Slægten Mørch i Christianssand, Norge

 

1. Morten P. Mørch Christianssand, g. Anna Adeler.

Morten Mørch drev handel og skibsrederi.

Anna: Datter af Søren Jensen, forvalter ved det kgl. saltværk i Langesund, død 1649 og Dorothea Nielsdatter, d. i Krageø.

Børn:

i Abigale Mortensdatter Mørch f. -1677, Christianssand, d. ?. gift i Skien med Burchard Meyer, d. 1751 i Frederiksstad,

Stadskirug i Frederikshald i 1728.

De fik en søn: Morten Meyer, f. 1725 i Skien, Præst i Volden.

2. ii Peder Mortensen f. -1661.

 

Anden Generation

 

2. Peder Mortensen Mørch f. -1661, Christianssand, Rådmand, g. Anna Dorothea Weyer, f. -1680, Christianssand, d. jun-1741,

Christianssand. Peder død ?.

Peder Mørch drev trælasthandel og skibsrederivirksomhed i Christianssand.

Han startede det anerkendte firma: Peder Mørch og søn.

Børn:

i Othilie Mørch. gift med Henrik Pløyen, Auditør i Chr.-sand i 1747 og sorenskriver i 1766 i Norde Guldbrandsdalen. De

boede i Vaage på gården Sandbu.

3. ii Ole Pedersen f. -1697.

 

Tredie Generation

 

3. Ole Pedersen Mørch f. -1697, Christianssand, Rådmand, g. Johanne Jørgensdatter Topdal, f. nov-1710, Christianssand, d. 07-dec-

1779, Bygland. Ole død 21-dec-1764, Christianssand.

Ole Mørch drev trælasthandel i Christianssand.

Johanne: Datter af Jørgen Rosenkrantz Clausen Topdal, død 1712 og Anne Isachsdatter Niemand, købmandspar i Christianssand.

Børn:

4. i Morten Rosenkrantz f. -1734.

ii Louise Mørch f. 1734-35, Christianssand, d. efter 1780. gift 03-feb-1756 med Andreas Bjørn, f. 12-sep-1729 i Lyngdal, d.

24-feb-1773 i København under et ophold der. Han blev præst i V. Moland i 1760. Ingen børn.

iii Christian Mørch f. -nov-1735, Christianssand, d. før 1750.

5. iv Peder f. 15-jan-1738.

v Anna Dorothea Mørch f. 09-maj-1739, Christianssand, d. før 1741.

vi Anna Adeler Mørch f. 13-mar-1741, Christianssand, d. 11-mar-1792, Mandal. Gift 23-apr-1761 m. Jørgen Henrik Abel, født i

Ly, døbt 25-feb-1735 i Tune, d. 11-feb-1783 i Bygland, Moen.

Han bleb prem.-ljtn. 1756 og i 1758 kaptajn og chef for 1. Mandalske Kompagni, som han købte for 2400 Rdl.

vii Anna Dorothea Mørch f. -1743, Christianssand, Døbt 29-jul-1743, Chr.-sand, d. 16-mar-1800, Chr.-sand. Gift 09-dec-1766 i

Christianssand med: Hans Abel, f. 13-feb-1731 i Fane, d. i aug-1780 i Chr.-sand. Han var mønsterskriver i Christianssand.

6.viii Claus f. 11-mar-1742.

ix Johanne Margrethe Mørch f. 29-okt-1744, Christianssand, d. inden 1748, Chr.-sand.

x Rasmus Mørch f. 12-sep-1745, Chr.-sand, d. 08-okt-1792, ss, Ugift.

xi Ahled Cathrine Mørch f. 05-okt-1747, Chr.-sand, d. 17-feb-1816, Chr.-sand. gift (1) 25-okt-1768 m. Daniel Bugge, død 06-

jan-1778 34 år. gift (2) m. Marius Tønnesen død 14-maj-1784, 42 år. g. (3) m. Henrik Thomassen Muldrup, døbt 02-sep-

1734 i Chr.-sand, død 04-dec-1791. Han var Stadsmægler.

