Mads Mørch fra Hals.?

Jens Carsten Mørch deltog i krigen i 1864-68, derefter slog han sig ned i Uggerby (Østenaaen), hvor han virkede som snedker, tømrer og

murer. Efter hans død flyttede hustruen, som iøvrigt blev kaldt Thrine Nielsen, hjem til sine forældre, men i 1890 boede hun i Diget ved

Uggerby med de to mindste børn. Her virkede hun som dagplejerske. Deres yngste søn er hjemmedøbt i Bindslev, så vi må antage, at Jens

Mørch var syg på dette tidspunkt og muligvis har opholdt sig på et hospital eller lign.

Børn:

6. i Niels Jørgen Jensen f. 31-Jan-1864.

ii Jens Mørch f. 21-Feb-1876, Østenaaen, Uggerby, Døbt 10-Jun-1876, Hjemme, fremvist i Uggerby 13/1-1877, død -1950,

Nørresundby. Faddere ved dåb: Moderen og grd. Jens Nielsen,(morfaderen), skomager Wilhelm Grønbæk,(farfar til stiftsprovst

Grønbæk i Ribe).

Jens Mørch boede i Nørresundby og det menes, at han havde en datter, som boede et sted på Djursland - måske i Grenå.

iii Ane Mine Mørch f. .-1866, Uggerby, Døbt 21-jun-1866, Uggerby Kirke, d. ?. Ane Mine Mørch blev født i Østenaaen, Uggerby.

iv Adolf Sophus Mørch f. 19-Aug-1868, Østenaaen, Uggerby, Døbt 27-Dec-1868, Uggerby, d. ?, Konfirmeret i Uggerby K. 1882.

v Julius Mørch f. 09-mar-1874, Østenaaen, Uggerby, Døbt 11-okt-1874, Uggerby, d. 11-nov-1874, Uggerby, Begr. 18-nov-1874,

Uggerby.

Faddere ved dåb: Julie Mørch pige, Jens Jensen og hustru Louise. Frank Mortensens hustru Laura Jensen. Alle fra sognet.

vi Maria Mørch f. 27-Jul-1871, Østenaaen, Uggerby, Døbt 25-Dec-1871, d. ?. Faddere ved dåb: Jørgen Pedersen, Skeen Mølle og

Jens Jeppesen.

 

5. Conrad Peter Mørch f. 18-jul-1842, Rubjerg Skole, Døbt 18-sep-1842, Rubjerg, Smed. g. 26-aug-1873, i Skæve Kirke, Laurents

Henriksdatter. Conrad død ?. Conrad Mørch boede i 1873 i Hjørring.

Børn:

7. i Georg f. 23-mar-1873.

 

 

Femte Generation

6. Niels Jørgen Jensen Mørch f. 31-Jan-1864, "Nedergaard",Bindslev sogn, Døbt 02-Feb-1865, Hjemmedøbt, fremv.23 okt 1864 i

Bindslev, g. 1888, i Tversted, Laura Kristine Godsk Nielsen, f. 04-Jul-1865, Vester Tversted, Husmoder, d. 14-Nov-1935, Uggerby,

Begr. 19-Nov-1935, Uggerby . Jørgen død 11-Feb-1947, Uggerby, Begr. 15-Feb-1947, Uggerby, Kirkebogskopi, LAi Viborg (C50a23).

Faddere ved dåben: Anine Mørch, Georg Mørch og Niels Jensen.

Jørgen Mørch fortsatte i faderens virke som snedker og murer. Han arbejdede sammen med Per Grønbæk og de byggede mange ejen-

domme i meget god kvalitet. - Det siges, at byggekvaliteten var så god, at når der var syn på bygningerne (for godkendelse), kunne synsmændene

spørge: "Hvem har foretaget dette byggeri " ? Og når der så blev svaret: "Det har Jørgen Mørch", blev der sagt: "Jamen, så er det bare i orden" og

byggeriet blev straks godkendt. Jørgen Mørch og Per Grønbæk har bl. a. bygget Søndergaard i Uggerby, som bærer et specielt præg: Over

vinduerne i kvisten er der indmuret to buer i facadesten. Sådan et præg var der kun Jørgen Mørch og Per Grønbæk der lavede, så det er vel lige så

godt, som at sætte sin signatur på bygningen.

Jørgen Mørch kørte rundt i hele Vendsyssel med sin fjedervogn læsset med værktøj og sine ansatte. Han havde 6 - 8 mand med sig og holdt

meget strengt på at møde på arbejdspladsen klokken 7, så de kørte hjemmefra meget tidligt om morgenen.

Jørgen Mørch havde i Tolstrup ved Uggerby sit værksted, tømmerplads og et hånddrevet savværk. Huset havde han selv bygget i 1911-12.

Familien boede først i Diget (folketæl. 1890), i Skeen i 1901, i ejendommen "Hamborg" 1906.

