Familien Mørch fra Sandefjord og Larvik

 

1. Jørgen Pedersen Mørch f. o. 1540, g. Bodil Andersdatter, død jan-1626. Jørgen død 1610, Damsgaard, Egholm.

Børn: (Se slægten Mørch på Egholm)

i Hans Jørgensen Mørch f. o. 1600, Egholm, sorenskriver (jurist), d. -1649, Moss, Norge, Venøe Kloster lehn.

2. ii Alexander Jørgensen f. o. 1609.

 

Anden Generation

 

2. Alexander Jørgensen Mørch f. o. 1609, Egholm, Jurist eller præst, g. NNN. Alexander død ?.

Børn:

3. i Jørgen Alexanderssøn f. o. 1630.

4. ii Knud Alexen f. o. 1615.

 

Tredie Generation

 

3. Jørgen Alexanderssøn Mørch f. o. 1630, ved Sæby, g. ukendt, Jørgen død ?.

Børn:

5. i Otto Jørgensen f. o. 1655.

6. ii Jens Jørgensen f. o. 1670.

iii Andreas Jørgensen Mørch, f. o. 1680.

Andreas var tilstede ved Sara Ottesdatter Mørch’s datter Bodil’s dåb i 1730 i Albæk Kirke.

 

4. Knud Alexen Mørch f. o. 1615, ved Sæby, Trælasthandler, g. o. 1660, i Sandefjord, Johanne Simonsdatter, f. -1639, Sandefjord,

d. 1716, Sandefjord. Knud død -1673, Sandefjord, Norge.

Knud Mørch flyttede til Sandefjord i Norge o. 1650 og gav sig til at handle med trævarer. Han blev en meget velhavende mand og ved hans død var der et tilgodehavende fra folk i Sandefjord og Sandeherred ca. 1200 Rdl. (Iflg. Gustav Mørch's artikel i Pers. Hist. Tidsskrift V. 1926), men boet blev ikke gjort op før i 1692, da sønnerne gav afkald på arv og gæld. Udover tilgodehavender havde Knud Mørch flere pantebreve i ejendomme omkr. Sandefjord til en værdi af ca. 1000 Rdl. Boets værdi i 1692: ca. 300 Rdl. , gæld: 45 Rdl.

Børn:

i Aleth Knudsdatter Mørch f. 27-okt-1662, Sandefjord, d. 03-apr-1742, Sandefjord. g. 1693 m. kapt.-ljtn. Peder Eriksen

Bjørn.

2 døtre: Johanne Catharina og Anne Margrethe.

7. ii Alexander Knudsen f. i sept-1665.

iii Johanne Knudsdatter Mørch f. i okt-1671, Sandefjord, d. 21-nov-1753, Sandefjord. g. o.1694 i Sandefjord m. trælasthndl.

Hans Lucasen Hellevad, f. 1667 i Bohusl, d. i apr-1725 i Sandefjord.

2 børn:

    1. Elisabeth Hansdatter Hellevad, f. 19-jan-1701, d. 07-mar-1771 . g. 1718 m. birkedommer Jens Kielmann,

d. 1742 i Larvik.

b) Knud Hansen Hellevad, f. 20-aug-1702, d. 10-jan-1751. gift 2 gange. 11 børn.

8. iv Anders Knudsen f. -1673.

v Jørgen Knudsen Mørch f. -1667, Sandefjord, d. ?.

Jørgen Mørch sejlede med et handelsskib til Østindien i 1685. Siden har ingen i familien hørt fra ham.

vi Sibylle Mørch f. -1664, Sandefjord, d. ?.

vii Catharine Marie Mørch f. -1669, Sandefjord, d. ?.

 

Fjerde Generation

 

5. Otto Jørgensen Mørch f. o. 1655, ved Sæby, Birkedommer i Voerså, g. i Sæby kirke 26-feb-1690 m. Karen Bertelsdatter. Otto

død i okt. 1725, Voerså, Begr. 16-okt-1725, Voer Kirke. (Ejede muligvis Voersaakrog). Otto Mørch var i 1685 foged på Voergaard.