En datter af første ægteskab: Johanne Bugge g. med Jørgen Toft.

xii Johannes Mørch f. 14-maj-1749, Chr.-sand, Døbt -1749, Chr.- sand.

xiii Johanne Margrethe Mørch f. 12-nov-1750, Chr.-sand, d. ?. Gift 05-mar-1777 med byfoged og politimesteren i

Christianssand Rasmus Sørensen, f. 18-aug-1736 i København, d. 19-feb-1798 i Chr.-sand.

7.xiv Frederik f. 03-aug-1752.

 

Fjerde Generation

 

4. Morten Rosenkrantz Mørch f. -1734, Christianssand, g. 1762, Margrethe Sørensdatter Lund, d. -1768, Christianssand. Morten

død ?.

Børn:

i Engel Mørch f. 18-mar-1763, Chr.-sand, d. ?. gift i 1783 med skibsfører Jonas Tønnesen, død 13-feb-1825 i Ny Hellesund

ii Ole Mortensen Mørch f. 30-mar-1765, Chr.-sand, Skibsfører, d. -1847, Ugift.

 

5. Peder Mørch f. 15-jan-1738, Christianssand, Mægler, g. 30-sep-1765, i Chr.-sand, Dorothea Margrethe Christensen, f. 13-aug-1746,

Chr.-sand, d. dec-1831, ss. Peder død 02-dec-1813, ss, Senior.

Peder Mørch drev Trælast- og skibsmægler-og ejendomshandelsvirksomheden videre i navnet: Peder Mørch og sønner. Han ejede

"Vigeland" ved Torrisdalselven og byggede der et jernværk. I 1805 ejede han 11 skibe.

Børn:

i Johanne Cathrine Mørch f. -1765, Chr.-sand, d. ?. g. General Hagerup.

ii Christiane Hedvig Mørch f. -1766, Chr.-sand, d. ?. g. Daniel Isaachsen, f. 1744, d. 1813, Stadshauptmand.

iii Ole Mørch f. 07-nov-1767, Chr.-sand, d. 1768, ss.

iv Babra Mørch f. 11-okt-1769, Chr.-sand, d. 19-feb-1773, s.s.

v Johanne Mørch f. 04-feb-1772, Chr.-sand, d. 21-aug-1773, s.s.

8. vi Peder f. 16-jul-1773.

vii Ole Mørch f. 13-aug-1776, Chr.-sand, d. 13-maj-1861, Chr.-sand, død af koldbrand.

Ole Mørch arvede sammen med broderen Peder faderens virksomhed. Han rejste til Frankrig, men vendte tilbage til Norge

og købte Eghs Teglværk.

 

6. Claus Mørch f. 11-mar-1742, Chr.-sand, Købmand, g. 24-nov-1767, Johanne Marie Halkier, f. -1749, Chr.-sand, d. 07-feb-1822, Chr.-sand. Claus død 24-nov-1767, Chr.-sand, Vexeler, Korn- og trælasthandel.

Johanne: Datter af: Peder Halkier og Else Cathrine Hjørring.

Børn:

i Johanne Cathrine Mørch f. 20-aug-1768, Chr.-sand, d. -1794, s.s. g. Peter Olrog, f. 1752, d. 1835, Generalskibsmaaler,

Tre børn:

a) Agnethe Marie Olrog f. 20-okt-1788, d. 21-mar-1853.

b) Johanne Elisabeth Matilda Olrog, f. 1789.

c) Claus Olrog, f. 1793, d. 1797.

ii Peder Halkier Mørch f. 14-sep-1769, Chr.-sand, d. før 1780, ss.

iii Andrea Lovise Mørch f. 19-jul-1772, Chr.-sand, d. 10-okt-1852, Chr.- sand. g. 02-dec-1803 m. købmand Jens Heyerdahl.

