Slægten Mørk fra Kalum (Serritslev)

1. del

 

Der findes åbenbart to linier, der starter denne slægtsgren.

 

1. Peder Jensen Mørk f. -ca.-1560, Hellevad sogn, Selvejer, g. Gjertrud Sørensdatter Kjærulf, f. 1565, d. 1645. Peder død -ca.1640,

Korslund, Hallund.

Peder Mørk boede i "Røgelhede" og senere "Korslund". Familien havde i 1618 Kongetiende af Hellevad Sogn.

(iflg. C. Klitgaard i Kjærulfske Studier fra 1919)

Børn:

2. i Jens Pedersen f. -1587.

3. ii Oluf Pedersen f. ?.

iii Hans Pedersen. f. -1590, g. (1) -1610, Karen Nielsdatter Kjærulf af Østbjerg, g. (2) Dorte Olufsdatter Munk, af

Attrup. Hans død - 1646. Øster Gerndrup, Brønderslev 1612 - 1646.

iv Marin Pedersdatter Mørk. Marin eller Karin blev gift med Peder Jensen Kjærulf fra Kornumgaard

Peder Kjærulfs segl indeholdt 2 kors.

Børn:

1) Peder Kjærulf

2) Jens Kjærulf

3) Johanne Kjærulf

4) Niels Kjærulf.

v Johanne Pedersdatter Mørk. gift med Niels Baggesen Kjærulf i Kornumgaard, f. o.1592 d. 1672, begr. 08-aug-1672, Ø-

Brønderslev.

Johanne og Niels boede i Kornumgaard indtil 1639. Fra 1639 til 1642 boede de i Spangerhede i Ugilt sogn og derefter i

Damsgaard i Øster Brønderslev.

vi Maren Pedersdatter Mørk f. o. 1595, Røgelhede, Hellevad sogn, d. maj- 1659, Agdrup i Sulsted sogn, Begr. 30-maj-1659, Sulsted.

gift med Peder Jørgensen Kjærulf i Agdrup, Sulsted sogn, f. o.1578 i Østbjerg, d. sept. 1659, begr. i Sulsted 28-sep-1659.

Peder Kjærulf var Lensmand i Aabybro. Han ejede Nibstrup i 1610

vii (Anne) ? Pedersdatter Mørk. gift med Jens Jørgensen Kjærulf i Øster Gjerndrup

 

Anden Generation

 

2. Jens Pedersen Mørk f. -1587, Røgelhede, Hellevad sogn, I 1657 ejede Røgelhede, Hellevad, g. Karen Andersdatter, f. -1600, d. -1665.

Jens død -1661.

Børn:

5. i Maren Jensdatter f. 1624.

ii Christen Jensen Mørk f. -o. -1623, Røgelhede, Hellevad sogn, Præst, g. 05-okt-1673 i Hellevad Kirke, Johanne Nielsdatter

Kjærulf, f. -o. -1625, Kærsgaard, Jordemoder, d. - -1720, Klokkerholm, Bispearkiv skif. Christen død 17-aug-1706,

Klokkerholm, Hellevad sogn, Christen Jensen Mørk var først kapellan i Hellevad sogn og senere præst. Han kaldtes Her.

Christen Røgelhede, navnet taget efter faderens gård. De boede i Klokkerholm hvor hustruen praktiserede som jordemoder.

Ingen børn i ægteskabet. Johanne: Datter af: Niels Andersen Kjærulf og Gyde Laursdatter i Kærsgaard.

 

3. Oluf Pedersen Mørk f. ?, Røgelhede, 1643 Skriver i Jerslev Hrd., g. ?. Oluf død ?, Boede 1627 Røgelhede, Hellevad sogn.

Oluf Pedersen blev sammen med Jens Tøgersen fra Kalum i Serritslev sogn arresteret den 2. juni 1628 af de tyske kejserlige tropper og tages i

forhør, tiltalt for modstand mod fjenden. Oluf og Jens bliver løsladt efter 3 mdr. mod løsepenge.

Børn:

i Axel Olufsen Mørk Herredsfoged, Jerslev Herred, Tingbog 30-jan-1668.

Axel Olufsen Mørk boede i "Røgelhede" i Hellevad sogn, hvor han var herredsfoged. Der nævnes en sag i tingbogen Jerslev

Hrd. vedr. en degn ved navn Morten Pedersen 30. jan. 1668.