Børn:

i Sara Ottesdatter Mørch f. -1698, Voerså, d. -02-mar-1780, Albæk, Begr. 09-mar-1780, Albæk. g. (1) Peder Sørensen

Hollænder, død før 1743, g. (2) 24-jun-1744 i Albæk Kirke, Antonius Jensen Snebang, f. 1707, d. 1762, begr. 14-dec-1762

i Albæk, degn i Albæk Kirke 1732-1762.

Børn:

a1) Bodil Pedersdatter, f. 21-okt-1730, døbt 21. s. e. T. 1730 i Albæk

b1) Otte Pedersen, f. 27-mar-1735, døbt 28-maj-1735 i Albæk.

a2) Jens Snebang, døbt 19-jun-1738 i Albæk, boede i Understed.

b2) Jacob Peter Snebang, døbt 01-jan-1740 i Albæk K.

c2) Baltzer Snebang, døbt 31-jul-1741 i Albæk K., blev degn i Raabjerg K.

ii Jørgen Ottesen Mørch f. -1691, Voerså, g. 1734, Anne Margrethe Gundersdatter, f. -1700, d. -1754, Pjedsted, Vejle

Amt Jørgen død - 1753, Harte, Begr. Harte.

Jørgen Mørch var sognepræst i Harte og Bramdrup i Vejle Amt.

Der er fundet nogle Mørch’er i vejleområdet, som vi ansér som hans efterkommere. (Simon Mørch, Anders Mørch og Niels Mørch).

 

6. Jens Jørgensen Mørch f. o. 1670, ved Sæby, g. Anna Maria Andersdatter, d. -1730, København. Jens død -1758,

København.

Børn:

i Bernt Jensen Mørch f. 02-dec-1729, Christianshavn, Slavekaptajn, g. (1) 10-okt-1753, i Kbh., Helena Mogensdatter

Rabe, f. 26-aug-1729, d. 24-okt-1763, Kbh., g. (2) 19-aug-1767, i Kbh., Karen Larsdatter, f. -1735, d. 24-maj-1800,

København. Bernt død 14-nov-1777, S.s..

Bernt eller Bent Mørch opvoksede på Christianshavn i sejlskibsMiljøet og fik derved interessen for skibsfart. Han blev

overstyrmand på et af de mange slaveskibe, som eksisterede den gang. Han sejlede til Guinea efter slaver og havde ingen

moralske skrupler over dette, da det jo bare var et almindeligt hverv. I 1768 købte han en villa på Christianshavn og boede der

indtil sin død.

 

7. Alexander Knudsen Mørch f. i sept-1665, Sandefjord, Skibsreder, g. (1) 1692, i Hedrum, Inger Boesdatter Bertelsen, f. -1670,

Hedrum, d. 02-nov- 1695, Sandefjord, g. (2) 1706, i Larvik, Anne Sofie Bøckmann, f. ?, Larvik, d. -1745, København. Alexander død

16-mar-1712, Sandefjord.

Alexander Mørch startede i Sandefjord som skibsfører og blev senere en velhavende forretningsmand der. Skifte 1721: formue 2800 Rdl.

Inger: Datter af skibsreder Boe Bertelssøn og Dorothea Gjestdatter .

Anne: Datter af birkedommer Johan Bøckmann og Dorothea Gottlender

Børn:

i Knud Alexanderssøn Mørch f. -1694, Sandefjord, d. ? Holland ?.

Knud Mørch rejste til Holland i en ung alder for at uddanne sig. Hans videre skæbne kendes ikke.

ii Claus Alexanderssøn Mørch f. i okt-1695, Sandefjord, d. ?, ? Holland ??.

