Familien Mørch i Blendstrup

 

1. Christen Møch født ca 1565, Århus, skolelærer, gift NN, født -1569, død ?. Christen død ?.

Christen Mørch skulle efter sigende have været overlærer og muligvis degn i Blendstrup. Han er fra Mørche-slægten i Århus. Hans

forældre var: Niels Mørche, f. o.1540, borger i Århus og Kirsten ... død 1621.

Christen’s broder Jens Mørche var kæmmer i Århus.

SE SLÆGTEN MØRCHE I ÅRHUS.

Christen’s nevø: Jens Mørch blev præst i Brovst.

Børn:

2. i Jens Christensen født -o. -1597.

 

Anden Generation

 

2. Jens Christensen Mørch født -o. -1597, Sognepræst, gift Vibecke Jensdatter, født i Gjerdinge. Jens død -1669.

Jens Mørch var sognepræst i Gjerding-Blenstrup s. 1640-1669. Hellum Hrd., Viborg Stift. Hans hustru var datter af den forrige præst i

sognet.

I serien Dansk Adel og borgerstand nævnes, at Jens Mørch og hustru havde flere børn, men kun 2 er kendt ved navn. (Jeg har fundet fire

af navnene)

Børn:

3. i Poul Jensen født 16-jul-1658.

4. ii Jens Jensen født 1640.

iii Jørgen Jensen Mørch født 1641, Gjerdinge, eksamen, Aalborg 1660.

iv Dorethea Jensdatter Mørch født ca 1642, Blendstrup, død ?. gift med Peder Jørgensen Hegelund.

 

Tredie Generation

 

3. Poul Jensen Mørch født 16-jul-1658, Gjerdinge, gift 1689, Mette Reenberg, født 08-okt-1664, Viborg, død 1736, Begr. 17-apr-1736,

Aalborg. Poul død 20 jul-1736, Aalborg.

Poul Mørch var en dygtig prædikant og han har skrevet 53 prædikener over profeten Jonas. Han var kapellan v. Frue Kirke i Aalborg

og magister af grad. Han tog i 1677 eksamen ved Aalborg Skole og blev i 1681 cand. theol., derefter huslærer frem til 1687. Fra 22-feb-1687

res. kapellan ved Vor Frue Kirke Aalborg og præ. kap. i S. og N. Tranders.

Mette: Datter af Claus Christensen Reenberg, Borgmester i Viborg og Mette Pedersdatter Løvenbalch.

Børn:

i Anna Maria Mørch født 1694, Aalborg.

Anna Mørch gav 1000 Rdl. til et legat for trængende af familien, hvilket blev oprettet 1762 og fondret af hendes

søstersønner . Hun blev gift 1. gang 30/9-1712 med Jens Andersen Høeg, født 1680, sognepræst i/på Øland 1711.

ii Mette Vibecke Mørch født 29-jul-1691, Aalborg, død 30-jul-1717 i Aalborg (B37-580) g. 19-sep-1716 m. Hans Jørgen

Glerup.

iii Benthe Maria Mørch født 1698, Aalborg, død ?. gift 8/10-1725 i Vor Frue Kirke, Aalborg med Peter Friis Johannes

Wandal.

* Søn: Johan Mørch Wandal g. Christiane Heugh.

° * Deres søn: Poul Mørch Wandal, døbt 27-maj-1777 i Aalborg, g Maren Cramer.

° ° * Deres søn: Poul Mørch Wandal, døbt 14-apr-1822 i Aalborg (Vor frue) g. Ane Cathrine F.

Kohsel.

° ° ° * Deres datter døbtes 29-maj-1853 i Aalborg, navn: Pouline Christine C. Mørch

Wandal.

 

4. Jens Jensen Mørch født 1640, Blenstrup, sognepræst Gjerdinge, gift Karen Jensdatter Bjerring, født o.1640, død 1706, Begr.

05-apr-1706. Jens død 22-jun-1718.

Jens Jensen Mørch blev adjungeret i 1672 og samme år blev han præst i Gjerdinge. Han forlod Aalborg Skole 1660. Sognepræst med

succ. i Gjerding og Blenstrup, ordineret 14/1 1672 kap. Gjerding ca 1673.