Ved Jørgen Mørch's 70 års fødselsdag var flg. omtale i Vendsyssel Tidende 1934:

" Onsdag den 31. Januar fylder Jørgen Mørch, Uggerby, 70 Aar og i den Anledning er der Grund til at omtale hans Virksomhed i de

mange Aar. Han har nemlig udført et nyttigt Samfundsarbejde som faa.

Jørgen Mørch er født i "Nedergaard" i Bindslev og er søn af Snedker Jens Mørch; hans fader deltog i krigen 1864 og efter

Hjemkomsten bosatte han sig i Uggerby, men Jørgen Mørch var den meste af sin Barndomstid hos Bedsteforældrene i "Nedergaard". Da

han var 18 Aar, kom han i lære hos tømrer Anton Olesen, Serritslev.

Denne var af den gamle Slags Mestre, som kunde udføre alt Arbejde ved en Bygnings Opførelse.

Jørgen Mørch's Ungdom faldt i en bevæget politisk Tid og han deltog med Liv og Lyst i Skytte - og Gymnastikforeningens Arbejde under

den da kendte Lærer Galatius's Ledelse. Han var med til den store Skytte - og Folkemøde i Hjørring den 12. Juli 1885, et Møde, som der

gik Ry af over hele Landet og som talte Deltagere fra hele Vendsyssel og hvor Venstres ledende Mænd med Chr. Berg i Spidsen deltog.

Efter sit giftermaal bosatte han sig 1888 i Uggerby og her falder hans manddomsgerning. Der blev straks lagt Mærke til den unge

dygtige haandværker. Mange fandt efterhaanden til ham og naar de fleste Gaarde og Huse i Uggerby er opbygget og fornyet, har

Jørgen Mørch sin Del af æren derfor. Hvor han kom, blev der udført et solidt og godt Arbejde for en lille Betaling og det bevirkede, at det

smittede med at bygge. Der er faa Steder i Sognet hvor Mørch ikke har arbejdet.

I Aarenes Løb er flere unge Mænd uddannet hos ham og Eleverne er gaaet i deres Mesters Spor. Til Tider tog Mørch ogsaa Arbejde

uden for Sognet og beskæftigede flere Folk, blandt andet under den store Lockout, da han havde 12 Svende i Arbejde. Af Mørch's fem

sønner har de fire lært Haand-værket og fortsætter nu i deres Faders Fodspor.

Jørgen Mørch er ikke bleven en rig Mand, hvad han havde fortjent at blive efter det Arbejde, han har udført og Grunden er den, at der

har været den Fejl ved ham, at han altid har udført for meget Arbejde for Pengene. Naar han havde Akkord paa et Arbejde med opførelse

af et Hus eller en Gaard, var det ikke almindeligt, at der var noget skrevet om, hvordan Arbejdet skulde udføres, nej, det var efter

Aftale og Mørch lærte aldrig den Kunst, at det er ved ekstra Arbejde, der kan tjenes Penge; han udførte Arbejdet saadan, at baade Byg-

herren og han kunde være glade, naar det var fær digt. Endnu er Jørgen Mørch en rask Mand og gaar ikke af Vejen for et

større Arbejde, men han holder sig nu mest til de mindre. Hans mange Kunder lægger dog stadig Beslag paa hans Tid, saa han kender

ikke Ordet Arbejdsløshed.

Paa fødselsdagen vil Familie og Venner samles i Ønsket om alt godt for den gamle Mester og med Tak for Aarene, der svandt. "

Børn:

i Christian Georg Mørch f. 19-jan-1887, Uggerby, Døbt 16-feb-1887, Hjemme, fremvist i Tversted K. 7/4-1888,

Murer, organist i Tversted, g. 1917, i Uggerby Kirke, Sara Jensen, f. 20-dec-1889, Uggerby, d. ?. Christian død 07-Nov-

1963, Tversted, Begr. 12-Nov-1963, Tversted K.

Christian Mørch blev uddannet som murer og snedker hos sin fader. Derudover var han organist i Tversted Kirke 1929-1963 og

imellem i Sørig K. 1929 - 1942. Han var meget musikalsk og spillede på violin og cello. Han boede i Tversted og har vel bygget

nogle ejendomme der på egnen, deriblandt ombygget hans broder Niels's ejendom.

Christian Mørch videreuddannede sig og var 2 gange på håndværkerskolen i Haslev og Børkop. Der fik han endvidere

undervisning i musik og det kom til at betyde meget for Tversteds borgere senere hen, idet han oprettede et sangkor der. Han var i

øvrigt førstelærer ved Tversted Husflidsskole og var dommer ved dens udstillinger.

Saras forældre var gårdejerparret i Diget ved Uggerby Jens J. C. Jensen og Amalie Simonsen. (matr. nr. 23a iflg. folketæll. 1906)

Sara blev kaldt Simonsen, da hendes moder stammede fra den ansete lokale Simonsen-slægt.

