Pallesen Mørk i Sæby

 

 1. Palle Nielsen (Mørch) født - -1710, muligvis i Sindal, gift 01-feb-1738 i Sæby, Anne Henriksdatter Rafn, født 1705

døbt 08-jul-1705, (datter af Henrik Jensen og Anne Rafn), død -1789, Sæby, begr. 13-jun-1789, Sæby. Palle begr. 06-maj-1771, Sæby.

Palle Nielsen (Mørch) blev forlovet med Anne Henriksdatter den 15. jan.1738.

Anne: Bosat hos sønnen Jørgen Pallesen Mørk (Pr. 01-jul-1787 folketælling i Sæby: Enke -90 år - dette kan ikke passe).

Huset i Strandgade skødede hun til Jørgen 13-maj-1782.

Børn:

2. i Henrik Pallesen født -o. -1738.

3. ii Niels Pallesen født ? - 1740.

4. iii Jens Pallesen født ? - 1741.

5. iv Anne Pallesdatter født -1744.

6. v Mette Marie Pallesdatter født -1745.

7. vi Jørgen Pallesen Røring.

 

Anden Generation

 

2. Henrik Pallesen Mørk født -o. -1738, Sæby, døbt 26-dec-1741, Fisker, gift 26-aug- 1768 i Sæby, Maren Pedersdatter, født 1744,

død ?. Henrik død 08-nov-1808. Henrik Mørk og Maren Pedersdatter blev forlovet 18-dec-1765.

Børn:

8. i Anders Henriksen født -o. -1765.

ii Ane Margrethe Mørk døbt 11-dec-1768, Sæby, død 04-feb-1801, Sæby.

iii Peder Henriksen Mørk født -1770, Sæby, døbt 16-apr-1770, gift (1) 09-maj-1798, Johanne Jørgensdatter, født -1757,

død 24-jan-1824, Sæby, gift (2) 12-nov-1824, Karen Holgersdatter, født -1784, Skæve, død efter -1845. Peder død ?.

Peder Mørk var fisker. Han havde i 1845 en plejesøn boende: Niels Peter Hansen Fynbo/Slette (Ref. FT. 1845)

iv Karen Kirstine Mørk døbt 11-okt-1772, Sæby, død ?, tvilling.

v Anne Kirstine Mørk døbt 11-okt-1772, Sæby, død ?, tvilling.

9. vi Palle Henriksen født -1774.

 

3. Niels Pallesen Mørk født - 1740, Fisker, gift (1) 07-sep-1770, i Sæby, Elisabeth Iversdatter, død -dec-1784, Sæby, begr. 18-

dec- 1784, gift (2) 01-jul-1785, i Sæby, Johanne Marie Hansdatter, født -1758, død ?. Pr. 1/7-1787, bosat i Sæby.

Børn:

i Palle Nielsen Mørk født -1770, Sæby.

ii Jens Nielsen Mørk født -1772, Sæby.

iii Anne Marie Mørk født 02-apr-1776, Sæby, døbt 08-apr-1776, død ?.

10. iv Peder født -1779.

v Iver Mørk født -nov-1784, Sæby, døbt 22 p. Trin, død i dec-1784, Sæby, begr. 06-dec-1784.

vi Anders Mørk døbt 11-jun-1786, Sæby, død -sep-1786, Sæby.

11.vii Niels Peter født -1788.

viii Elisabeth Mørk født 15-apr-1792, Sæby, døbt 06-maj-1792, død ?.

ix Jørgen Mørk født -1795, Sæby, døbt 14-maj-1795, død ?. g. 05-nov-1825 m. Karen Nielsen.

 

4. Jens Pallesen Mørk født - 1741, døbt 20-dec-1743, gift 12-aug-1768 i Sæby, Sidsel Jensdatter, født 1740.

pr. 1/7-1787, bosat: Algade 69 i Sæby. Jens Pallesen Mørk var fisker og lods i Sæby.

Børn:

i Johanne Jensdatter Mørk født 1768, døbt 23-dec-1768, Sæby, død ?. g. 1814 m. Jacob Hansen.

12. ii Jens Jensen født -1771.