Claus Mørch rejste ligeledes til Holland som sin broder. Det sidste man hørte til ham i Norge var i 1713, hvor han stod fadder

ved barnedåb i familien.

iii Johannes Alexanderssøn Mørch f. 30-aug-1707, Sandefjord, Skibsreder, d. 06-mar-1761, Sandefjord.

Johannes Mørch var trælasthandler og skibsreder i Sandefjord.

Han byggede et 2 etagers hus i Bugaardsgaten, hvorfra han drev sin forretning. Hus og forretningsbygningerne blev i 1767

vurderet til 2500 Rdl. (Dette hus er i dag "Folkets hus", førhen badehotel). Arveskifte: formue 10765 Rdl.

iv Johanne Catharine Alexandersdatter Mørch f. -1709, Sandefjord, d. i juli 1785, Larvik. g. 1734 i Larvik m. købm. Iver

Hesselberg, d. 1746 i Larvik.

Seks børn:

a) Alexander Hesselberg, f. 20-jan-1735, d. 22-maj-1785 i Flekkerø.

b) Anne Catharine Hesselberg, f. 1737, d. 09-aug-1823 i Larvik.

c) Magdalene Hesselberg, f. 1741, d. 1804 i Larvik.

d) Anne Sophie Hesselberg, f. 1742, d. 1765 i Larvik.

e) Dorothea, f. 1744.

f) Iverine, f. 1746.

v Dorothea Sophie Alexandersdatter Mørch f. i nov-1711, Sandefjord, d. i juni 1738, København. g. 19-dec-1733 i

Sandefjord m. sognepræst Chr. Langemarch Leth, f 1701, d. 1764 i Kbh.

Fire døtre:

a) Judithe Leth, døbt 02-mar-1735.

b) Anne Sophie Leth, døbt 28-feb-1736, d. 02-jan-1818 i Drammen.

c) Anna Leth, f. 1737 i Kbh.

d) Dorothea Leth, f. 12-jun-1738 i Kbh., g m. sognepræst i Kongsberg Cornelius Boyesen Norman.

 

8. Anders Knudsen Mørch f. -1673, Sandefjord, Skibsfører, forretn.-mand, g. Anne Christine Rosenvold, f. -maj-1683, Ø. Aker, d.

24-maj-1772, Sandefjord. Anders død 11-jul-1749, Sandefjord.

Anne: Datter af infanterikapt. Lars Larsen Rosenvold og Annichen Jørgensd. Melchior.

Børn:

9. i Lars Andersen f. o. 1705.

ii Inger Andersdatter Mørch f. 19-dec-1709, Sandefjord, d. 21-dec-1766, Sandeherred. g. 13-dec-1731 i Sandefjord m.

jordbr. Søren Willumsen Langeby, f. 1698, d. 19-jun-1781 i Sandefjord.

Børn:

a) Henriette Marie Willumsen, f. 1734, d. 1734.

b) Karen Christine Willumsen, f. 1736, g. m. Lars Ormestad.

c) Willum Willumsen, f. 1742.

d) Anders Knudsen Willumsen, f. 1745.

e) Per Willumsen, f. 1748.

iii Annichen Andersdatter Mørch f. -1712, Sandefjord, Døbt 26-jan-1713, Sandeherred, d. -o. -1730, ugift.

iv Johanne Andersdatter Mørch f. -1714, Sandefjord, Døbt 04-sep-1714, Sandeherred, d. 01-jun-1804, Larvik. g. m.

overskovridder H. Voigt.

Søn: Gotltlieb Christian Voigt g. Dorothea Sophie Heegaard.

v Nicolea Aleth Andersdatter Mørch f. -1716, Sandefjord, Døbt 09-sep-1716, Sandeherred, d. 02-mar-1800, Larvik, ugift.

10. vi Alexander Anderssøn f. -1718.

vii Walborg Andersdatter Mørch f. feb-1722, Sandefjord, Døbt 10-feb-1722, d. før-1740, Sandefjord.

11.viii Knud Anderssøn f. -1724.