8.ii Niels Karsten f. 07-jul-1888.

iii Anne Margrethe Mørch f. 19-okt-1890, Døbt 26-dec-1890, Uggerby d. 1908, Uggerby. Begr. Uggerby Kirkegård. Sten findes ikke mere. Faddere til Anne Margrethe Mørch's barnedåb:

Anne Nielsen, Tversted, Antonette Nielsen, Uggerby, Christen Jespersen, Mygdal og Christen Nielsen fra Uggerby.

iv Jens Mørch f. 08-aug-1892, Uggerby, Murer, g. Amalie Søndergaard, f. 25-jan-1894, Ref. "Tante Malle", død 24-mar-

1977, Uggerby, Begr. Uggerby Kirkegård. Jens død 21-Dec-1959, Lilholm, Uggerby, Begr. 24-Dec-1959, Uggerby Kirkegård.

Jens Mørch bestyrede fra 1921 Uggerbys første elektricitetsværk, som var en vandmølle ved en opdæmning af bækken. El-værket

lukkede i 1938. Derefter boede han i Lilholm i Uggerby, som han selv byggede (nede ved åen).

Han rejste rundt som murer og det fortælles, at han var meget dygtig til udsmykning og finesser på bygningerne.

Amalie: datter af Søren Søndergaard, Diget ved Uggerby.

v Kristine Marie Mørch f. 11-Sep-1894, Ref. Ugift. d. 13-Jan-19??, Uggerby, Begr. Jan-19??, Uggerby Kirkegård.

Marie Mørch har passet hjemmet mens moderen var syg og fortsatte efter hendes død. Maria boede i Uggerby til sin død.

Maria Mørch's båre blev ført fra Hj. Sygeh. kapel til Uggerby

Talere ved Marias begravelse: Lærer Grøn, A. C. Thomsen fra Hirtshals og diakon Sv. Jørgen Mørch fra Næstved.

9 vi Julius f. 10-jul-1896.

vii Ivar Mørch f. 18-nov-1900, Uggerby, Tømrer, g. i -nov-1929, Marie Pedersen, f. 26-okt-1896, "Vadet", Tversted, d. -1984,

Vadet, Tversted. Ivar død 07-dec-1986, Tversted, Begr. Tversted Kirkeby, Barnløst ægteskab.

Se privat museum i Bindslev; her er der meget værktøj, der kom fra Ivar Mørch's hjem.(Arvet efter faderen) og en del teg-

ninger af fremtidsmaskiner . På hans ting som blev fremstillet var et logo: M med i (i midten).

Ivar overtog Maries hjem i 1929 og de boede der indtil 1956.

Ivar og Marie boede herefter i Tversted Kirkeby. Hans virke var tømrer og murer og "tusindkunstner".

Han var ligeledes musikalsk og spillede violin.

Marie: datter af gdr. Carl Pedersen og Laura Mikkelsen.

10.viii Otto Erhardt f. 08-Jan-1903.

 

7. Georg Mørch f. 23-mar-1873, Hjørring, Døbt 18-maj-1873, Sct. Olai Kirke, g. i Budolfi Kirke, Aalborg, Anne Mortensdatter (Anine).

Georg død ?.

Børn:

i Caroline Margrethe Mørch f. 04-nov-1898, Aalborg, Døbt 04-nov-1900, Budolfi Kirke, Aalborg, d. ?. g. 22-nov-1919 i Budolfi

Kirke, Aalborg m. Anker Louis Arthur Larsen.

ii Elna Pauline Mørch f. 11-jan-1900, Aalborg, d. ?.

iii Elmer Georg Mørch f. 12-mar-1905, Aalborg, d. ?. Elmer Mørch er muligvis emigreret til USA.

 

Sjette Generation

 

8. Niels Karsten Mørch f. 07-jul-1888, Diget, Uggerby, Døbt 29-jul-1888, Uggerby, Landmand i Tversted, g. Anna Marie Godsk

Andersen, f. 17-feb-1891, Hjørring, Døbt 18-maj-1891, Sct. Cathrine Kirke, Hjørring, d.-1978, Hirtshals, Begr. Tversted. Niels død -dec-1973,

Hirtshals, Begr. 03-jan-1974, Tversted.

Fadder ved dåb: Ane Christiansen fra Uggerby og smed Chr. Nielsen, Mygdal.

Niels Mørch boede i en ejendom (over for Tversted Skole), som han købte af Emanuel Mikkelsen i 1922. Det siges, at han ikke var til "at

gøre gal", for da han fik "besøg" af nogle skolebørn, som ville smage på hans æbler fra haven, fangede han en af drengene og kildede ham,

til han tissede i bukserne. Dette virkede åbenbart bedre end tæsk.

Børn:

11. i Grethe f. 23-Aug-1923.

12. ii Bernhardt.

  

9. Julius Mørch f. 10-jul-1896, Skeen, Uggerby, Døbt 06-sep-1896, Uggerby, g. 07-nov-1926, i Nørresundby, Marie Othilie Jensen, f.