13. iii Palle Jensen født -1773.

iv Anne Jensdatter Mørk født -1776, døbt 24-mar-1776, Sæby.

v Maren Jensdatter Mørk født -1783, døbt 21. p. Trin, Sæby.

14. vi Christen Jensen født -1786.

 

 

5. Anne Mørch født -1744, Sæby, døbt 26-dec-1744, Sæby, gift 22-sep-1769 i Sæby, Peder Jensen Holm, født -o. -1744, død ?. Anne

død ?.

Børn:

i Palle Holm født -dec-1769, Sæby, døbt 26-dec-1769, Sæby, død ?. g. Anne Marie Cortsen.

 

6. Mette Marie Pallesdatter Mørk født -1745, døbt 27-dec-1745, Sæby, gift Jens Hansen. Mette død ?.

Børn:

i Peter Jensen døbt 13-jul-1788, Sæby, død ?.

ii Juliane Marie Jensdatter født 24-dec-1789, Sæby, døbt 05-feb-1790, død ?.

 

7. Jørgen Pallesen Røring Mørk døbt 24-aug-1749, Skipper, fisker, gift 25-okt-1775, Anne Poulsdatter, født -1743, død ?.

Jørgen død 14-maj-1794, Pr. 1/7-1787, bosat i Sæby.

Jørgen Pallesen Mørk og Anne Povlsdatter blev forlovet 01-sep-1775.

Han købte moderens hus 13-maj-1782 mod at give hende underhold resten af livet. Den 9. maj 1782 købte han to agre i Nordre Strandhave

for 300 Rdl. Det menes at Jørgen døde på havet.

Børn:

i Niels Severin Mørk døbt 19-apr-1776, Sæby, død ?.

ii Agnes Jørgensen Mørk født 10-sep-1780, død ?.

iii Anne Jørgensdatter Mørk født 1781, døbt 10-sep-1781, Sæby,

15. iv Palle Jørgensen født -1782.

16. v Poul Jørgensen født 09-mar-1783.

vi Ingeborg Marie Jørgensdatter Mørk født 1785, Sæby, døbt 13-nov-1785, død ?, ugift.

Fra Sæby Kirkebog 1812:

Den 24. Nov. fremstillet til daabens bekræftelse et u-ægte drengebarn Jørgen Pallesen Mørk. Barnfader udlagt Hans Glad, Købmandskarl fra Aalborg.

vii Ide Marie Jørgensdatter Mørk født 12-jan-1789, Sæby, døbt 18-jan-1789, død ?, tvilling.

viii Povel Jørgensen Mørk født 13-jan-1789, Sæby, døbt 18-jan- 1789, muligvis død Som spæd., tvilling.

 

Tredie Generation

 

8. Anders Henriksen Mørk født -o. -1765, Sæby, gift nn. Anders død ?.

Børn:

i Palle Andersen Mørk født -o. -1820, Sæby, gift 26-jan-1866 i Sæby, Else Marie Pedersdatter Mørk, døbt 09-dec-

1840, Sæby, (datter af Peder Pallesen Mørk og Anne Cathrine Madsdatter) Palle død ?.

 

9. Palle Henriksen Mørk født -1774, Sæby, gift (1) 09-nov-1802 i Sæby, Mette Cathrine Jensdatter Holm, født 1784, død -dec-

1813, begr. 28-dec-1813, Sæby, gift (2) -1814, Johanne Pedersdatter Vilsen, født -1785. Palle død 02-aug-1830.

Palle Mørk var fisker i Sæby.

Iflg folketæll. 1845 havde Palle og Johanne et plejebarn boende:

Else Marie Jensdatter Mørk, 7 år datter af Jens Pallesen Mørk og afd. Johanne M. Sørensdatter.

Børn:

17. i Henrik Pallesen født -1815.

ii Sofie Cathrine Mørk født 08-dec-1820, Sæby, død ?.

iii Mariane Pallesen Mørk født 28-maj-1823, Sæby, død ?.

 

10. Peder Nielsen Mørk, Rebslager født -1779, Sæby, døbt 17-okt-1779, gift Ane Cathrine Madsdatter

Peder N. Mørk har før været nævnt som karetmager, men var blevet forvekslet med Peder Nielsen Mørch af Volstrupslægten.