 

4. Hans Pedersen Mørk g. 1613, Karen Nielsdatter Kjærulf, Boede 1614-1641, Østbjerg..

Børn:

i Lars Hansen (Mørk) Kjærulf f. o 1614, d. ?.

 

Tredie Generation

 

5. Maren Jensdatter Mørk f. -1624, Røgelhede, Hellevad sogn, g. - 1650, Niels Jensen Mørk, f. omkr. -1615, Kalum, Serritslev sogn,

(søn af Jens Tøgersen og Anne (***sdatter) Mørk ) Foged, d. -før-1689, Jordejer, Serritslev: et Bol og Kalum Nørgaard. Maren død 17-maj-

1704, Hejselt, Torslev sogn.

Efter Niels’s død flyttede Maren ind hos datteren i "Hejselt" i Torslev sogn (i 1689) Se i øvrigt under Niels Jensen Mørk afsnit 2

Børn:

i Jens Nielsen Mørk f. -ca.-1656, Kalum ved Tårs, Ugift, d. 1700, Sulsted, Begr. 30-sep-1700, Sulsted.

ii Maren Nielsdatter Mørk f. -ca.-1658, Tårs sogn, d. ?.

iii Karen Nielsdatter Mørk f. -ca.-1659, Tårs sogn, g. Jens Pedersen, f. 1652, d. 03-maj-1702, Serritslev sogn.

Karen død 09-maj.1742, Serritslev.

iv Anders Nielsen Mørk f. -ca.-1660, Tårs sogn, d. -før-1701, Tårs sogn.

v Anne Nielsdatter Mørk f. -ca.-1661, Tårs sogn, d. -1731, Kalum Nørgaard, Begr. 14-feb-1731, Hallund.

 

 

Se afsnit 2.

 ________________________________________________________________________________________________________________________

=======================================================================================================

  

Slægten Mørk fra Kalum (Serritslev)

2. del

 

  1. Anne (***sdatter) Mørk (muligvis datter af Oluf Mørk), født omkr. -1570, gift -omk-1600, Jens Tøgersen, født omkr. -1570,

død -ca.-1643, Kalum. Anne død efter -1643.

Anne Mørk er stammoder til Kalumslægten Mørk. (: Iflg. Carl Klitgaard i Vendsyssel Årbøgerne). Hendes og Jens Tøgersen’s børn antog

navnet Mørk

Jens var Kronens delefoged og værge for Serritslev Kirke.

Den 2/7-1628 blev han arresteret sammen med andre af Jerslev Herreds storbønder: Herredsfoged Peder Jensen Kjærulf, Oluf Pedersen

Mørk, Poul Andersen Børialsen, Christen Nielsen og Lars Dyrskjøt og indsat i Sæby Arrest til forhør, tiltalt for modstand mod fjenden.

De blev arresteret af de tyske kejserlige tropper. Efter 3 mdr. blev de løsladt mod løsepenge.

Børn:

i Inge Jensdatter Mørk født omkr. -1600, Kalum, Serritslev sogn, Ref.: levede i 1643, død ?.

ii Mette Jensdatter Mørk født -ca.-1602, Kalum, Serritslev sogn, Ref.: levede i 1643, død ?.

iii Anders Jensen Mørk født -ca.-1610, Kalum, Serritslev sogn, død -1664. Anders døde 1664 mens børnene var mindre.

De kom i pleje hos broderen, da Anders's kone tilsyneladende var død på dette tidspunkt. Navnene på børnene kendes ikke.

Anders boede i Klarup, Tårs sogn. Skifte 4. marts 1664

2. iv Niels Jensen født omkr. -1615.

 

Anden Generation

 

2. Niels Jensen Mørk, født omkr. -1615, Kalum, Serritslev sogn, Foged, gift -1650, Maren Jensdatter Mørk, født -1624, Røgelhede,

Hellevad sogn, (datter af Jens Pedersen Mørk og Karen Andersdatter), død 17-maj-1704, Hejselt, Torslev sogn. Niels død -før-1689.

Niels Mørk var ofte sagfører for folk og i 1674-1682 var han foged over borgmester Jakob Madsen, Christianshavn - arvinger af dennes

vendsysselske gods.

I 1664 blev Niels værge for broderen Anders's børn. Niels og Maren boede i Kalum under Boller Gods, Tårs De ejede Kalum Nørgaard i

Serritslev sogn. Efter mandens død flyttede Maren ind hos datteren i "Hejselt" i Torslev sogn (i 1689).