Tre børn:

a) Claus Mørch Heyerdahl, f. 16-jan-1806, d. 04-okt-1879. Cand. philos. toldbetjent i Drammen.

b) Johanne Marie Heyerdahl, f. 10-jul-1810, d. 23-apr-1891.

c) Henrik Arbin Heyerdahl, f. 1814. Sømand. emigrerede i 1852. død 1853.

9. iv Ole Clausen f. 02-aug-1774.

 

7. Frederik Mørch f. 03-aug-1752, Chr.-sand, g. 03-okt-1780, i Chr.-sand, Hedevig Schaarup, f. -1763, Chr.-sand, d. -dec-1830, Chr.-sand.

Frederik død -1806, Chr.-sand. Frederik Mørch var købmand i Christianssand.

Hedevig: Datter af købmand Peder Schaarup og Karen Arentsdatter Kjærulf i Christianssand

Børn:

i Karen Mørch f. -1784, Chr.-sand, d. 03-jan-1856, Krageø. g. 14-jan-1811 Johan Dührendahl, Consul og Købmand.

ii Anne Cathrine Mørch f. -1789, Chr.-sand, d. 24-dec-1812, Risør. g. 14-aug-1809 Johannes Ditlef Fürst, f. 06-dec-1781,

Risør. d. 12-maj-1836 i Risør. Skibsfører.

 

 

8. Peder Mørch f. 16-jul-1773, Chr.-sand, Handelsmand, g. 19-jan-1803, i Mandal, Harriet Ainslow, f. 10-okt-1777, Newcastle, d. 15-

apr-1842, Chr.-sand. Peder død 14-mar-1847, Chr.-sand, Junior.

Peder Mørch rejste til England og blev gift der, men rejste tilbage til Norge efter faderens død og overtog sammen med broderen Ole forret-

ningen i Christianssand.

Børn:

10. i Peder Dorotheus f. 22-nov-1803.

ii Jacobine Elisabeth Mørch f. 02-maj-1806, Chr.-sand, d. 01-okt-1865, Chr.-sand, Betzy. g. 12-apr-1827 Lorentz Wittrup

Sigholt, f. 27-feb-1801 i Stjørdalen, d. 27-maj-1853 I Messina?.

To døtre som forblev ugifte:

Harriet Sigholt f. 1832, d. 03-sep-1879 og

Othilie Sigholt f. 1833, d. 08-aug-1877.

11. iii Jacob f. 19-apr-1810.

iv Dorothea Margrethe Mørch f. 26-maj-1812, Chr.-sand, d. 09-maj-1881, Thea. g. 09-maj-1834 Otto Carl Reinhandt f. 15-

okt-1811, d. 07-okt-1894. Consul.

Tre børn:

a) Peder F. Reinhandt, Consul. f. 19-mar-1836, d. 06-feb-1908, g. Henriette Marie Bessesen, f. 20-mar-

1839, d. 19-apr-1901.

b) Othilie Margrethe Reinhandt, f. 29-sep-1837, d. 20-feb-1864, g. admiral Hans Brunchorst Ravn, f. 12-

nov-1828, d.21-apr-1903.

c) Carl Georg Reinhandt, f. 03-jan-1840, d. 14-sep-1847.

v Harriet Marie Mørch f. 09-okt-1816, Chr.-sand, d. 04-apr-1903, Christiania. g. 12-maj-1837 byfoged og politimester

Christian Rasmus Hansson, f. 23-maj-1807, d. 09-dec-1872.

Fem børn: Emilie Michaline Hansson, Michael Skjelderup Hansson, Dorothea Hansson, Christen Henry

Hansson og Oluf Mørch Hansson.

vi Othilie Marie Mørch blev gift med Ole Mørch (se nr. 13)

 

 

9. Ole Clausen Mørch f. 02-aug-1774, Chr.-sand, Sparekassedirektør, g. 22-jun-1796, Cathrine Margrethe Tobiesen, f. 15-apr-1777, d. 03-

mar-1847, Chr.- sand. Ole død 04-jul-1819, Chr.-sand.

Ole Mørch overtog faderens virksomhed. Han var aktiv politiker i Norge. Han stiftede Christianssand Sparekasse og blev direktør for denne.