Der ses ikke i kirkebogen børn efter Peder Mørk og Ane C. Madsdatter.

 

11. Niels Peter Mørk født -1788, Sæby, døbt 18-mar-1789, gift 22-feb-1817 i Aarslev m. Elisabeth Davidsdatter

Niels død ?. Niels Peter Nielsen (Pallesen) Mørk gav afkald 24-dec-1829 på arv efter sin moder A. M. Hansdatter.

Tinglystes 01-maj-1844 (Sæby skødebog fol. 68)

Børn:

i. Jørgen Nielsen Mørk, født ??. Iflg. Sæby skødebog fol 68 tinglystes 30-apr-1844 adkomst for faderen Niels Peter

Mørk i Sæby.

ii Martha Nielsen Mørk født 1820, ? i Sæby, død ?.

 

12. Jens Jensen Mørk født -1771, Ref. Folketæll. 1787, gift 22-feb-1795 i Sæby, Kirsten Andersdatter født 1769, død okt. 1809 i

Aalborg. Jens død ?. ( Se afsnittet Familien Mørch i Uggerby )

Børn:

i Cecilie Mørk døbt 15-okt-1797, Sæby, død 15-dec-1880 i Sæby, g. 25-jan-1833 m. Ammond Nielsen. skippr, født 1808

Deres børn:

  1. Frederikke Cathrine Ammondsen, født 12-dec-1833, døbt i Sæby k. 01-jan-1834 (Ref. C 68-4).
  2. Niels Christian Ammondsen, født 16-okt-1836, døbt 01-jan-1837.
  3. Faddere ved dåben: Frederikke, N. Ammondsens hustru, Anne Marie Fynboe, Jacob I. Kongsbak,

   Lars Sørensen og Thomas Christensen Mørch, alle af Sæby. (Ref. C 68-4).

  4. Johanne Marie Ammondsen, født 23-nov-1838 Sæby døbt 20-jan-1839. (Ref. C 68-4).

 

13. Palle Jensen Mørk født -1773, døbt 10-nov-1773, hjemme, fremst i kirken 22. p. Trin., gift 08-jul-1800 i Sæby, Else Marie

Pedersdatter Holm. Palle død -maj-1809, Sæby, begr. 31-maj-1809.

Ref. skft. 6/7-1809 Else Marie blev efter Palle Mørks død gift igen i 1811 med Frederik Wilhelm Hyttel.

Børn:

18. i Jens Pallesen født 13-feb-1802.

ii Palle Pallesen Mørk født -1804, Sæby, Ref. fisker, gift 11-mar-1839, Anne Marie Mortensdatter, født 1808, død ?.

Palle død 1810. Anne M. Mortensdatter blev gift igen febr. 1811 m. Frederich Wilhelm Hyttel, født i Sachsen1768.

19. iii Peder Pallesen født -1806.

(iv) Frederik Hyttel, født 1811

( v.) Palle Mørk Hyttel, født . 1813, g. 13-dev-1839 med Johanne Christiane Laulund.

 

14. Christen Jensen Mørk født -1786, gift 13-feb-1806 m. Johanne Marie Thomsdatter, født -1782, død 05-mar-1863. Christen

død 07-jun-1833. Ifølge Sognepræsten Dr. Gorm Limkildes beretning i kirkebogen (C 68-3) have Christen Pallesen, som han

blev nævnt, givet 40 Rdl. ved en indsamling (som iørigt var landadækkende) til nødlidende efter oversvømmelseskatastrofen i

Hoæsten og Schlesvig 3. febr. 1825.

Børn:

20. i Palle Christensen født -1809.

21. ii Thomas Christian Christensen født 03-mar-1815.

iii Ane Cathrine Mørk, født 1820, død 25-sep-1874, Sæby

iii Jens Christian Christensen Mørk født -1821, Sæby, død 12-feb-1878, Sæby, g. 28-dec-1847 Caroline

Christiansen. Tilsyneladende er der registreret iflg. IGI-listerne en søn af Jens Chr. Mørk ved navn Christian

Mørk f. 1841, men der er ingen registreret ægteskab i kb. fra dette tidsrum før 1847.