12-jan-1907, Aabybro, Døbt 02-apr-1907, Nørresundby, Ref. Othilie, d. 22-nov-1988, Hjørring Sygehus, Begr. Asdal. Julius død

07-aug-1980, Asdal, Begr. Asdal. Værnepligt:24/5-1917-13/1-1919 30. Batl. 2. komp. i Odense

Julius Mørch kom i lære som tømrer ved faderen 01-nov-1911 - 31-okt-1915 og han fik næringsbrev som tømrer 24/5-1923. Julius Mørch

boede fra 1919 i Allingdam v. Asdal og virkede også som murer. Hans speciale var at bygge industribageovne i Danmark, Norge og Sverige.

Othilie: datter af Jens Severin Selmer Jensen og Johanne Marie Trøimer i Nørre Uttrup.

Børn:

13. i Britta f. 17-dec-1930.

14. ii Bodil.

15. iii Dorte f. ? - 1944.

 

10. Otto Erhardt Mørch f. 08-Jan-1903, Uggerby, g. i 1924 i Uggerby, Martha Kathrine Jensen, f. 21-Feb-1903, Klitten, Asdal sogn, Døbt

08-mar-1903, Asdal, død 15-Apr-1994, Hjørring, Begr. 19-Apr-1994, Uggerby K. Erhardt død 07-Feb-1971, Uggerby, Begr. 13-Feb-1971, Uggerby

Kirkegård.

Erhardt Mørch rejste til Calgary i Canada i 1928 for at finde arbejde. Martha fulgte efter i februar 1929 medbringende deres 3 børn: Svend-

Jørgen, Børge og Jens. De vendte tilbage til Danmark igen i dec. 1930 og boede i Skeen og senere i Stabæk. De byggede så deres hus

i Uggerby i årene 1934-35.

Fra tingbogen:

Matr. nr. 6 ae Uggerby ...

1. Skøde på Niels Chr. Sørensen til Otto Erhardt Mørch, lyst 29. feb. 1934, nr. 6136.

1. lånerbevis iflg. lov af 8. maj 1894 for ialt 329 kr. 63 øre.

---------------

Deres hus lå på en bakke i krydset Skagensvej og dengang Hirtshalsvej. (Nu hedder det vist Uggerhøjvej 1)

Erhardt Mørch var murer og tog rundt på egnen for at bygge huse. Han var - lige som sine søskende - oplært hos sin fader i byggefagets

3 dele: snedker, tømrer og murer, som han ernærede sig ved på egnen. Han havde også en fast kundekreds, hvor han foretog alle slags

reparationer og tilbygninger. Bl. a. var Karl Jensen på Søndergaard i Uggerby én af hans faste kunder og hos ham kom Erhardt i mere end

20 år. Der byggede han bl. a. 2 runde siloer, som han var specialist i.

Erhardt var lige som sine brødre Christian og Ivar meget musikalsk og han spillede violin.

Erhardt Mørch døde på Hjørring Sygehus.

Martha: datter af Husm. Marinus Jensen og Mette Marie Iversen.

Martha var altid meget hjælpsom og det nød naboer, venner og familie godt af. Selv med huset fuldt af børn kunne hun hjælpe andre, som

var i nød. Det er blevet fortalt, at Erling Munk engang var faldet i åen og derfor ikke turde gå hjem med våde sokker. Martha tog ham

ind i stuen og tørrede ham og hans tøj ved kakkelovnen og det siges, at de (alle børnene) fik saftevand og kage.

Martha vil altid blive husket af sine børnebørn for sit gode humør. Uanset hvem der kom på besøg, lød det sådan: "Velkommen hjem til

bedstemor" og så fik de en varm omfavnelse.

Martha blev meget syg i 1979 og blev indlagt på Hjørring Sygehus med meningitis. Dette svækkede hende så meget, at hun måtte sælge

huset i Uggerby og flyttede til Lynggården i Hirtshals, hvor hun boede i over 10 år. Hun flyttede til Fynsgade i Hjørring, hvor hun havde

sine sidste leveår.

Børn:

16. i Svend Jørgen f. 31-Jan-1926.

ii Børge Mørch f. 14-Jun-1927, Uggerby, Murer, død 16-Maj-1993, Skagen, Begr. 20-Maj-1993, Skagen Kirkegård.

Børge blev uddannet som murer hos Chr. G. Mørch, den ældste broder til Erhard Mørch. Børge boede hos sin broder Jens

i Skagen.

iii Jens Martin Mørch f. 26-okt-1928, Uggerby, Døbt ?, Fisker, død 27-okt-1996, Skagen, Begr. 31-okt-1996, Skagen.

Jens Mørch sejlede med "Ajax" fra Ålbæk som bedstemand og fiskede på Kattegat og i Vesterhavet. Han boede i Skagen på

Hollændervej 11. Han var meget vellidt og havde en stor vennekreds i byen.

17. iv Erik Georg f. 16-aug-1931.

v Carl Christian Mørch f. 03-jan-1934, Uggerby, Døbt ?, Ref. Onkel Calle.