Han boede på anneksgården i Blenstrup.

Børn:

i Hans Mørch født 1679, Aalborg.

ii Sophie Amalie Mørch født -feb-1681, Gjerding / Blendstrup, Døbt 27-feb-1681, død 22-sep-1739. gift 14-feb-1707 m.

Peder Nielsen Skyum

iii Henriette Cathrine Mørch født 14-jan-1682, Gjerding / Blenstrup, død - mar-1682. (tvilling)

5. iv Bolle Jensen født 14-jan-1682. (tvilling)

v Jens Jensen Mørch født -sep-1683, Gjerdinge, Præst Gerdinge, død 1718.

 

Fjerde Generation

 

5. Bolle Jensen Mørch født 14-jan-1682, Gjerdinge, Provst 1711, gift (1) Elisabeth Dorethea Theilgaard, født o. 1685, Aalborg,

død 24-jul-1720, gift (2) 13-maj-1721 i Aalborg, Lovise Himmelstrup, født 1703, Fyn ?, død 25-maj-1759. Bolle død 14-feb-1765,

Gjerdinge.

Bolle Mørch blev adj. 1710 hos faderen og afløste ham i 1718 som sognepræst. Allerede i 1719 blev han provst i Hellum Hrd., Viborg

Stift og havde betegnelsen Jubellærer. 1701 deponeret fra Aalborg skole, 29/11-1703 cand, theol, 7/11-1710 sognepræst med succ. i

Gjerding og Blenstrup. 1/9 1719 provst, døde 1765 som JUBELLÆRER.

Lovise: Datter af krigskommisar Otto Himmelstrup, ejede Ørritslevgaard

Børn:

6. i Cathrine Marie.

ii Jens Henrik Mørch født 1720, Gjerdinge, Døbt 24-jul-1720. død 1759 i Voersaakrog. Ridefoged på Voergaard.

(Voersaakrog var tidligere ejet af slæg ningen Otto Jørgensen Mørch, birkeskriver i Voersaa)

iii Louise Himmelstrup Mørch født 18-mar-1722, Døbt 11-maj-1722.

7. iv Otto Himmelstrup født 18-mar-1722. (tvilling)

v Niels Bang Mørch født 1726, Døbt 10-sep-1726.

vi Lisbeth Dorthea Mørch født 31-jul-1730, Døbt 03-okt-1730. gift 07-jul-1759 med Niels Jacop Foss (Rosenkilde).

 

Femte Generation

 

6. Cathrine Marie Mørch gift 12-apr-1742 i Gunderup m. Ole Nielsen Hvidbjerg, født ?, død -1774, præst I Gunderup - Nøvling.

Børn:

8. i Bolle Nicolai født 05-jan-1743.

 

7. Otto Himmelstrup Mørch født 18-mar-1722, Gjerding, gift 15-nov-1748 i Fræer m. Christiane Augusta Madsdatter Hvas,

født 1725, Skørping, Begr. 19-sep-1800, Viby. Otto død 06-aug-1775, Gjerding,

Otto Mørch ejede Bælum Kirke 1755-1775. Den 25/9-1765 blev han provst I Hellum Hrd., Viborg Stift. Eksamen 1739, præst 1/8-1744,

cand theol. 12/8-1748 p. kap. hos faderen, 27/6-1749 succ. sognepræst i Gjerding.

Om Otto siges der, at han spøger i den gamle præstegård.

Augusta: Datter af Mads Vognsen Hvass, (1686-1770), forpagter af Tustrup, og Ingeborg Maria Tved.

Børn:

9. i Lovise født 08-okt-1750.

ii NN Ottosdatter Mørch født -o. -1755, Gerdinge, død ?. gift med Henrik Henriksen Munch, født 12. juli 1736 i Viborg,

død 20-nov-1784 i Skibsted. Han blev teolog 1760, præst i Bælum 1762-1769.

10. iii Andreas Lowson født 05-okt-1761.

iv Ingeborg Maria Mørch født 19-okt-1749, gift, Hans Ilum, forpagter af Hammelmose.

v Frederikke Sophia Mørch født 18-feb-1752, Gjerding, død 21-apr-1839, gift med forpagter Søren Munk, død 1818.

