Mørch, Jegindø

 

1. Peder Pedersen Mørch, f. -1670, Ydby, Degn, g. Maren Jørgensdatter Peder død -1752, Jegind, Begr. 06-feb-1752,

Jegind.

Peder Mørch var degn på Jegindø 1704 - 1752. Han startede som medhjælper for den forrige degn i 1702.

Børn:

2. i Christian Pedersen f. -1714.

ii Inger Mørch, f. -1703, Jegindø, d. 18-jun-1705, Jegindø.

iii Mads (Pedersen) Mørch f. -1710, Jegindø, Døbt 09-apr-1710, Jegind Kirke, d. ?.

iv Christen (Pedersen) Mørch, f. -1708, Jegindø, Døbt 17-jun-1708, Jegind Kirke, d. ?.

v NN* ? Mørch f. -1712, Jegindø.

 

Anden Generation

 

2. Christian Pedersen Mørch, f. -1714, Døbt 19-mar-1714, Jegind K. g.(1) 29-jan-1744, i Skjoldborg, Dorthe Pedersdatter

Toftegaard, f. o. -1707, Skjoldborg, d. 26-jul-1762, Flade, Begr. -1762, Korskirken, Flade sogn, g. (2) 27-okt-1763 i Flade, Johanne

Hansdatter Meiling, f. 1734, Meilinggaard, Aasted sogn, Døbt 23- jan-1735, Aasted, d. 16-maj-1769, Flade, g. (3) 06-feb-1770 i Flade

Kirke, Johanne Jensdatter Helmich, f. 08-jan-1741, Vrensted, d. -jul-1808, Hjørring, Begr. 06-jul-1808, Hjørring. Christian død 11-

maj-1777, Flade, Begr. -1777, Korskirken, Flade sogn.

Christen blev student i Aalborg 1741 og kordegn i Skjoldborg 1743. I 1748 blev han degn og skoleholder i Flade og virkede der

indtil sin død. Han skrev edsbogen 12-apr-1748 og allerede d. 06-jun-1748 fik han besøg af biskoppen og fik her ord for at passe sit

embede flittigt. Christen havde 11 børn fra 3 ægteskaber: 3 + 3 + 5.

Dorthe Pedersdatter var enke efter den tidligere degn i Skjoldborg Laurids Eriksen Holm. Hun døde af "en art hidsig feber".

Ved Johanne Meiling’s død blev boets værdi opgjort til: 271 Rdl. samt en hel del indbo.

Johanne Helmich flyttede efter Christen’s død til Hjørring og købte Algade nr. 35. (Tinglyst 28/11-1780). I 1787 boede hun sammen

med børnene Johanne, Cathrine og Christian på adressen: Torvegade 1 i Hjørring.

Johanne var datter af: Degn Jens Thomsen Helmich og Karen Kjær (oldebarn af den berygtede Friederich Kjærskjold fra Børglum Kloster)

Børn:

i Mette Mørch f. -1745, Skjoldborg, Døbt 16-apr-1745, Skjoldborg, g. -1764, i Flade, Simon Pedersen Holm, f. -

1732, Fisker i Fladstrand, d. -1804, Begr. 12-aug-1804, Fladstrand. Mette død -1801.

P. M. Rørsig nævner i sin bog: Degne og skoleholdere Simon som Søren. Simon Holm var enkemand efter Margrethe Hansdatter Meiling, en søster til Chr. Mørch's 2 hustru.

4 børn eller flere:

a) Dorthe Holm, døbt 30-aug-1767.

b) Sofie Holm, f. 07-jan-1770.

c) Anne Marie Holm, f. i februar 1773.

d) Peder Holm, f. i sept. 1775, g. 06-aug-1796 i Fladstrand m. Sinne Christensdatter.

ii Lorents Peter Mørch d. før 1762, Flade.

iii Peter Ulrich Mørch f. -1750, Flade sogn, Døbt 04-mar-1750, Flade, d. 1765, Flade, Begr. 16-sep-1765, Korskirken, Flade

sogn.

iv Hans Christian Mørch f. 1764, Flade, Døbt 1764, Flade, d. 1764, Flade. Han blev ˝ år gl.

v Peter Mørch f. -1766, Flade, d. før 1777, Flade.

vi Dorthe Marie Mørch f. 30-aug-1767, Flade, Døbt 20-sep-1767.