Børn:

i Maren Johanne Mørch f. 13-nov-1797, Chr.-sand, Døbt 06-jan-1798, Chr.-sand, d. 30-maj-1867, København, Hanne. g.

Søofficer Poul Severin Kjærulf, f. 02-mar-1793 i Trankebar, d. 30-maj-1842 i København. Sec. ljtn. i marinen i 1813.

ii Elisabeth Johanne Mørch f. 24-jan-1799, Christianssand, d. 27-feb-1875, Christiania. g. 17-dec-1819 Sec.-ljt. Peter Chr.

Petersen, f. 22-jun-1791, d. 04-jul-1853. Fra 1845 Contraadmiral i Marinen.

To børn:

a) Cathinca Wilhelmine Petersen, f.03-okt-1821, d.13-apr-1897, gift m. kommandør Henrik Anton Falsen, f.

28-feb-1813, d. 26-jul-1866.

b) Claus Oluf Petersen, f. 28-mar-1826, d. 26-okt-1874, Marineofficer, postmester i Sarpsborg. ugift.

12. iii Claus f. 06-jan-1801.

iv Peder Tobiesen Mørch f. 20-aug-1803, Chr.-sand, Skibsfører, d. 26-jun-1836, Chr.-sand.

13. v Ole f. 31-okt-1810.

 

Sjette Generation

 

10. Peder Dorotheus Mørch f. 22-nov-1803, Chr.-sand, Trælasthandler, g. (1) 1823, Geneviere Sofie Verdier, f. 06-jun-1802, La Rochelle,

d. 18-jul-1832, La Rochelle, g. (2) 1838, Andrea Christiane Rønne, f. 30-sep-1815, Kbh. d. 09-mar-1888, La Rochelle. Peder død 14-

okt-1868, La Rochelle,

Peder D. Mørch udvandrede til Frankrig i 1820 og bosatte sig i La Rochelle og startede sin virksomhed, som senere udviklede sig og blev

et meget velanset handelsfirma.

Børn:

i Lilia Marie Elisabeth Mørch f. 19-okt-1823, La Rochelle, d. 15-feb-1843, La Rochelle, død af lungebetændelse.

14. ii Peder Armand Wladimir f. 02-jul-1832.

iii Sophie Andrea Cathinca Mørch f. 28-aug-1839, La Rochelle, d. 02-mar-1886, La Rochelle. g. 18-jan-1860 proffessor Camille

Bouscane, f. 05-sep-1832 i La Rochelle, d. 16-feb-1912 s.s.

Fire børn: Andrea Bouscane, Maurice Bouscane, Louise Bouscane og Fernand Bouscane.

iv Harriet Zelie Mørch f. 11-mar-1844, La Rochelle, d. ?. g. 11-sep-1862 Ernest Henri Chatonet, fredsdommer i Versailles.

v Nicoline Nina Mørch f. 08-aug-1845, La Rochelle, d. 28-jan-1873, La Rochelle, ugift.

15. vi Peder Normand Constant f. 03-aug-1853.

 

11. Jacob Mørch f. 19-apr-1810, Chr.-sand, g. 12-maj-1847, i Chr.-sand, Petra Sophie Margrethe Brun, f. 30-sep-1828, d. efter -1914.

Jacob død 26-jul-1873, Le Havre, Frankrig.

Jacob Mørch tog til Antwerpen i 1830 efter endt latinskole og handelseksamen. I 1859 overtog han faderens virksomhed hjemme i Norge og

anlagde tillige Christianssand Bryggeri. Derudover var han fransk og engelsk vicekonsul i Norge.

Børn:

16. i Olaf Alfred Christian f. 13-maj-1848.

17. ii Henri Peder Alexander f. 22-feb-1851.

iii Arthur Harold Leopold Mørch f. 12-apr-1853, d. ?, ugift.

