Familien Mørch i Jørgensgaard, Nees.

 

 1. Christen ? Mørch født omkring 1600, Ringkøbing Amt, gift ?. Christen død ?.
 2. Sansynligvis efterkommer af Peder Christensen Mørch i Fjaltring.

  Børn:

  2. i Peder Christensen født -o. -1645.

  ii Bertel Christensen Mørch født -o. -1650, Ringkøbing Amt.

   

  Anden Generation

   

  2. Peder Christensen Mørch født -o. -1645, Ringkøbing Amt, gift ?. Peder død ?.(muligvis i 1688).

  Børn:

  3. i Christen Pedersen født o.-1675.

   

  Tredie Generation

   

 3. Christen Pedersen Mørch født o.-1675, Ringkøbing Amt, gift 27-dec-1705 i Nees Kirke, Ide Margrethe Sørensdatter,
 4. født -1678, Jørgensgaard, Nees sogn, (datter af Søren Eriksen ) Ref. Haaning D.A.A, Christen død 22-mar-1742, Nees, Begr. 27-mar-1742,

  Nees, Trolovet, 05-nov-1705. Fæstede Jørgensgaard i Nees sogn fra 1714 til sin død.

  Jørgensgaard hed tidligere Skalstrupgaard og var en gang fattiggaard for sognet. Den hørte under godset Bechmarc som havde store

  egeskove.

  Fra Ulvsund Gods' Skifteprotokol 1712-1817 (Fol 62 L.A.) :

  ...... Naar nu Boens Registrerede og Vorderede beløb 249 Rdl. 3Mk. 1Sk lignes imod dens udgift og besværing, sees da, att dend ej paa Nitten

  Rixdaler 1 Mark thi Skilling nær kand til Stræche, endskiøndt her var meere, som til udgift kunde anføres, først, Sex fag fæe huus Vesten i

  Gaarden, som stod Norden til det, der endnu staar, 2det Eett Huus Østen i Gaarden, der omtrænt har bestaaed af 8 fag, som er Neederbrudt,

  huilchet ej giøres Nødig at Anføre, siden indtægten til udgiften, som forhen meldt er, ej kand tilstræche. Hvor da indtet imellem Arfvingerne og

  Enchen bliver att Skifte og deele, og saaledes har da denne Skifte naaed sin Endelighed.

  Datum Skifte Stædett ut Supra.

  Jørgen Andersen Som Siuns og Wurderings Mænd: Jens J.M.S. Madsen. Peder Mouridsen.

  Som Enchens Lauværge og paa Min Hustrus Veigne: Bertel Bertelsen.

  Som formynder og paa Egne og Hustruens Veigne: Jens Jacobsen.

  Søren Christensen Mørch.

  Kort sagt, boets værdi blev vurderet til 249 Rdl. 1 Mk. 14 Sk. Gælden blev sat til 268 Rdl. 4 Mk. 14 Sk. I gælden var iberegnet en

  post kaldet "Til husenes reparation behøves 256 Rdl. 1 Mk. 14 Sk."

  Børn:

  i Ide Margrethe Mørch født 27-dec-1707 i Nees, død ?.

  ii Birgitte Marie Mørch født 02-mar-1710, Nees, død i Nees. g. Anders Pedersen i Ø. Nørbygaard.

  iii Anne Kirstine Christensdatter Mørch født 21-apr-1712, Nees, død 1792, Møborg. g (1) Jens Jacobsen Heede

  fra Fabjerg sogn. g (2) Kynde Thomsen Bjerrum, f. 1743, d. 23-feb- 1811, ejede Nr. Hyldal i Møborg sogn.

  iv Sophia Margrethe Mørch født 10-sep-1714, Nees, død ?..

  v Bertel Pedersen Mørch født -o. -1715, Nees, død ?.

  Bertel Mørch blev værge for broderen Sørens ugifte børn i 1778.

  vi Adele Cathrine Christensdatter Mørch født 26-jul-1716, Nees, død ?. g. Christen Pedersen fra Kirkeby. Han var

  ved skiftet efter Christen Pedersen Mørch de umyndige arvingers værge.