12 børn.

vi Anna Cathrine Mørch født 01-maj-1753, Gjerding, død 1838, Odense, ugift.

vii Maria Elisabeth Mørch født 12-jan-1755, Gjerding, død 19-nov-1820, Hobro, gift med Skolelærer Schmidt i Hobro.

13 børn.

11.viii Bolle født 26-jan-1756.

ix Mads Hvass Mørch født 30-jul-1757, Gjerding, død 08-jun-1760, Gjerding.

x Caspar Herman Mørch født 23-jul-1758, Gjerding, død -mar-1808, Randers ??, ugift, Underofficer ved Randers

Dragoner.

xi Georgia Nicoline Mørch født 14-jan-1760, Gjerding, død 01-jun-1804, Randers. gift med cancelliråd Niels la Cour,

postmester i Randers.. (B78-166)

xii Anna Vestengaard Mørch født 29-jan-1763, Gjerding, død 1814, Aalborg, ugift.

xiii Maren Loss Mørch født 09-mar-1764, død 1815, Mariager. gift med organist Møller i Mariager.

12.xiv Mads Hvass født 16-sep-1765.

xv Ida Nicoline Chatrine Mørch født 03-dec-1766, død -okt-1848, Odense. gift med gartner Nielsen Odense.

 

Sjette Generation

 

8. Bolle Nicolai Hvidbjerg født 05-jan-1743, Gunderup Præstegaard, gift 19-jul-1771, i Gerding Præstegaard, Lovise Mørch, født

08- okt-1750, Gerdinge, (datter af Otto Himmelstrup Mørch og Augusta Madsdatter Hvas) død 30-nov-1828, Kbh. Bolle død 06-jun-1805,

Kongerslev.

Bolle Nicolai Hvidbjerg blev student 1758 i Aalborg, filosof. 1761, teolog 19-sep-1763 og præst i Bælum 1770-1804 hvor han gik på

pension. (Han fik 300 Rdl.) Han boede på Sigsgaard i Kongerslev hvor han hængte sig selv i laden. Det siges, at han stadig spøger på

stedet.

Børn:

i Otto Himmelstrup født 25-sep-1771, død 25-jan-1822, Kbh.,

Otto Himmelstrup blev politidirektør i København.

ii Ambrosius Himmelstrup født -1777, død ?.

 

9. Lovise Mørch (Se ægteskab med nummer 8.)

 

10. Andreas Lowson Mørch født 05-okt-1761, Gjerding, Sognepræst, gift Else Dorothea Lorentzdatter, født 10-nov-1764, Vallø,

død 18-apr-1832, Kbh. Andreas død 26-maj-1826, Dronninglund.

Andreas Lowson Mørch var kapellan pro loco i Aalborg. Efter 1801 blev han sognepræst i Dronninglund. Han nævnes i historien: "Et

råt overfald i Dronninglund" af C. Klitgaard i Vendsyssel Årbog 1946, som omhamdler overfaldet på Peder Sørensen Kjærulf i Tolstrup. Da de

lokale lensmænd ikke foretog sig noget, anmelder Andreas overfaldet til amtet den 11. sep. 1813

Else: Datter af Niels Lorentzen og Margrethe Elisabeth Ferguson.

Børn:

13. i Otto Josias Nicolai født 17-jul-1799.

ii Christian Ludvig Mørch født 04-dec-1800, Dronninglund, landmand, død 21-jan-1839, ugift.

iii Christine Johanne Augusta Mørch født 01-aug-1802, Dronninglund, død mar-1860, København. gift med

bryggerkarl Christen Thomsen.

iv Bolle Frederik Mørch født 02-jan-1804, Dronninglund, død 16-feb-1804, Dronninglund.

v Vilhelmine Christine Mørch født 27-nov-1805, Dronninglund. ugift.

vi Henriette Margrethe Elisabeth Mørch født 30-aug-1807, Dr.-lund.

 

11. Bolle Mørch født 26-jan-1756, Gjerding, Toldinspecteur, gift 20-jan-1790 Christiane Elisabeth Michaelsen, født 1749, død ?.

Bolle død 26-aug-1807, Agerledet, Sæby.