Harold Mørch blev student i 1870 og demitt. m. 2 examen. Han boede i Le Havre.

iv Lilia Sophie Harriet Claudine Mørch f. 05-jan-1856, d. 24-jun-1866.

v Andrea Sophie Othilie Dorothea Mørch f. 21-nov-1860, Malerinde, d. ?, bosat Le Havre, ugift.

vi Jacob Wladimir Ainsley Mørch f. 07-okt-1867, Bankdirektør, g. 09-dec-1893, i Port-au-Prince, Francilette Blanchard,

f. 30-okt-1873, Port-au-Prince, d. ?. Jacob død ?, Le Havre.

Jacob Mørch boede på Haiti, men havde sine sidste leveår i Le Havre.

 

12. Claus Mørch f. 06-jan-1801, Chr.-sand, Kopist., g. 17-dec-1825, Anne Lovise Meyer, f. 12-okt-1806, Chr.-sand, d. 21-maj-1876, Chr.-

sand. Claus død 10-jul-1864, Ladegaardsøen. Jurist i 1825.

Børn:

i Kathinka Mørch f. 12-okt-1826, Christiania, d. 26-feb-1895, Orkedalen. g. 06-jul-1846 Stiftoverretsprocurator Isaach Kraft,

f. 24-sep-1817 i Christiania, d. 06-nov-1898 i Orkedalen.

Fem børn: Kathrine Kraft, Marie Kraft, Eyvind Kraft, Othilie Kraft og Henriette Kraft.

18. ii Edvard Johan f. 04-jul-1828.

iii Birgitte Johanne Elisabeth Mørch f. 29-jul-1830, Christiania, d. 21-nov-1913, Gitte. g. 06-nov-1852 Wincentz

Thurmann Ihlen.

Fem børn:

a) Louise Ihlen, f. 28-okt-1853, g Nicolaj Herman Peters.

b) Niels Claus Ihlen, f. 24-jul-1855 g. skuespillerinde Christiane Bruun.

c) Hjalmar Ihlen, f. 12-mar-1857, d. 1876.

d) Alfred Ihlen, f. 08-apr-1862.

e) Winny Ihlen, f. 24-mar-1869.

iv Jacobine Mørch f. 12-maj-1833, Christiania, d. ?. g. 09-nov-1853 Bernt Anker Steen.

Fem børn: Claus Steen, Eigil Steen, Karen Steen, Sigrid Steen og Ragna Steen.

19. v Poul Severin Kjærulf f. 12-dec-1878.

vi Sigrid Mørch f. 07-okt-1841, Christiania, d. 18-maj-1909, Christiania. g. 07-okt-1860 Læge Michael Skjelderup, f. 14-

jan-1834, d. 21-aug-1902 i Slemdal.

Fire børn:

a) Ada Skjelderup, f. 11-aug-1861

b) Louise Skjelderup, f. 14-okt-1864

c) Michael Skjelderup, f. 13-maj-1868 , læge

d) Arthur Skjelderup, f. 26-nov-1874

 

13. Ole Mørch f. 31-okt-1810, Chr.-sand, g. 31-maj-1844, Othilie Marie Mørch f. 10-maj-1818, Chr.-sand, Døbt 19-maj-1818, Chr.-sand, d.

01-jul-1845, Chr.-sand. Ole død 07-mar-1850, Chr.-sand.

Ole Mørch blev student i 1830 og jur. kand. 1836. Underretsprocurator i Lisler 1843 og fra 1847 Overretsprocurator i Christianssand. Desuden var

han skattefoged.

Othilie: Datter af Peder Mørch jun. (nr. 8) og Harriet Ainslov.

Børn:

20. i Oscar f. 01-jul-1845.

 

Syvende Generation

 

14. Peder Armand Wladimir Mørch f. 02-jul-1832, La Rochelle, Vicekonsul, g. 25-mar-1856, i La Rochelle, Louise Bauffar, f. 19-

feb-1834, La Rochelle, d. 30-apr-1910, La Rochelle. Peder død 22-jan-1894, La Rochelle.

Børn:

21. i Peder Alexis Franck f. 07-jan-1857.

22. ii Peder Armand René Christian f. 02-april-1861.