  4.vii Søren Christensen født 27-mar-1718.

  viii Sara Christensdatter Mørch født 15-dec-1720, Nees, død ?.

  ix Anne Margrethe Christensdatter Mørch født -o. -1723, Nees, Ref. Haaning D.A.A., død ?. g. Bertel Bertelsen fra

  Frostisgaard, som var medunderskriver som formynder for sin svigermoder vedr. skifte efter Christen Pedersen

  Mørch. Bertel var søn af Bertel Christensen, som delte fæstet af Jørgensgaard med Erik Christensen i 1688. (Skft. 25-apr-

  1742)

  x Marie Kirstine Christensdatter Mørch født -o. -1724, Nees, død 1792 i Guddum.

   

   

  Fjerde Generation

   

 5. Søren Christensen Mørch født 27-mar-1718, Nees, Døbt 23-maj-1718, Nees, gift Birgitte Jensdatter Heerup, født 12-okt-
 6. 1719, døbt 20-nov-1719, Ballesig, død 23-mar-1778, Nees. Søren død 02-mar-1778, Nees.

  Søren overtog fæstet af Jørgensgaard efter faderen. Han var medunderskriver af Skifte efter faderen som formynder for sin

  moder.

  Fra Ulvsund Jordebog 1761:

  Jørgensgaard Hartkorn 7-4-3-0, fæster Søren Christensen, Landgilde: Gården er hovfri og svarer 19 Rdl. i landgilde.

  Birgitte: datter af Jens Knudsen (Ballesig, f. 1676, d. 1756)

  Børn:

  i Anne Margrethe Sørensdatter Mørch født 19-sep-1753, Nees, død 25-okt-1818. g. 12-jun-1772 i Nees Kirke m. Jens

  Jensen Harpøth, f. 1738, d. 1815.

  5. ii Christen Sørensen født -1755.

  6. iii Marie Kirstine Sørensdatter født -1760.

  iv Karen Sørensdatter Mørch gift Mathias Andersen, født i Vandborg sogn.

  v Leene Sørensdatter Mørch gift Christen Iversen, født Staby sogn.

   

   

  Femte Generation

   

 7. Christen Sørensen Mørch født -1755, Nees, gift 01-feb-1782, i Bur Kirke, Else Kirstine Hansdatter Søe, født -1759, Døbt
 8. 18-feb-1759, Bur, død -1797, Nees, Begr. 22-jul-1797. g. (2) Susanne Steendorp, f. -1762. FT 1787: Christen og Else nævnes med de

  2 yngste børn, Bodil og Bergitte, samt med 4 tjenestefolk. Christen død -1832, Jørgensgaard, Nees sogn.

  Else: Datter af Hans Christensen Søe og Bodil Cathrine Iversdatter.

  Susanne: Datter af Jens Willumsen Stendorph, født på Sct. Jørgensbjerg, søn af herredsfogeden, lærer i Ulfborg 1763-76, præst i Vemb, Bur og

  Gørding.

  Fra Ulsund Skifteprotokol 1782:

  Jørgensgaard Hartkorn 7-4-3-0, fæster Christen Sørensen. Landgilde: Hovfri, men gør rejser i omgang med andre bønder og er pligtig til at

  forrette 3 plov- og 7 spanddage. I 1787 havde Christen S. Mørch 4 tjenestefolk: Peder Knudsen 19 år, Niels NIelsen 15 år, Maren

  Christensdatter 14 år og Peder Christensen 13 år.

  Ved skifte efter Else Hansdatter blev hendes broder Christen Hansen i Nørager antaget som børnenes værge. Børnene blev tilbudt 180

  Rdl fordelt: 40 Rdl. til drengene og 20 Rdl. til pigerne. Der blev ikke foretaget skifte.

  Børn:

  7. i Søren Christensen født 21-sep-1788.

  ii Bodil Cathrine Christensdatter Mørch født -1784, Nees, død ?.

  iii Bergitte Christensdatter Mørch født -1786, Nees, død ?.

  iv Susanne Christensdatter Mørch født -1781, Nees, død ?.

  v Marianne Christensdatter Mørch født -1782, Nees, død ?.

  vi Christine Christensdatter Mørch født -1785, Nees, død ?.

  vii Søren født -1787, Nees, død ? 1787 ? ?, antaget dødfødt..