Calle er født blind, men det har ikke hindret ham i at blive til noget i livet. Han er meget musikalsk og uddannede sig til

harmonikalærer. Han bor i Kalundborg.

Fritid: Musik m. v., medlem af Kalundborg Harmonikaklub.

vi Elly Elisabeth Mørch f. 31-mar-1935, Uggerby, Døbt 29-apr-1935, i hjemmet, fremvist i Uggerby K. 11/8 1935, g. (1) ?,

Laurids Thorsgård, Landmand i Hvilsom. g. (2) ?, i Roskilde, Herluf (Jørgen Kaas) Pedersen, f. 30-nov-1922, Rutsker,

Bornholms Amt, Døbt 18-mar-1923, d. 23-jun-1985, Asaa, Begr. 29-jun-1985, Roskilde. (på de ukendte)

Elly, (Faster Elly), har en meget smittende latter. Hun forstår at "sætte fut" i et hvert selskab. Elly er meget hjælpsom og hun

bliver da også trukket på til enhver lejlighed, når søskende og søskendes børn holder fest o.l.

Elly Mørch har boet i Hvilsom, Roskilde, Aså og nu i Hjallerup.

Herluf Pedersen's forældre: Hjalmar Elof Gotfred Pedersen og Andrea Bolette Kathrine Kaas.

Herluf flyttede til Roskilde i 1948 og har arbejdet som cementstøber indtil 1976, hvor han flyttede til Vendsyssel.

18. vii Verner f. 22-Sep-1937.

19. viii Anna Kristine f. 28-Nov-1943.

20. ix Mogens f. 22-Dec-1947.

x Margit Kristine Mørch f. 15-okt-1939, Uggerby, d. 01-nov-1941, Begr. Uggerby.

 

Syvende Generation

 

11. Grethe Mørch f. 23-Aug-1923, g. 22-dec-1948, i Skagen, Alfred Lauesen Bork, f. 24-sep-1925, Hejlsminde, Fisker, d. 28-jun-1995, Skagen.

Grethe flyttede ved sit giftermål til Skagen.

Børn:

i Thorkild Bork f. 29-Sep-1949, Skagen, Døbt 01-nov-1949, Skagen, Fisker, g. Birte Albertsen, f. 18-aug-1954, Skagen.

21. ii Anette f. 06-Mar-1958.

 

12. Bernhardt Mørch g. Emma Kristine, f. 1928. Bernhardt død 1993.

Børn:

i Irene Mørch.

ii Jørgen Ejler Mørch, f. 1952, Skibsbygger i Skagen

 

 

13. Britta Mørch, f. 17-dec-1930, Asdal, g. Kristian Christensen, f. 08-feb-1925. Bor i Göteborg. Kristian er fra Herning.

Børn:

i Ann Christensen.

ii Tove Christensen.

iii Jens Mørch.

 

14. Bodil Mørch g. Leif Møller Sørensen. Bodil bor i Silkeborg.Leif Møller Sørensen har drevet en frisør salon i eller omkring

Silkeborg.

Børn:

22. i Morten Mørch f. 01-mar-1956.

23. ii Jesper Mørch f. 19-jun-1958.

24. iii Jane Mørch f. 08-feb-1964.

 

15. Dorte Mørch, f. ? - 1944, Asdal, g. Keld Thomsen. Dorte død 04-mar-1995, Silkeborg, Begr. 08-mar-1995, Alderslyst.

Børn:

i Jakob.

 

16. Svend Jørgen Mørch f. 31-Jan-1926, Uggerby, Diacon, g. 24-Sep-1955, i Skellebjerg kirke, Minna Lydia Petersen, f. 25 nov 1931,

Skellebjerg, Døbt 25 dec 1931, Skellebjerg kirke, Sygeplejerske.

Svend Jørgen blev uddannet diacon 1950-53, sygeplejer på Rigshospitalet og Nørre Hospital, Kbh. 1954-57. Senere plejehjems-

leder sammen med Minna på Solgården på Lolland, Mogenstrup plejehjem og behandlingscenter.

Svend Jørgen Mørch var i 1944-45 ansat på Søndergaard i Uggerby. Der blev han den 4. maj sendt ind for at hente flaget, for da var

frihedsbudskabet lige udsendt i radioen. Nede på byens sportsplads blev der spillet vist nok en håndboldkamp og der blev helt stille, da flaget gik til

tops på Søndergaard, for alle på egnen vidste, at der var flaget blevet lagt til side den 9. april 1940. Så var der én, som råbte: "Nu er krigen slut, for de

har hejst flaget på Søndergaard"! Sportspladsen lå iøvrigt på Søndergaards jord og klubhuset ( det nuværende medborgerhus) blev bygget af

Erhardt Mørch.

Svend Jørgen Mørch mindes stadig den 4. og 5. maj 1945 som den bedste frihedsfest, som blev holdt på Søndergaard. De ansatte

havde fået besked på at stille i haven iført deres søndagstøj, så snart morgenarbejdet var udført.