 

 

15. Palle Jørgensen Mørk født -1782, Sæby, døbt 09-mar-1782, fremst. 09-mar-1783 i Sæby Kirke., gift 12-feb-1813, Marie

Andersdatter Hedegaard, født 1791, Hammer sogn, død 01-mar-1860. Palle død 03-okt-1852, Sæby.

Børn:

22. i Anders Pallesen født -1813.

23. ii Anne Marie Pallesdatter født 03-okt-1815.

24. iii Jørgen Pallesen født 29-maj-1818.

iv Else Kirstine Jørgensdatter Mørk født -1829, Sæby.

v Ernst Frederik Vilsen Pallesen Mørk født -1831, Sæby.

 

16. Poul Jørgensen Mørk født 09-mar-1783, Sæby, gift Margrethe Mikkelsdatter, født -1784, Hørby. Poul blev konfirmeret i

Sæby 1. søndag efter påske 1805..

Poul Jørgensen Mørk arvede faderens 2 jordlodder og huset den 24. jan. 1816. Han var fisker og strandfoged i Sæby

Børn:

25. i Jørgen Pallesen Poulsen født 30-maj-1818.

26. ii Mikael Poulsen født 20-nov-1821.

iii Andreas Poulsen Mørk født 09-mat-1827, Strandfoged, død ?.

Poul Mørk var Dannebrogsmand 7. jan. 1876: 2 krigsmedaljer M.f.D.R.

 

Fjerde Generation

 

17. Henrik Pallesen Mørk født -1815, Sæby, gift 1840, Anne Christensdatter, født -1814, Volstrup.

Henrik Mørk var fisker. Iflg. folketæll.1845 boede der en enkemand Palle Jensen Holm hos dem. Han var 69 år og havde været gift med Anna

Marie Cortsen, død 26. marts 1841 83 år gl.

Børn:

i Johanne Cathrine Henriksdatter Mørk født -1841, Sæby.

ii Ursalie Katrine Henriksdatter Mørk født 01-maj-1846, Sæby.

iii Christine Pouline Mørk født 26-jun-1852, Sæby.

 

 

18. Jens Pallesen Mørk født 13-feb-1802, Sæby, døbt 26-mar-1802, gift 04-maj-1834, Johanne Marie Sørensdatter, født -1812,

Rørbæk, død 26-mar-1841, Sæby. Jens død ?.

Børn:

i Else Marie Jensdatter Mørk født 01-mar-1839, Sæby.

 

19. Peder Pallesen Mørk født -1806, Sæby, døbt 10-aug-1806, gift 04-okt-1833, Anne Cathrine Madsdatter, født -1811, død 05-

feb-1854, Peder død ?.

Peder Mørk var fisker og rebslager i Sæby.

Børn:

i Pauline Marie Pedersdatter Mørk født 24-nov-1833, Sæby.

ii Mads Peder Mørk født 18-jul-1835, Sæby, døbt 23-aug-1835.

iii Anne Marie Mørk født -1837, Sæby, døbt 11-jun-1837.

iv Palle Mørk født 24-maj-1838, Sæby.

v Else Marie Pedersdatter Mørk døbt 09-dec-1840, Sæby, gift 26-jan-1866 i Sæby, Palle Andersen Mørk, født -o. -

1820, Sæby, død ?. (søn af Anders Henriksen Mørk og nn),

vi Amalie Kirstine Mørk født 02-jan-1842, Sæby, døbt 12-jun-1842. g. 05-mar-1878 i Dronninglund Kristen Jensen.

27. vii Vilhelm født 16-jan-1844.

viii Caroline Mørk født 10-jul-1846, døbt 21-mar-1847, Sæby.

ix Frederikke Mørk døbt 03-dec-1848, Sæby.

x Elisa Maria Mørk døbt 23-jun-1850, Sæby.

xi Petrea Mørk født 1852, Sæby.

xii Christian Mørk døbt 24-jul-1853, Sæby.

xiii Ultima Elisabeth Mørk døbt 28-mar-1854.

 

20. Palle Christensen Mørk født -1809, Sæby, Ref. Fisker, gift 06-jan- 1837, Anne Marie Hansdatter, født -1815, Slette. Palle

død ?.