Børn:

14. i Otto Frederik Nicolaj født 1790.

 

12. Mads Hvass Mørch født 16-sep-1765, Gerding, gift 21-mar-1797, Anna Juel Schou, født 25-dec-1774, Aalborg, død 31-jan-1859,

København. Mads død 15-nov-1831, Thorshavn.

Mads Hvass Mørch var fra 1790 til 1804 assistent og kolonibestyrer i Grønland og i 1805 forvalter ved kgl. handel i Thorshavn.

Anna: Datter af købmand Jens Schou og Anna Krogh i Aalborg

Børn:

15. i Jens August født 08-nov-1798.

ii Ane Christine Mørch født 01-mar-1800, v/Sukkertoppen, død 02-mar-1800, v/Sukkertoppen.

iii Anna Christine Mørch født 31-mar-1801, Ny Sukkertop.

16. iv Marcus William født 06-apr-1803.

v Louise Frederikke Cathrine Mørch født 14-nov-1805, Thorshavn, død 19-nov-1805, Thorshavn.

vi Christiane Frederikke Georgine Mørch født 26-feb-1807, Thorshavn. gift med Poul Christian Holm, født 1804,

bogholder v. Statsgælddirektionen.

17.vii Bolle Herman født 12-okt-1809.

viii Andreas Molbech Mørch født 23-okt-1812, Thorshavn, contorist Sct. Thomas, død 20-mar-1844. disputas 1833, pr.

(h.ill.)

18. ix Otto Himmelstrup født 06-sep-1818.

 

Syvende Generation

 

13. Otto Josias Nicolai Mørch født 17-jul-1799, Aalborg, Døbt 18-jul-1799, Aalborg, gift 26-maj-1826, i København, Doretea

Juliane Sjöbæk, født 04-apr-1805, Lund i Skaane, Blomsterhandler, død 1880. Otto død 25-jun-1842, København.

Otto J. N. Mørch blev gartner i København efter at have taget eksamen i Rosenborg Have i 1820. Han blev botaniker 1823 i Holland

og fra 18-apr-1829 i Københavns Universitets Botaniske Have. (I 1826 arbejdede han i Lund Universitets Botaniske Have).

Medlem af gartner examinationskommisionen i Kbh. I 1835 rejste han rundt i Nordtyskland.

Doretea: Datter af bogbindermester Johannes Sjöbæk og Anna Lovise Elisabeth Bergmann.

Børn:

i Otto Andreas Lowson Mørch født 17-maj-1828, Lund, død 25-jan-1878, Nizza.

Otto A. Lowson Mørch boede i en kort årrække i Dronninglund. Han blev døbt der 17-maj-1828.

Han skrev "Konkyliebogen" og det gjorde kong Christian d. 8. så interesseret, at Otto Mørch blev indsat som bestyrer for

majestætens konkyliesamling. Otto Mørch har rejst en del rundt i verden og det sidste sted han befandt sig til sin død var

Nizza.

ii Jens Wilcken Mørch født 05-sep-1841, København, gift 06-nov-1872 i Vordingborg m. Johanne Frederikke Sophie

Fich, født 04-aug-1850, Stege, død 26-maj-1881, København. Jens død 14-feb-1917, København.

Jens W. Mørch blev overpostmester i København. Han var ivrig samler af frimærker, stempler og andre postobjekter.

Disse ting blev skænket til det Københavnske Postmuseum. .

Fra bogen Dansk Adel og Borgerstand 1917 benævnes han som konferenceråd - født i Charlottenborg - 1862: Sec. ljtn. i

Infanteriet reserven 16. batl.

Jens Wilcken Mørch blev ridder af Dannebrog og fik svensk Vasaorden Kommandørkors. Jens Mørch og Johanne

fik en datter som bor her i landet og en søn, som bor i udlandet.

iii Emilie Dorethea Elisabeth Mørch født 01-feb-1834, ugift.

iv Bolle Herman Mørch født 14-dec-1835, Blomsterhandler.

v Villiam Ferguson Mørch født 02-maj-1840, død 14-okt-1840.