Børn:

i Jens Nielsen Mørk født -ca.-1656, Kalum ved Tårs, Ugift, Ridefoged, død -1700, Sulsted, begr. 30-sep-1700, Sulsted.

Jens Mørk var i 1682 og 1688 ridefoged i Vraa og siden i Sdr. Elkjær. Han var synsmand til Hals Sdr. Skole i 1695 vedr.

skoleholderens forhold der.

ii Maren Nielsdatter Mørk født -ca.-1658, Tårs sogn, død ?.

3. iii Karen Nielsdatter født -ca.-1659.

iv Anders Nielsen Mørk født -ca.-1660, Tårs sogn, død før-1701, Tårs sogn.

Anders Mørk var sagfører for fæsteren af moderens gård Kalum Nørgaard i Serritslev sogn den 7. juni og 6. sept. 1688.

Anders boede antagetligt i "fædrene gaard" i Kalum, Tårs sogn.

v Anne Nielsdatter Mørk født -ca.-1661, Tårs sogn, død -1731, Kalum Nørgaard, begr. 14-feb-1731, Hallund. gift med

Anders Nielsen Kjærulf (f.1667, d. 1737, begr. Hallund 14. aug.-1737), søn af Niels Mortensen Kjærulf af "Ormholt".

Anne og Anders købte i 1717 Kalum Nørgaard.

 

Tredie Generation

 

3. Karen Nielsdatter Mørk født -ca.-1659, Tårs sogn, gift, Jens Pedersen, født -1652, død 03-maj-1702, Serritslev sogn. Karen død

09-maj.1742, Serritslev.

Karen og Jens Pedersen boede i Hjelmsted i Serritslev sogn. Deres børn antog moderens slægtsnavn.

Børn:

4. i Peder Jensen født -ca.-1688.

ii Maren Jensdatter Mørk, født ?, døbt 24-jul-1701, Serritslev, død ?.

 

Fjerde Generation

 

4. Peder Jensen Mørk født -ca.-1688, Serritslev sogn, gift 17-sep-1719, i Serritslev, Dortea Christensdatter, født -ca.-1700, Kalum, død

-1775, Serritslev, begr. 12-apr-1775, Serritslev. Peder død -1741, Kalum Nørgaard, Serritslev, begr. 30-mar-1741, Serritslev.

Peder Mørk boede på "Kalum Nørgaard" i Serritslev sogn og købte "Lille Nygaard" i Serritslev af ljt. Gregers Molesky i 1739.

Dortea var datter af Christen Jensen i Kalum.

Børn:

i Karen Pedersdatter Mørk født -1720, Serritslev, døbt 28-jul-1720, død ?. gift 26 okt. 1740 i Serritslev med: Oluf Larsen

fra Sejlstrup.

5. ii Christen Pedersen født -1722.

iii Jens Pedersen Mørk født -1728, Serritslev, død -1742, Serritslev, begr. 28-okt-1742.

iv Peder Pedersen Mørk født -1731, Serritslev, døbt 01-apr-1731, Serritslev, død ?.

v Anne Pedersdatter Mørk født 23-jun-1734, Serritslev, død ?.

Anne Mørk var tvillingebarn, men det andet døde ved fødslen.

 

Femte Generation

 

5. Christen Pedersen Mørk født -1722, Serritslev, døbt 17-jan-1723, Serritslev, gift 18-sep-1750, i Serritslev, Inger Margrete Bastholm,

født -1719, Jerslev, døbt 21-maj-1719, Jerslev, død -1806, Serritslev, begr. 04-maj-1806, Serritslev. Christen død -1790, Serritslev, begr.

26-maj-1790.

Christen Mørk og hustru boede i Kalum Nørgaard i 1752 og købte "Store Nygaard" i 1754.

Som faddere ved børnenes dåb optrådte mange standspersoner.

Inger: Datter af forpagter på V. Mellerup, Jerslev, Christen Jensen Bastholm og Anne Rasmusdatter Sommerfeldt.

Børn:

6. i Christen Bastholm født 1751.

ii Mariane Christensdatter Mørk født -1752, Serritslev, døbt 26-dec-1752, Serritslev, død ?.

iii Mette Christensdatter Mørk født -1755, Serritslev, døbt 27-mar-1755, Serritslev, død efter-1809.

Mette Mørk blev hjemmeviet 27 juli 1785 efter Kgl. bevilling med: Laurids Holst Bang (døbt 27. okt. 1755, dødø 22. jan

1822), søn af kapellan Rasmus Bang og Anne K. Larsdatter Holst i Vrå. Mette og Laurids ejede "Smersted" i Serritslev sogn.