Børn:

i Hans Christian Pallesen Mørk født 25-jul-1837, Sæby.

ii Christian Mørk født 08-maj-1840, Sæby, døbt 26-jul-1840.

iii Andreas Pallesen Mørk født -1843, Sæby. g. 05-dec-1871 m. ukendt.

iv Anne Frederikke Mørk født 14-jan-1846, Sæby.

v Johanne Marie Mørk født 1848, Sæby.

vi Anne Marie Mørk født 07-nov-1850, Sæby.

vii Nielsine Petrine Mørk født 17-okt-1851, Sæby.

viii Jørgine Marie Mørk født 02-nov-1854, Sæby.

ix Niels Peder Pallesen Mørk født 27-mar-1856, Sæby.

 

21. Thomas Christian Christensen Mørk født 03-mar-1815, Sæby, gift 17-jan-1838 i Sæby, Christiane Frederikke Jensdatter,

født 19-jan-1818, død ?. Thomas død ?.

Ths. Mørk var fisker. Iflg. folketæll. 1845 boede hans moder Johanne Marie Thomsdatt. hos ham. (Hun døde 5. marts 1860, 78 år gl.).

Ligeledes boede Thomas's broder Jens Chr. Mørk der også, 24 år og ugift.

Børn:

i Cathrine Thomsdatter Mørk født -1838, Sæby.

ii Jens Larsen Thomsen Mørk født 02-okt-1840, Sæby.

iii Kristine Thomsen Mørk født 07-feb-1842, Sæby.

iv Christen Jensen Mørk født 07-feb-1843, Sæby.

v Jacobine Kirstine Thomsen Mørk født 03-jul-1853, Sæby.

 

22. Anders Pallesen Mørk født -1813, Sæby, døbt 06-dec-1814, gift 07-dec-1838, Anne Cathrine Christensdatter, født -1820,

død 25-sep-1874. Anders død ?. Anders Mørk var fisker i Sæby.

Børn:

i Palle Andersen Mørk født -1840, død ?.

ii Kirstine Marie Andersd. Mørk født -1844, Sæby, død ?.

 

23. Anne Marie Pallesdatter Mørk født 03-okt-1815, Sæby,

Anne Marie var ugift, men havde en datter med Peter Nicolaj Kreyler.

Børn:

i Johanne Petrine Nicoline Petersen født o. 1845, Sæby.

 

24. Jørgen Pallesen Mørk født 29-maj-1818, Sæby, døbt 30-maj-1818, gift Johanne Larsen. Jørgen død 08-mar-1902.

Børn:

i Palle Jørgensen Mørk født 06-dec-1861, Sæby, død ?.

 

25. Jørgen Pallesen Poulsen Mørk født 30-maj-1818, Kvaseskipper, gift (1) 1841 i Sæby, Marthe Nielsdatter Elsig, født -

1815, Hørby, død -1852, gift (2) 28-dec-1858, Ane Cathrine Henrichsen, født - 1829, død 11-nov-1870. Jørgen død 18-mar-1902.

Børn:

i Poul Jørgensen Mørk født 12-nov-1841, gift Grete Marie Frederiksen. Poul død 26-feb-1867, på havet.

Poul Jørgensen Mørk druknede på havet. Der er sat en mindesten på nordsiden af skibet (Sæby Kirke) med teksten:

.... vort eneste barn hviler i samme grav." : Det må være den lille dreng, der blev døbt Poul 04-mar-1867 i Sæby.

ii Margrethe Jørgensdatter Mørk født 14-okt-1843, død -1932.

28. iii Niels Jørgensen født -1844.

iv Laurine Pallesen Jørgensen Mørk født 17-dec-1846, Sæby, død ?.

v Jørgine Jørgensdatter Mørk født 24-feb-1848, Sæby.

29. vi Andreas Jørgensen født 08-aug-1850.

vii Marthe Mørk født 01-nov-1860, Sæby, død ?.

viii Martin Jørgensen Mørk født 23-jun-1865, Sæby, død ?.