   

 9. Marie Kirstine Sørensdatter Mørch født -1760, Nees, Døbt 18-maj-1760, Nees Kirke, gift (1) Peder Christensen

(Mølgaard), født -1756, Mølgaard, død 09-aug-1803, Lomborg sogn, Tilflyttede, 1789 Lomborg sogn., gift (2) 16-jul-1809, i Lomborg,

Poul Christensen Roesdahl, født-1749, Troldborg, Engbjerg sogn, død -1817. Marie død 03-mar-1817, Bøvling sogn, begr.

09-mar-1817. Peder: Søn af Christen Graversen, f. 1729.

Poul Christensen Roesdahl havde været gift 2 gange før: 1. g. 26-sep-1777 Anne Madsdatter Lilleøre, f. 17-okt-1745, d 1802,

begr. 30-mar-1802 i Engbjerg. De fik 2 sønner: Christen i 1778 og Jens i 1783. 2. g. 04-sep-1802 Karen Marie Nielsdatter, død 1808

sammen med en søn døbt Niels Christian.

Marie’s broder Søren Mørch arvede gården Roesdal efter Poul Roesdahl.

Børn:

i Birgitte Marie Pedersen født 09-mar-1789, Lomborg, død ?. g (1) 14-apr-1813 Peder Christian Jensen Lund,

f. 1791, d. 1820. g (2) 13-okt-1821 Søren Christensen, f. 1792, d. 1889 i Bøvling sogn.

ii Søren Christian Pedersen født -1790, Lomborg, død ?.

iii Johan Leonhardt Pedersen født -1792, Lomborg, død ?.

iv Ane Pedersen født -1794, Lomborg, død -___-1795, Lomborg.

v Peder Pedersen født -1802, Lomborg, død ?.

 

 

Sjette Generation

 

7. Søren Christensen Mørch født 21-sep-1788, Nees, gift 1814, Maren Pedersedatter, født 08-aug-1814, Gørding sogn, død ?.

Søren død 18-apr-1852, Nees, Jørgensgaard.

Den 16-jan-1840 søgte Søren Mørch Jørgensgaard om tilladelse til et hjemmebrænderi (for brændevin), men får vist nok afslag, for i tiden

fra 1842 til 1845 var der mange inspektionsbesøg på gården af Toldvæsenet, som dog intet fandt, bortset fra små antydninger af, at

der havde været produktioner i gang.

Børn:

i Else Kirstine Sørensdatter Mørch født -1816, Nees, død ?.

ii Christen Sørensen Mørch født -1818, Nees, Ref. Ugift, død -1844, Nees, Jørgensgaard.

iii Peder Mørch født -1820, Nees, død -1869, Tiphede, Timring sogn, Vådeskudsulykke, ved rævejagt..

Peder Sørensen Mørch solgte Jørgensgaard til broderen Hans Ølgaard Mørch 11-feb-1852. pris 1200 Rdl.

iv Niels Christian Mørch født -1821, Nees, død ?.

8. v Søren født 03-apr-1823.

vi Sophie Kirstine Mørch født -1826, Nees, død ?. g (1) Morten Sørensen, Engbjerggaard, død før 1870.

Efter Morten Sørensen’s død boede Sophie Mørch hos broderen Søren Roesdahl, hvor hun var husbestyrerinde

for ham. Det må da formodes, at Søren’s hustru var død ung. Senere blev Sophie Mørch gift med præsten i Møborg.

2 børn i ægteskabet:

a) Søren Mørch Mortensen, død ung.

b) Kirstine Mørch Mortensen, ugift.

vii Christiane Johanne Marie Mørch født -1829, Nees, død ?.

9.viii Hans Ølgaard født -1830.

ix Gregers Mørch.

x Dorthea Mørch.

 

Syvende Generation

 

8. Søren Mørch født 03-apr-1823, Nees, gift 11-dec-1851, Maren Jensdatter Gregersen, født -1833, Engbjerg, død -1883, Roesdal.