 

Femte Generation

 

9. Lars Andersen Mørch f. o. 1705, Sandefjord, Husmand, g. 03-dec-1734, i Akerhus slotskapel, Inger Marie Pedersdatter

Bloch. Lars død ?,

Lars Mørch og Inger Bloch boede Morstuen, Srubberudseier.

Børn:

i Knud Larssøn Mørch f. -1736, Ø. Aker, Døbt 12-aug-1736, d. 29-jun-1832, Sdr. Veum i Glemminge ved Frederiksstad.

Knud Mørch var stamfader til slægterne Mørch i Melsomviks og Smaalens.

ii Anne Christine Larsdatter Mørch f. sep-1748, Saugene i Østre Aker, Døbt 29-sep-1748, Begr. 05-maj- 1782, Ø. Aker,

ugift.

 

10. Alexander Anderssøn Mørch f. -1718, Sandefjord, Døbt 05-jan-1719, Sandeherred, Handelsm. og skibsfører, g. 30-dec-1745, i

Sandefjord, Christine Marie Nerup , f. -1723, d. 11-sep-1787, Sandefjord.

Alexander død 08-maj-1789, Sandefjord. 10 børn hvoraf de 5 døde som små.

Børn:

i Niels Alexanderssøn Mørch f. 27-nov-1750, Sandefjord, d. 05-maj-1773, ugift.

ii Anders Alexanderssøn Mørch f. 09-maj-1752, Sandefjord, d. før-1792, ingen arvinger.

iii Johanne Catharine Alexandersdatter Mørch f. 03-maj-1753, Sandefjord, d. ?. g. 07-dec-1779 i Sandevik m. skoleholder i

Larvik Ole Asmussøn Berg, død i Farrisvandet ved Larvik 1784 ved drukneulykke.

To børn: Marie Sofie og Amund.

iv Anne Joachime Alexandersdatter Mørch f. 21-nov-1755, Sandefjord, d. juni 1800, Kristiania. g. 13-nov-1785 m. paryk-

mager Kjeld Jesperssøn Schønemann, f. 1741, d. 1798.

Børn:

a) Jonatan Frederik Schønemann, f. 27-sep-1791, kurér i rid. artelleri.

b) Ferdinand Schønemann, f. 27-apr-1793, død ung.

c) Elisabeth Schønemann, f. 07-aug-1794 g m. Carl Chr. Gundersen Mørk, f. 1808 i Aker. De boede i Frøbak.

v Anne Christine Alexandersdatter Mørch f. 06-okt-1760, Sandefjord, d. ?, ugift, boede i Larvik 1792..

 

 

11. Knud Anderssøn Mørch f. -1724, Sandefjord, Døbt 27-mar-1724, Fuldmægtig, g. 1755, i Larvik, Ulrikke Eleonore Fabricius,

f. -1735, d. 19-dec-1803, Larvik. Knud død 18-maj-1776, Larvik.

Knud Mørch var ansat ved Barkeviks Jernværker og Fritsø Værker i Larvik.

Ulrikke: Datter af byfoged og birkedommer Lars Fabricius og Birgitte Marie Humble i Larvik.

Børn:

i Anders Mørch f. o.1756, Larvik, d. o. 1756, Larvik.

ii Lars Mørch f. o. 1758, Larvik, d. o. 1759, Larvik.

iii Christian Conrad Mørch f. o. 1760, Larvik, d. o. 1760, Larvik.

iv Sophie Magdalene Mørch f. -1762, Barkevik, d. 13-nov-1844, Hedrum. g. i Drammen m. prokurator Hans Severin

Kjærulf, f. 1751, d. 09-okt-1800 i Drammen.

Søn: Knud Peter Kjærulf, f. 10-nov-1791 i Drammen, d. 06-maj-1862 i Hedrum, res. kapellan i Frederiksstad 1820-28,

kap. i Gran 1829-35, sognepræst i Lærdal og senere Hedrum. g. 1817 m. Catharina Riis Winsnæs.