De havde en del børn.

iv Peder Christensen Mørk, døbt 21-aug-1757, begr. 04-mar-1764.

 

Sjette Generation

 

6. Christen Bastholm Mørk født 1751, Serritslev, døbt 11-feb-1751, Serritslev, gift 08-okt-1788, Hjemmevielse efter Kgl. bevilling,

Dortea Nielsdatter Tykskov, døbt 18-sep-1768, død 01-mar-1846, Serritslev. Christen død 26-dec-1840, St. Nygaard.

Dortea var datter af Niels Tykskov og Kirsten Thomasdatter i Kalum Nørgaard.

Børn:

i Peder Zeuthen Christensen Mørk født 28-sep-1789, St. Nygaard, Serritslev, døbt 04-okt-1789, Serritslev, Ugift, død 03-sep-

1843, Aarup, Vrejlev sogn.

Peder boede sammen med sine to brødre i hjemmet. I 1842 flyttede han sammen med den ene broder Nikolaj til Aarup

7. ii Christen Christensen født 13-feb-1791.

8. iii Nikolaj Abraham Christensen født 17-aug-1792.

9. iv Andreas Christensen født 20-apr-1794.

v Anne Christensdatter Mørk født 14-jul-1796, Serritslev, døbt 17-jul-1796, Serritslev, død ?. gift i Serritslev

4. marts 1828 med: enkemand Søren Christian Andersen af Dvergetved, Tolne sogn.

vi Inger Marie Christensdatter Mørk døbt 11-mar-1798, Serritslev.

vii Niels Tykskov Mørk født 21-mar-1802, Serritslev, døbt samme dag, Serritslev, død ?.

viii Jens Christensen Mørk født -1804, Serritslev, døbt 21-maj-1804, Serritslev, død -1804, Serritslev, begr. 26-aug-1804, Serritslev.

ix Mariane Christensdatter Mørk født -1806, Serritslev, døbt 03-aug-1806, Serritslev, død ?.

x Jens Christensen Mørk født -1809, Serritslev, døbt 03-jan-1809, Serritslev, død -jan-1809, Serritslev, begr. 15-jan-1809, Serritslev.

xi Jens Jepsen Christensen Mørk født -1810, Serritslev, døbt 06-jan-1811, Serritslev, død ?, Nærmere ubek..

 

 

Syvende Generation

 

7. Christen Christensen Mørk født 13-feb-1791, Serritslev, døbt 16-feb-1791, Serritslev, gift 22-dec-1845 i Serritslev, Mette Marie

Pedersdatter, født ?, Kalum, død 19-okt-1852, Serritslev. Christen død 12-mar-1878, Em.

Christen boede i hjemmet til 1848 hvor han købte Tøsbæk Mølle. I 1852 flyttede han atter til St. Nygaard. Som aftægtsmand boede han

hos datteren og svigersønnen i Em, til sin død.

Annonce i Aalborg Stiftstidende i 1849:

"Ejendommen Tøsbæk Mølle bestaar af en Vindmølle og en Vandmølle med Grubeværk,

er opført af ny for ca. ½ Aar siden; en lille Skov hører til Ejendommen."

I 1858 købte prop. Cl. T. Henriksen, Knudseje møllen

Børn:

i Christian Peder Mørk født 17-feb-1844, Serritslev født før ægteskab, død 19-jan-1849, Serritslev.

ii Dortea Mette Riise Amalie Mørk født 26-sep-1847, Serritslev, død 16-aug-1848, Serritslev.

iii Dortea Mette Riise Amalie Mørk født 27-okt-1849, Serritslev, død 05-mar-1887, Mygdal død i barselsseng.

Dortea Mørk blev gift med Christen Christensen (Villadsen) født 27. juni 1844, død 15-dec. 1912, ejer af Møllensgaard i Em,

i 1884 Gødagaard i Mygdal sogn. De fik flere børn, hvoraf kun én er kendt ved navn:

Anton Christensen f. 14. aug. 1881, som overtog Gødegaard i 1900. Deres datter blev gift med sognefoged

Anders Mølgaard i Bjergby.

Christen opholdt sig der sine sidste leveår.

 

8. Nikolaj Abraham Christensen Mørk født 17-aug-1792, Serritslev, døbt 19-aug-1792, Serritslev, gift Kirsten Marie Thomsen.

Nikolaj død ?, Vrejlev.