Søren død 10-maj-1890, Roesdal.

Søren Mørch overtog Jørgensgaard efter broderen Peders død, men fik senere gården Roesdal i Engbjerg sogn, som han antog navn

efter.

Maren:Datter af Jens Gregersen og Anne Margrethe Christensdatter Roesdahl fra Engbjerggaard.

Børn:

i Maren Mørch født -1852, Roesdal, død ?.

ii Søren Roesdahl født -1858, Roesdal, død ?, Vendsyssel. Proprietær i Øster Aslund ved Øster Hassing.

iii Jens Roesdahl født -1854, Roesdal, død ?.

iv Ane Margrethe Roesdahl født -1856, Roesdahl, død -1918, Ramme sogn.

v Christina Roesdahl født -1863, Roesdal, død ?.

vi Niels Christian Roesdahl født -1868, Roesdal, gift Magdalene Poulsen. Niels død -1930, Vendsyssel.

Niels Christian ejede i fællesskab med broderen Peder gården Roesdal, men efter sit giftermål rejste ham til Vendsyssel

(1897) og fik gården Baalen 1914. Han var sognerådsformand og amtsrådsmedlem.

vii Sophia Roesdahl født -1872, Roesdal, død ?.

viii Peder Roesdahl født -1870, Roesdal, død ?, USA.

Peder ejede Roesdal sammen med broderen, men emigrerede senere til USA.

 

9. Hans Ølgaard Mørch født -1830, Nees, gift Ukendt. Hans død ?, Jørgensgaard, Nees sogn.

Hans ejede matr. nr. S6a Jørgensgaard Skalstrupvej 77 1852-1896

- - - - - S4d Ø. Nørbygaardhus Skalstrupvej 96 1872-1880

- - - - S3g Sdr. Nørbygaard Skalstrupvej 87 1875-1895

Matr. nr. S3g blev senere friskole.

Den 1. juli 1896 solgte han gården til sønnen Søren for 32000,- kr.

Børn:

10. i Søren Christian født 04-feb-1869.

ii Christen Kirkegaard Hansen født -1866, Nees, død ?.

iii Maren Hansen født 01-mar-1860, Nees, død ?. g. i Koldborg. NN.

 

Ottende Generation

 

10. Søren Christian Hansen født 04-feb-1869, Jørgensgaard, gift 30-okt-1900, i Nees, Jørgine Jørgensen, født 25-feb-1877, "Lille

Skovhede", Gjede, død ?. Søren død ?.

Søren købte gården af faderen 1. juli 1896 for 32000,- kr. Han solgte den 28-nov-1939 gården til sin søn Peder for 56462,- kr. Han beholdt

dog selv en parcel, matr. nr. S6ae, Skalstrupvej 73 og byggede der et hus til aftægtsbolig. Huset blev kaldt "Jørna".

Jørgine kom til Jørgensgaard allerede i 1896.

Børn:

11. i Peder Jørgensgaard født -o. -1901.

ii Vermund Jørgensgaard født -1917, Nees, Overlærer i Holstebro.

 

Niende Generation

 

11. Peder Jørgensgaard Hansen født -o. -1901, Jørgensgaard, gift Esther ........,.... Peder død ?.

Peder overtog Jørgensgaard i 1939. Han slettede navnet Hansen i 1970.

Børn:

i Søren Jørgensgaard født -o. -1940, Jørgensgaard. g. Birthe Knudsen i Helsignør.

Søren fik skøde på Jørgensgaard 18-nov-1967. I 1996 bor han i Ulfborg.

Børn:

a) Vibeke, f. 1962, g. Olesen landmand i Staby.

b) Dorthe, f. 1964, akademiøkonom i Clifton, USA.

c) Anette, f. 1968, kontorassistent i Ringkøbing.

ii Rigmor Jørgensgaard født -1942, Nees. g. Bertelsen, sygeplejerske, bor i Mejrup.

iii Inga Jørgensgaard født -1944, Nees. g. Poulsen, sygehjælper, bopæl i Møgeltønder.

iv Tove Jørgensgaard født -1945, Nees. g. Graakjær, kontorass., bopæl i Holstebro.