 

26. Mikael Poulsen Mørk født 20-nov-1821, gift Ane Marie Antonette Søbye. Mikael død 26-maj-1910.

Børn:

i Ane Margrethe Pouline Mørk født 05-jun-1845, Sæby, døbt 24-aug-1845, død ?. g. 14-ma-1869 m. Johannes

Brønnum Hyttel.

ii Nicoline Mørk født 01-feb-1857, Sæby, døbt 13-apr-1857, død ?.

iii Andrea Mariane Mørk døbt 04-jan-1863, Sæby, død ?. g. nn i Sæby 04-feb-1887.

 

 

Femte Generation

 

27. Vilhelm Mørk født 16-jan-1844, Sæby, døbt 12-aug-1844, gift Amalie Pedersen. De boede i Dronninglund sogn.

Børn:

i Wilhelm Carl Emil Mørk døbt 04-aug-1867, Dronninglund.

ii Karl Mørk døbt 19-mar-1871, Dronninglund.

iii Valdemar Mørk døbt 27-sep-1874, Dronninglund.

 

28. Niels Jørgensen Mørk født -1844, gift Margrethe Andersen. Niels død -1930.

Børn:

i Martin Mørk døbt 24-feb-1867, Sæby, død ?.

ii Jørgen Anders Jøgensen Mørk født 15-aug-1872, Sæby, død ?.

iii Martha Mørk født 01-nov-1874, Sæby, død ?.

iv Anders Jørgensen Mørk født 10-mar-1887, Sæby, Ref. IGI '94, død ?, lidt usikkert, om fødselsåret, det kan være 1877.

 

29. Andreas Jørgensen Mørk født 08-aug-1850, gift 11-dec-1873 m. Karen Kirstine Larsen, født 22-sep-1848, død 12-okt-1926.

Andreas død 27-nov-1934.

Andreas var Strandfoged, Redningsbestyrer og Fiskeeksportør

Børn:

i Poul Jørgensen Mørk født 31-aug-1874, død -1949.

ii Marie Mørk født 12-feb-1876, død ?.

iii Magnus Jørgensen Mørk født 04-maj-1878, død 13-jul-1896.

iv Jørgen Andreas Jørgensen Mørk født 03-mar-1884, død -1948.

Jørgen Mørk fik næringsbrev som snedker 12. sep. 1907.

v Martha Mørk født 05-feb-1886, død -1975.

vi Andrea Mørk født 23-apr-1888, død -1973.

30. vii Lars Christian Jørgensen født 20-sep-1880.

 

 

Sjette Generation

 

30. Lars Christian Jørgensen Mørk født 20-sep-1880, gift -1910, Marie Christine Hulbække Christensen, født 26-nov-1889,

Læsø, død ?. Lars død 17-apr-1959.

Lars Mørk var fiskeeksportør, minkfarmer og redningsmand. Han flyttede til Byrum, Læsø.

Børn:

31. i Hans Jørgensen født 03-sep-1910.

ii Kirstine Jørgensen Mørk født 09-apr-1912, død ?. gift m. blikkenslagermester Ejnar Thorup fra Aalborg.

Børn:

a) Jens Christian Thorup .

b) Grete Thorup.

32. iii Andrew Werner Jørgensen født 09-aug-1923.

 

 

Syvende Generation

 

31. Hans Jørgensen Mørk født 03-sep-1910, Byrum. Læsø, gift Bodil Wiehl. Hans død -1980.

Hans Jørgensen Mørk var boghandler i Skørping

Børn:

i Ebbe Wiehl Mørk.

ii Lars Wiehl Mørk.

 

32. Andrew Werner Jørgensen Mørk født 09-aug-1923, gift 11-feb-1945 i Nibe, Grete Dortea Rasmussen, født 28-nov-1925,

Kobbersmølle.

Werner Mørk er fiskeeksportør, minkfarmer og redningsmand.

Børn:

i Jette Jørgensen Mørk født 10-mar-1948.

ii Anders Jørgensen Mørk født 01-apr-1950.

 

iii Jørgen Jørgensen Mørk født 12-okt-1951.

iv Arne Jørgensen Mørk født 24-aug-1959.

v Randi Jørgensen Mørk født 25-jul-1960.

vi Helle Jørgensen Mørk født 21-nov-1962.