 

14. Otto Frederik Nicolaj Mørch født 1790, Sæby, gift 26-dec-1812, i Sæby, Anne Johanne Desen, Otto død ?. lt. ved 3. jydske

regiment, senere betjent i Darum ved Ribe.

Børn:

i Ottilia Elisabeth Christine Boline Mørch født Darum. gift med Johan Jørgensen, købmand i Kolding

ii Augusta Frederikke Marcelline Mørch døbt 11-nov-1816 i Sæby, gift med maler Lind i Jernved, Ribe.

iii Jeanette Cathrine Oline Amalie Mørch født 1823 i Sæby, gift med propr. Niels Ølgaard på Bramminge Nygaard

ved Ribe

iv Lovise Charlotte Cathrine Mørch født i Darum, ugift.

 

15. Jens August Mørch født 08-nov-1798, Holstenborg, gift Dorethea Winding, født 02-aug-1810, død 24-nov-1869, Claushavn.

Jens død -dec-1856. kolonibestyrer ved Rittenbænk, afskediget

Dorethea: Datter af kolonibestyrer Winding.

Børn:

i Anna Christine Mørch født 26-jul-1831.

ii (datter) Mørch født 07-jun-1833, død 07-jun-1833.

iii Johannes Hermann Mads Mørch født 27-apr-1834, Grønland, handelsassistent.

iv Frederik Villiam Mørch født 21-jul-1836, død 1853, Grønland.

v Christine Cathrine Mørch født 25-apr-1839.

vi Lucie Maria Georgine Mørch født 20-jul-1842.

vii Peter Andreas Molbech Mørch født 08-feb-1846, død i Grønland.

viii Sophie Sara Mathilde Mørch født 06-nov-1851.

 

16. Marcus William Mørch født 06-apr-1803, Ny Sukkertop, manufakturhandler Kbhv, gift Ida Nicoline Jensine Schou, født

18xx.

Ida: Datter af grosserer Jens Krogh Schou (Marcus's morbroder) og Karen Munk. (Ida's svigerfaders søstersdatter)

Børn:

i dødfødt søn født ca 1870.

ii (datter) født 1870, død 1870, død 3 uger gammel.

iii Erika Madsine Caroline Mørch født 18-sep-1842, død 30-nov-1871. gift 14/8-1870 med Frederik Caspar Conrad

Friboe Baggesen, født 11-okt-1835. Han blev 1/11-1853 Secondlt., 3/8-1864 Premierlt. ved 2. Bat. Kbh.

iv Valdemar Mørch født 18-maj-1844, træskærer.

v Anna Maria Emilie Mørch født 15-jan-1850.

 

17. Bolle Herman Mørch født 12-okt-1809, Thorshavn, overlærer Randers, gift 28-jul-1842 i Kbhv, Charlotte N. M. L. Tauber, født 10-jan-1814, Aarhus, død 13-feb-1867, Randers.

Charlotte Nicoline Maria Louise Christine Tauber: Datter af etatsråd Erik Gjørup Tauber, direktør for Sorø akedemi, og

Ovena Lucia Hvid.

Børn:

i Erik Otto Mørch født 04-sep-1843, randers, død 19-nov-1845, Randers.

ii Albert Herman Andreas Mørch født 17-aug-1845, Randers, Læge. eksamen 1865 fra Randers skole, 1866 cand ph.

studerer medizin

iii Anna Owena Lucia Mørch født 12-nov-1847, Randers.

iv Maria Louise Christine Charlotte Mørch født 20-sep-1849, Randers

v Carl Vilhelm Victor Mørch født 29-nov-1859, randers, død 04- jan-1863.

 

18. Otto Himmelstrup Mørch født 06-sep-1818, Thorshavn, Manufakturhandler Kbh., gift Wilhelmine Frederikke Brabrand, født 04-nov-1825.

Wilhelmine: Datter af gæstgiver i Maribo, Daniel Brabrand og Adriette Kirstine Klingenberg.

Børn:

i Anna Adriette Mathilde Mørch født 12-feb-1850.

ii Agnes Alfrida Mørch født 04-apr-1851.

iii Hakon Oscar Valdemar Mørch født 17-feb-1853.

iv Axel Mørch født 30-jan-1856.

v Otto Wilhelm Mørch født 19-dec-1859.