Da skulle der festes, som man ikke havde gjort i de 5 mørke år.

Minna uddannede sig på diaconissestiftelsen 1951-55. Hun arbejdede derudover på Gentofte Amtssygehus inden hun sammen

med Svend Jørgen blev ansat på Solgården på Lolland.

Børn:

i Otto Michael Mørch f. 19-Feb-1957, Diakonissestiftelsen, Kbh., Døbt 18-Apr-1957, Skellebjerg kirke.

25. ii Anne Marie f. 22-Sep-1959.

iii Niels Jørgen Mørch f. 22-Maj-1962, Nykøbing Falster, Døbt 11-jun-1962, Herritslev kirke, Lolland.

 

 

17. Erik Georg Mørch f. 16-aug-1931, Uggerby, Døbt 27-sep-1931, Tversted Kirke, Faglærer, g. (1) 15-Aug-1954, i Seest Kirke,

Grethe Meng Sørensen, f. 16-Okt-1930, Kolding, (datter af Ejnar Rasmus Sørensen og Kathrine Meng) Sygehjælper, død 10-Mar-

1984, Dronninglund Sygehus, Begr. 16-Mar-1984, Agersted Kirkegård, g. (2) 16-aug-1996, i Sæby, Rådhuset, med Erna Bertelsen,

Oversygeplejerske. f. 14-apr-1933, død 1998

Erik Mørch kom i lære ved Mygdal Maskinsnedkeri hos Wilhelm Jensen fra 1/4-1948 til 1/4-1952. Sidste læreår hos Harald Petersen

i Tversted 1952-53. Om aftenen gik han på Sindal Tekniske Skole. Senere kom han på Hørby Håndværkerskole.

Erik Mørch arbejdede som tømrersvend fra 1953-61, herefter blev han faglærer i tømrerfaget på Kolding Tekniske Skole fra 01/10-1961 -

31/12-1969. I 1969-70 ansat ved O. B. Larsen (Brønderslev) som konduktør, mens de byggede det nye afsnit af Hjørring Sygehus. I

1970 blev han ansat som faglærer på Holt Bjerg Ungdomshjem indtil det lukkede i 1985. Fra 1986 ansat som faglærer i "Aktivitetshuset" i

Frederikshavn indtil 1991.

Erik har lige fra barnsben været interesseret i musik. I sin ungdom havde han sit eget orkester, hvor han selv spillede på harmonika. På et

gammelt stempel vi har fundet, står der:

MØRKS KVARTET

MYGDAL

TLF. UGGERBY 23

Erik og Grethe boede i 1954 i Kolding. I 1955 i Bjerre. I 1957 i Daugård. I 1958-60 i Over Barrit. I 1960-65 Søgade 32 i Kolding.

I 1965-66 Rylevej 13, Kolding. I 1967-68 i Grønninghoved. I 1969 Kristianssandsvej 27 i Hjørring. I 1970 I Lønstrup. I 1971 Holt

Bjerg. I 1973-75 Søndergaard i Idskov, Præstbro. I 1976 Plantagen 9, Agersted, hvor Grethe døde i 1984. I 1986 flyttede Erik til

Understed. I 1988 Lendum og i 1991 Knæverhedevej 41, Sæby.

Grethe boede i sin barndom i Slotsgade i Kolding. Hun har sunget i pigekor som alt-stemme. Hun var meget musikalsk og spillede med

stor dygtighed på sit klaver. Grethe og Erik s børn husker især de  hyggelige juleaftener i hjemmet: Når julemiddagen var omme og der

var blevet ryddet op i køkkenet, tændtes juletræet; Grethe spillede på klaveret og Erik sang for, så det kunne høres i nabolaget. En nabo

(fra tiden i Grønninghoved) har fortalt, at hun sammen med sine gæster stod ude på vejen og lyttede, da hele familien Mørch sang julesange.

Børn:

i Jørgen Ejnar Mørch f. 24-Sep-1954, Kolding, Døbt 31-Okt-1954, Kolding Kristkirken, Salgsassistent, g. 13-Aug-1977, i

Holstebro Nr. Felding Kirke, Irene Hald, f. 28-Mar-1954, Holstebro, Døbt 09-Maj-1954, Holstebro <Holstebro Sognekirke>,

Rengøringsassistent. Bopæl fra 14/12-1996: Grimstrup.

Jørgen Ejnar kom i lære som isenkræmmer 1971 hos K. Hjortlund Svendsen i Sæby.

Værnepligt 1974 Bornholm. Ansat v. Nordisk Solar i Holstebro 1979 - 1995 og i 1996 startede han ved Off-Shore i Esbjerg.

Fritid: Radioamatør (OZ4ABH) Hjemmeværnsmand

26. ii Preben f. 04-Sep-1955.

27. iii Benthe f. 02-Aug-1957.