 

15. Peder Normand Constant Mørch f. 03-aug-1853, La Rochelle, g. Fanny Julia Meyer, f. 24-apr-1859, d. ?. Peder død ?.

Peder Mørch var inspektør for de franske statsskove i Royan.

Børn:

23. i Peder Eugéne Maurice f. 08-dec-1880.

ii Emélie Héléne Mørch f. 30-aug-1882, La Rochelle, d. ?. g. Pasteur Monsfiegt, f. 21-jan-1874 i Royan.

Fire børn f. i Royan: Franch Monsfiegt, Henry Monsfiegt, Marthe Monsfiegt og Christia Monsfiegt.

iii André Mørch f. 26-sep-1884, La Rochelle, Evangel. præst, g. Annette Cordeu, f. 22-maj-1890, d. ?. André død ?.

iv Ernest Mørch f. 17-jan-1893, La Rochelle, Alpejæger, d. ?.

 

16. Olaf Alfred Christian Mørch f. 13-maj-1848, Hotelejer, g. 27-aug-1874, Agnes Grip, f. 16-aug-1850, Bergen, d. ?. Olaf død ?, Haiti,

Port-au-Prince.

Børn:

i Charlotte Sophie Claudine Mørch f. 08-dec-1875, Le Havre, d. ?, ugift, boede i Liverpool.

ii Lilosa Othilia Mørch f. 04-jan-1877, Le Havre, Pianistinde, d. ?, boede i Liverpool.

iii Rolf Jacob Mørch f. 08-sep-1881, d. 01-jun-1886.

iv Sophie Mørch f. 29-apr-1883, Liverpool, d. ?.

v Alfred Anton Mørch f. 07-jan-1886, Liverpool, d. 1913, Congo.

vi Oscar Arthur Mørch f. 15-jan-1890, Liverpool, Analytical Chemist, d. ?.

 

 

17. Henri Peder Alexander Mørch f. 22-feb-1851, Handelsmand, g. 25-sep-1878, Louise Moe, f. 01-feb-1854, d. 07-dec-1895, Liverpool.

Henri død 24-jul-1904, Norge.

Peder Mørch tog til Liverpool i 1873 og startede et kaffe en gros virksomhed. Han rejste til Norge i 1897 som enkemand.

Børn:

i Hanna Mørch f. 18-mar-1880, Liverpool, d. ?, Trondhjem.

24. ii Jacob f. 20-jul-1882.

iii Peter Johan Moe Mørch f. 31-maj-1884, Meals, Cheshire, Elektriker, g. 22-jul-1917, i Scotland, Ena Rice Thorbarn, f. -

1884, d. ?. Peter død ?, Scotland.

iv Harriet Mørch f. 15-jun-1888, Brimstage, Cheshire, d. 09-maj-1903, Vigeland, Norge, Begr. ?, Chr.-sand.

v Henry Peder Alexander Mørch f. 30-jul-1892, Brimstage, Cheshire England, Papir-ingenør, d. ?, U S A.

vi Sophie Marie Louise Mørch f. 14-aug-1894, Prenton, Cheshire England, Assistent, d. ?, Tronhjem, Ansat på Tronhjem

Tekniske Højskoles Bibliotek.

 

18. Edvard Johan Mørch f. 04-jul-1828, Christiania, Kopist, g.(1) 12-dec-1856, Ada Elise Clausen, f. 19-okt-1835, d. 28-feb-1881, g.

(2) 16-feb-1897, Clara Theodora Grimsgaard, f. 13-sep-1851, d. ?. Edvard død 10-mar-1908, Christiania.

Edvard Mørch blev student i 1846 og jur. kand. 1852. Han blev byfoged i Sarpsborg i 1872

Børn:

i Ambrosia Mørch f. 05-sep-1857, d. ?, Sia. g. 12-apr-1882 Ole Wilhelm Fasting, f. 03-feb-1857.

Ti børn som vi ikke kender navnene på.

ii Louise Mørch f. 04-aug-1858, Christiania, d. ?.