Børn:

10. i Christian Nicolajsen født 31-jan-1832.

ii Anne Jensine Mørk født o. 1835, Vrejlev.

 

9. Andreas Christensen Mørk født 20-apr-1794, Serritslev, døbt 14-maj-1794, Serritslev, gift m. Johanne Marie Nielsdatter, født ?,

død efter -1891. Andreas død 24-jul-1879, Bagterp Hede, Sct Hans sogn, Hjørring.

Andreas var selvejergårdmand i Hjelmsted, Serritslev. I 1830 blev han gårdmand i Gjurup, Sct. Hans sogn og i 1852 blev han aftægtsmang og

husmand på Bagterp Hede.

Børn:

11. i Christian født 27-apr-1825.

ii Helene Mørch født 09-jun-1828, Serritslev, død ?. g. 25-jan-1851 m. Laurits Møller, Borup.

En søn: Laurits Møller Mørk, døbt 26-mar-1859 i Vrejlev.

iii Mariane Mørch født 02-jun-1830, Sct. Hans, død 16-jun-1830, Sct. Hans.

iv Jens Andreas Mørch født 22-apr-1832, Sct. Hans, døbt 11-jun-1832, død ?.

v Amalie Mørk. gift m. Søren Christian....

En datter: Johanne Mørk, døbt 27-jul-1859 i Torslev, Dronninglund sogn.

 

Ottende Generation

 

10. Christian Nicolajsen Mørk født 31-jan-1832, Vrejlev, gift Mariane Christensen. Christian død ?.

Børn:

i Christen Peter Zeuten Mørk døbt 04-feb-1856, Vrå, død ?.

ii Nicolaj Mørk døbt 20-apr-1857, Vrå, død ?.

iii Christen Peder Mørk født 08-apr-1859, Vrå, døbt 20-apr-1859, Tømrermester i Vrå., død ?.

iv Christine Marie Mørk født 05-maj-1861, Vrå, døbt 14-maj-1861, død ?.

v Petrea Christence Mørk døbt 15-feb-1864, Vrå, død ?.

vi Wilhelm Carolus Christian Mørk døbt 06-aug-1865, Vrå, død ?.

12. vii Christen Peter Marius født 14-apr-1868.

 

11. Christian Mørch født 27-apr-1825, Serritslev sogn, Gårdejer, gift 19-feb-1852, i Sct. Hans, Vilhelmine Haagensen Ramløse, født

29-okt-1829, Gjurup, død 15-feb-1873, Gjurup. Christian død 09-maj-1895, Søndergaard, Gjurup i Sct. Hans sogn.

Vilhelmine: Datter af: Haagen Hansen Ramløse og Maren Madsdatter i Gjurup.

Børn:

i Clara Mørch født 16-dec-1852, Søndergaard, Gjurup, død 06-apr-1866.

ii Andreas Sofus Mørch født 01-maj-1854, Gjurup, død 10-apr-1875, Gjurup.

iii Haagen Hansen Mørch født 17-sep-1856, Gjurup, død -1916. Ejer af Store Budde i Aasted sogn og senere Mørupgaard. Gift i

Nørresundby d. 5. april 1882 med Else Marie Katrine Berg, født 1861 i Nørresundby, død 1928.

De havde 7 sønner og 5 døtre (navne ubek.)

iv Christian Mørch født 13-feb-1859, Gjurup, død 19-mar-1860, Gjurup.

v Karen Mørch født 18-jul-1864, Gjurup, død 25-mar-1865, Gjurup.

vi Clara Mørch født 10-maj-1866, Gjurup, død 15-maj-1946. Clara blev gift med handelsrejsende Carl Julius Malmstrøm,

død 19. dec. 1934

vii Christian Mørch født 02-nov-1867, Gjurup, død 18-aug-1924, USA. Christian Mørch blev gift med Dina ..... boede i USA.

1 søn og 3 døtre.

viii Josva Mørch født 07-dec-1869, Gjurup, død 06-okt-1938.

Josva gik i 1884 i Hjørring Realskole. Han rejste til Amerika hvor han var fabrikant. Blev gift med Dagmar ...... død 8. febr. 1922.

De fik 2 sønner.

 

Niende Generation

 

12. Christen Peter Marius Mørk født 14-apr-1868, Vrå, Tømrermester i Nr.-sundby, gift Oline Jensen. Christen død ?.

Børn:

i Niels Christian Mørk.

ii Ole Mørk.

iii Marie Mørk.