28. iv Lars Børge f. 02-Okt-1960.

v Tina Elsebeth Mørch f. 10-Jan-1964, Kolding, 

Fadder ved Tina Mørch 's dåb: Elly Elisabeth Mørch

 

 

18. Verner Mørch f. 22-Sep-1937, Uggerby, Lager ass., g. 1959, i ?, Åse Jeppesen, f. Sundstrup. Verner Mørch bor i Sundstrup og

arbejder i Skals som lagerassistent. Verner og Åse boede i Büllowsgade i Århus og senere i Højbjerg.

Senere flyttede de til Åses hjemegn: Sundstrup.

Børn:

i Nelly Mørch f. 16-Apr-1965, Århus, Døbt 09-maj-1965, Ulbjerg.

 

 

19. Anna Kristine Mørch f. 28-Nov-1943, Uggerby, g. 22-jan-1966, i Uggerby Kirke, Jens Martin Nielsen, f. 02-aug-1936.

Anna og Jens 's bryllupsfest blev holdt på Liver Mølle Kro i forrygende snestorm.

Jens Martin er landsdelskendt for sit JENS MARTINS ORKESTER, som spillede til fester i hele Vendsyssel. Han har bl.a. spillet på

Løkkens Vejkro, Liver Mølle Kro, Martins Hotel og Skammekrogen i Hjørring.

Jens Martin var ansat v. Kjærgaard en Gros i Hjørring (købmandslager) og senest hos ENV i Hjørring som måleraflæser.

Børn:

29. i Lone Mørch f. 19-jun-1966.

ii Peter Martin Nielsen f. 05-jan-1968, Hjørring, g. Hanne Gartner Sørensen, f. 26-mar-1970, Aalborg.

iii Jan Martin Mørch f. 20-okt-1970, Hjørring, g. Tina Hansen, f. 18-sep-1970, Bjergby. Jan Martin født Nielsen har taget

familienavnet Mørch.

iv Søren Martin Nielsen.

 

20. Mogens Mørch f. 22-Dec-1947, Uggerby, Døbt feb-1948, Uggerby, Kommis, g. 31-maj-1975, i Uggerby, Mona Lillelund, f. 13-jan-1953,

Tversted, Døbt 02-apr-1953, Sørig Kirke. Adresse fra 29-okt-1974, Valmuevej 6, Hjørring.

Mogens Mørch aftjente sin værnepligt 1968-69 på Nr. Uttrup Kasserne. Han kom i lære hos købm. Børge Lund i Asdal (4 år),

derefter 2 år i Skagen som kommis og 12 år i Hirtshals.

Mona er uddannet kommis og er ansat på C-lageret i Hjørring.

Børn:

i Morten Lillelund Mørch f. 28-jun-1978, Hjørring.

ii Mikkel Lillelund Mørch f. 04-maj-1980, Hjørring.

 

Ottende Generation

 

21. Anette Bork f. 06-Mar-1958, Skagen, Døbt 05-maj-1958, Skagen, Dagplejer, g. 08-jun-1985, Aksel Kristensen, f. 03-feb-1955, Hvidding,

Anlægsgartner.

Børn:

i Stine Kristensen f. 05-feb-1985, Sønderborg, Døbt Brede Kirke.

ii Palle Kristensen f. 05-feb-1985, Sønderborg, Døbt Brede Kirke.

 

22. Morten Mørch Sørensen f. 01-mar-1956, Silkeborg, Revisor, g. 23-maj-1983, i Grenå, Else-Marie Udsen Rasmussen, f. 23-aug-1956.

Morten har boet i Silkeborg-området Han kom i lære v. Silkeborg Kommune 1978 - Udlært 1980. Værnepligt 1980/-81 Skatterevisor i 1995

Fritid: Fodbolddommer, revy- og tekstforfatter, EDB m.m. Hustruen flyttet til Saltum med børnene efter skilsmissen 29/11-1995

Børn:

i Nadia Sørensen f. 29-jan-1985.

ii Dennis Sørensen f. 22-jun-1987.

 

23. Jesper Mørch Sørensen f. 19-jun-1958, Silkeborg, Døbt 17-sep-1958, Sælger, g. Kirsten Pedersen, f. 16-nov-1959.

Børn:

i René‚ Mørch Sørensen.

ii Maria Mørch Sørensen.

 

 

24. Jane Mørch Sørensen ,f. 08-feb-1964, Silkeborg, Døbt 23-apr-1964, Silkeborg, g. Jesper Mechlenborg.

Børn:

i Simon Mørch Mechlenborg.

 

25. Anne Marie Mørch f. 22-Sep-1959, g. 24-Aug-1985, i ?, Hans Struwe, f. 8-Jan-1958.

Børn:

i Andreas Mørch ,f. 27-Sep-1984.

ii Thommas Struwe Mørch, f. 06-Aug-1987.

iii Anna Struwe Mørch, f. 13-Aug-1994.

