Efterkommere af Hans Myrk

 

1. Hans Mørk f. -o.-1280, Nørre Jylland, Kgl. Væbner, g. NN. Hans død -o. -1335, Mørk / Myrk.( Sv. Tico Ache )

Hans Mørk har sansynlig taget navn efter sognet Mørke, der før 1420 hed Myrke Sokn (Trap Danmark).

Børn:

2. i Tulle f. 1335-36.

 

Anden Generation

 

2. Tulle Mørk f. 1335-36, Ribe, g. ??. Tulle død efter 1400, Nagbøl, Ribe.

Der er ikke fundet præcise dokumentationer for de nævnte datoer, men vi anser, at Tulle er søn af Hans Mørk. Ligeledes anser vi, at Kgl.

væbner Metheus Mørk er broder til Tulle. Matheus er da født før 1335 og død 1414.

Børn:

3. i NN Tullesdatter f. -o. -1365.

4. ii Tuli f. -o. -1360.

 

Tredie Generation

 

3. NN Tullesdatter Mørk f. -o. -1365, Nagbøl, Ribe, (Haaning D.A.A.) g. Niels Buch, f. -o. -1390, Ribe Amt, d. ?. NN Tullesdatter død ?.

Børn:

i Jep Buch. g NN Ankersdatter, Nagbøl.

Børn:

a) Knud Buch f. o.1450 g. NN Mogensdatter Lange.

b) Anker Buch.

c) Jørgen Buch.

d) Tulle Mørk Buch.

ii Iver Mørk Buch.

 

4. Tuli Mørk f. -o. -1360, Nagbøl, Ribe, g. NNN. Tuli død ?.

Børn:

5. i NN Mørk f. -o. -1390.

 

Fjerde Generation

 

5. NN Mørk f. -o. -1390, Nagbøl, g. NNNN. NN død ?.

Børn:

6. i Mads f. -o. -1420.

 

Femte Generation

 

6. Mads Mørch f. -o. -1420, Nagbøl eller Fjaltring, (Haaning D.A.A) Muligvis godsejer, g. NN. Mads død ?.

Mads boede i Fjaltring sogn. Han er nævnt i Ribes Domkapitel i 1453 ved sine forældres sørgemesse.

Mads Mørch kan være fader til brødrene Jens og Ove Mørk i Saltumgaard, eller en broder til disses fader.

Børn:

7. i Christen Madsen f. -o. -1460.

 

Sjette Generation

 

7. Christen Madsen Mørch f. -o. -1460, Fjaltring sogn, g. Sidsel Fasti (Spliid), (Haaning D.A.A.) Christen død -o. -1526, Rom sogn.

Boede 1520, Ørs Hovedgaard.

Børn:

i Mads Christensen Mørch f. -o. -1490, Rom sogn, d. ?, Herredsf. i Skodborg hrd. Ørs Hovedgaard, 1551.

ii Peder Christensen Mørch f. -o. -1492, Ørs Hovedgaard, d. ?.

iii Jens Christensen Mørch f. -o. -1495, Ørs Hovedgaard, d. ?, Herredsfoged, Vandful Herred.

iv Eske Christensen Mørch f. -o. -1497, Ørs Hovedgaard, d. ?.