25. iii Claus f. 30-dec-1862.

iv Ragnhild Mørch f. 28-jun-1864, Christiania, d. ?. g. 31-maj-1893 William Russel Johnston, f. 15-sep-1845, fabriksejer i

Scotland.

To børn: Sigrid Johnston. og Ada Johnston.

v Edvard Mørch f. 26-nov-1865, Christiania, d. 02-feb-1917, Christiania, ugift.

Edward Mørch rejste til Australien, men på en tur hjem til Norge faldt han igennem en skibsluge og pådrog sig svære kvæstelser,

som han senere døde af.

vi Arthur Mørch f. 01-jul-1867, Christiania, Kontorist, d. ?.

vii Sigrid Mørch f. 17-jul-1871, Christiania, d. 13-dec-1917, Chicago. g. 1901 Oscar Ormstad, f. 19-jan-1874.

 

19. Poul Severin Kjærulf Mørch f. 12-dec-1878, Christiania, g. 22-sep-1865, i Frederiksstad, Margarethe Andrielle Mulvad, f. 20-

nov-1845, Frederiksstad, d. 21-jan-1881, Sarpsborg. Poul død 05-sep-1894, Christiania,

Poul Mørch drev trælasthandel i Christiania..

Børn:

i Anna Elise Mørch f. 01-aug-1867, Sarpsborg, Lærerinde i Christiania, d. ?, Bopæl, Aalesund. g. 21-apr-1901 Harold

Ulrich Sverdrup Fabritius, f. 13-nov-1863.

26. ii Claus Theodor f. 14-feb-1869.

iii Cathinka Mørch f. 25-aug-1872, Sarpsborg, d. ?, Kitty. g. 07-jul-1897 i Frederiksstad med skibsmægler Georg Karsten Apenes,

f. 20-feb-1866 i Sarpsborg, d. 20-dec-1902 i Frederiksstad.

iv Morten Muldvad Mørch f. -1873, Sarpsborg, d. -1875, s s.

v Oscar Severin Mørch f. 03-feb-1878, Sarpsborg, Købmand, d. 16-nov-1909, Sarpsborg.

 

20. Oscar Mørch f. 01-jul-1845, Chr.-sand, Døbt 24-jul-1845, Chr.-sand, Stiftamtmand, g. 11-maj-1871, Gerda Francisca Kirsebom, f. 31-

maj-1850, d. 11-aug-1881. Oscar død 24-sep-1897, Hamar Stift.

Oscar Mørch blev kgl. fuldmægtig for kirkedepartementet.

Børn:

i Ole Clausen Mørch f. 27-feb-1872, Christiania, d. 07-aug-1872, Christiania.

ii Frantz Oscar Mørch f. 13-dec-1873, Christianina, d. 12-jul-1874, Christiania.

iii Othilia Mørch f. 20-apr-1876, Christiania, d. ?. g. 12-dec-1901 m. Ludvig Chr. Amandus Bade, f. 21-sep-1865, student 1883,

cand. jur. 1887, Assessor 1899 i Christiania Byret.

Fire børn:

a) Gerda Bade, f. 12-sep-1902

b) Otto Mørch Bade, f. 13-nov-1905.

c) Oscar Mørch Bade, f. 04-nov-1907.

d) Eivind Bade, f. 09-maj-1911.

iv Helene Marie Mørch f. 18-nov-1886, Christiania, d. ?. g. 06-maj-1916 guldsmed Eiler Hagerup Krog Prytz, f. 11-mar-1883.

En datter: Johanne Sofie Mørch Prytz v Ole Jacob Mørch f. 16-feb-1889, Christiania, Disponent, d. ?,

ansat i firmaet Knud Graah & Co..

 

Ottende Generation

 

21. Peder Alexis Franck Mørch f. 07-jan-1857, La Rochelle, Bachelier és lettres, g. (1) 08-jan-1879, Anne Eugenie Mathilde Serres, f.