 

26. Preben Mørch, f. 04-Sep-1955, Bjerre (v. Horsens), Døbt 06-nov-1955, Bjerre, Varmemester, g. 15-Maj-1982 i Jelstrup Kirke, Mona

Vangsted, f. 09-Nov-1953, Hallund, Døbt i dec-1956, Hallund Kirke,

Preben: Fra 1-okt.1986, Terpetvej 416, Tårs. Efter endt skolegang i 1971 startede han som landbrugsmedhjælper og fodermester, (Borris

Landbrugsskole 1974). Ansat på Gjølstrup Teglværk 1978- 79, murerarb.-m. i Bjergby 1979 og hos Kammers Maskinstation i Vittrup

1980. Han startede som gårdmand i Arb. Boligforening i Hjørring 1/7-1980 og fik stillingen der som varmemester 1/3-1992.

Preben havde dannet et orkester i årene 1983 - 87 som hed Blue Light, der spillede til bal og til private fester.

Fritid: EDB-programmering, -layout m.v. og musik, skriver festsange for folk.

Mona: datter af Knud Ejnar Vangsted og Nancy Judith Andersen, (Nygårdsvej 82, Hundelev fra 1956-1991. Fra okt. 1991 Smedevej, Rubjerg,

hvor Nancy døde 26-maj-1993.)

Børn:

i Bjarne Vangsted Mørch f. 11-Feb-1983, Hjørring, Døbt 29-maj-1983 i Sct. Cathrine Kirke, Hjørring. . Konfirmeret i Tårs

Kirke 04-maj-1997. Bjarnes store hobby er frimærker og kaniner.

 

27. Benthe Mørch f. 02-Aug-1957, Daugård, g. 30-Aug-1976, i Agersted Kirke, Hans Jørgen Christensen, f. 09-jul-1956, Tømrer.

Benthe Mørch blev konfirmeret i 1972 i Albæk Kirke. Benthe spillede på klaver som ung pige, mens hun senere hellere ville spille guitar.

Dette gjorde hun i 1974-75 i "Dronninglund Strengekor". Hun holder stadig guitarspillet ved lige på sin 12 strengede g., som hun fik til sin

18 års fødselsdag af sin dengang forlovede Hans Jørgen. Hans Jørgen byggede selv huset (Digemarken 22, Ørum, 9320 Hjallerup)

i 1979. Han arbejder på Ørum mejeri sammen med Benthe, hvor hun er ansat i pakkeriet og Hans Jørgen som tankbilschauffør.

Hans Jørgen er søn af gdr. Svend og Inga Christensen i Øster Brønderslev.

Børn:

i Brian Mørch Christensen, f. 04-Dec-1977, Dronninglund, Døbt 01-Jan-1978, Dronninglund Kirke. Brian kom på Teknisk Skole

i Aalborg 1994. Læreplads v. Aalborg Portland 1995 som automatikmekaniker. Fritid: Harmonikaspil

ii Benitta Mørch Christensen f. 20-Nov-1979, Dronninglund, Døbt Dec-1979, Dronninglund Kirke.

iii Bendix Mørch Christensen, f. 08-Mar-1986, Ørum , Hjallerup, Døbt 1986, Hjallerup Kirke.

 

 

28. Lars Børge Mørch, f. 02-Okt-1960, Barit, Døbt 1961, Sct. Nicolaj Kirke i Kolding, Elektrikker, g. (1) 16-Okt-1985, i Bøvlingbjerg,

Helle Kanstrup Kløjgård, f. 15-jan-1964 i Koldby. g.(2) Pia Merete Pedersen, f. 15-Feb-1964, Fadder ved Lars' s dåb: Børge Mørch.

Lars kom i lære som elektriker hos inst. Søren Jensens afdeling i Agersted. Efter færdiguddannelsen flyttede han til Vemb, hvor

han fik arbejde i Bækmarksbro (som elektriker), senere til Nees. . I 1989 flyttede han sammen med Pia i Ulfborg Kirkeby. I l996 fik

Lars job som drifttekniker i Søndervig Badeland. Fritid: EDB - teknik m. v. og Radioamatør (-bruger og reparatør).

Pia 's forældre er: Arnold Pedersen f.04-apr-1920 og Anny Mariane Andersen f. 07-juli-1938. Pia er aldrig bange for at

"tage fat". Hun har prøvet mange slags grove job, bl. a. graver, gartner og senest buschauffør ved Tvind-skolen.

Børn:

i Rikke Kløjgård f. 25-apr-1987, Holstebro Sygehus.

ii Jonas Mørch Pedersen, f. 24-Nov-1989, Ulfborg Kirkeby, Døbt 27-dec-1989, Måberg Kirke.

 

29. Lone Mørch Nielsen, f. 19-jun-1966, Hjørring, g. Thomas Petersen, f. 21-aug-1964,

Børn:

i Emilie Mørch Petersen, f. 14-jan-1994, Hjørring.

ii Emma Mørch Petersen, f. 05-okt-1996, Hjørring.