26-mar-1858, d. 31-okt-1883, g. (2) 10-okt-1887, Marie Clemence Emma Hivert, f . 04-dec-1864, d. ?. Peder død ?,

Adm., Banque de France.

Børn:

i Louise Mørch f. 04-nov-1890, d. ?.

ii Suzanne Mørch f. 24-maj-1892, d. ?.

iii Harriet Mørch f. 19-aug-1894, d. ?. g. 08-sep-1915 Georges Bretigniéres, f. 20-aug-1886, direktør for papirfabrikken i Galas.

iv Pierre Edouard Mørch f. 04-apr-1897, Officer, d. ?.

v Peder Daniel Mørch f. 03-mar-1900, d. ?.

 

22. Peder Armand René Christian Mørch f. 02-april-1861, La Rochelle, Associe, g. 05-maj-1884, Jeanne Lucie Estelle d'Allens, f.

12-jan-1865 d. 17-aug-1909. Peder død ?, Præsident for, Cambre de Commerse.

Børn:

i Christine Mørch f. 27-apr-1885, d. ?. g. Henri de Ligneralles, f. 13-sep-1882, Assuranceinspektør.

To børn:

a) Jeanne de Ligneralles f. 02-maj-1910, d. 02-apr-1912.

b) Marc de Ligneralles f. 09-dec-1911.

ii Eric Gustav Wladimir Mørch f. 27-aug-1886, Tolk, d. ?.

iii Nina Mørch f. 30-nov-1887, d. ? i Røde Kors tjeneste.

iv Andrea Mørch f. 18-okt-1889, d. ?. g. André Rheims, kaptajn i den franske armé.

v Wladimir Jean Mørch f. 15-feb-1894, d. 02-feb-1913.

vi Nicoline Mørch f. 02-feb-1895, d. ?.

vii Lucie Mørch f. 19-mar-1896, d. ?.

 

23. Peder Eugéne Maurice Mørch f. 08-dec-1880, La Rochelle, g. 08-jan-1906 i La Rochelle, Suzanne Meyer, f. 07-jun-1885, La Rochelle,

Peder død ?.

Børn:

i Marguerite Mørch f. 15-mar-1907, La Rochelle, d. ?.

ii Sigrid Mørch f. 16-aug-1908, La Rochelle, d. ?.

iii Axel Mørch f. 27-jul-1910, La Rochelle, d. ?.

iv Idelette Mørch f. 10-dec-1912, La Rochelle, d. ?.

v Francis Mørch f. 02-sep-1916, La Rochelle, d. ?.

 

24. Jacob Mørch f. 20-jul-1882, Meals, Cheshire - England, Ingenør, g. 08-mar-1906, i Chr.-sand, Henriette Louise Mürer, f. 05-okt-1885,

Risør, d. ?. Jacob død ?, Chr.-sand, Direktør, Vigeland Bryggeri.

Børn:

i Harriet Mørch f. 25-jan-1907, Vigeland, d. 29-jun-1908, Vigeland.

ii Per Mørch f. 05-dec-1908, Vigeland, d. ?.

iii Oscar Andreas Mørch f. 21-aug-1911, Vigeland, d. ?.

iv Henny Mørch f. 26-okt-1913, Vigeland, d. ?.

 

25. Claus Mørch f. 30-dec-1862, Christiania, Sagfører, g. 01-mar-1894, Harriet Rosenberg, f. 29-jul-1865, d. ?. Claus død ?, Chicago.

Børn:

i Ulrich Rosenberg Mørch f. 31-jan-1896, d ?. Kemiker v. Norsk Hydro.

ii Ada Mørch f. 01-maj-1898, d. ?, boede i Bærum.

 

26. Claus Theodor Mørch f. 14-feb-1869, Sarpsborg, Højesteretsadvokat, g. Julie Nielsen, f. 24-jul-1879. Claus død ?.

Claus Mørch blev student i 1887.

Børn:

i Claus Severin Mørch f. 16-apr-1912, V. Aker, d. ?.

ii Morten Mulvad Mørch f. 27-dec-1914, V. Aker, d. ?.