Dorthe boede ved folketællingen 1787 i Vennebjerg og senere s. å. blev hun gift (11-maj-1787) med Nicolaj Heinsvig,

født 1756, fæster af Overklit Vejrmølle.

3.vii Jens Peter f. 11-sep-1770.

4.viii Johanne Cathrine f. -mar-1772.

ix Marie Mørch f. -1773, Flade, Døbt -apr-1774, Flade Kirke, d. -1801, Axeltorv 46, Hjørring., Begr. 04-dec-1801, Hjørring. g.

16-aug-1799 med købmand i Hjørring Søren Baare, f. 1776, d. 1810, begr. 07-feb-1810.

Marie Mørch døde i barselsseng ved fødsel af tvillinger. Tvillingerne døde samtidig.

x Karen Mørch f. -1775, Flade, Døbt 24-dec-1775, Flade Kirke, d. 16-nov-1832, Hjørring, Begr. 20-nov-1832, Hjørring,

I 1801 står der i folketæll. om Karen: Almisselem boede i Torvegade 25 hos moderen.

5. xi Christian f. 19-jan-1778.

 

3. Jens Peter Mørch f. 11-sep-1770, Flade, Fuldmægtig, v. Aarhus Amt 1798, Helene Kirstine Munding, f. -1779, Michalis sogn,

Fredericia, d. -1804, Århus. Jens død ?.

Jens Peter Mørch boede først i Aarhus, senere i Horsens.

Helene: Datter af kommandosergent v. 2. Grenaderkomp. Josef Herman Munding og Ellen Gundesen.

Børn:

i Christian Henrik Mørch f. 29-jul-1799, Frue sogn, Århus, d. ?.

ii Josef Herman Mørch f. 28-feb-1801, Domsognet, Århus, d. ?.

iii Jens Peter Mørch f. 07-aug-1805, Domsognet, Århus, d. ?.

 

4. Johanne Cathrine Mørch f. -mar-1772, Flade, Jy. Efterretn., g. Morten Madsen f. -1761, Fyn, Forpagter, d. -1842, Sulsted.

Johanne død 08-mar-1802, Aastrup, Begr. 16-mar-1802, død af skarlagensfeber.

Johanne Mørch og Morten Madsen boede Sct. Cathrinestræde 22 i Hjørring iflg. folketæll. 1801. Morten Madsen var proprietær på

Asdal Hvgd. o. 1790 og blev senere forpagter på Aastrup Hvgd v. Hjørring.

Han ejede desuden Ellinggaard, som han solgte i 1802 på grund af hustruens død.

Børn:

i Anne Johanne Madsen f. -1799, Sct. Hans sogn, d. 17-nov-1820, Overklit. Anne Johanne var husjomfru hos

enkeprovstinde Bjørn fra Jerslev.

ii Mads Christian Madsen f. -1801, Aastrup, Døbt 23-jul-1801, Sct.Hans Kirke, d. 24-okt-1801, Aastrup.

 

5. Christian Mørck f. 19-jan-1778, Flade Skole, Døbt 19-mar-1778, Hjørring, g. (1) 12-apr-1808, i Assens, Karen Vilhelmine

Dreyer, f. 01-jul-1788, Assens, Fy.St. 111/1824, d. 11-sep-1824, Lundsgaard, g. (2) 02-apr-1825, i St. Knuds Kirke, Odense m.:

Frederikke Constance Schou f. 20-jul-1790, Kerteminde, d. 20-jul-1840, Aalborg. Christian død 24-jun-1840, Algade 10, Aalborg.

Christian Mørck forpagetede Lundsgaard ved Kerteminde i 1808-16. Fra 1816-19 forpagtede han Harridslevgaard ved Bogense. I 1819

købte han Nymarksgaard, Haarslev sogn og Harndrup Kirke for ialt 14000 Rdl. og 14-jun-1826 købte han Egensekolster i Mou sogn for

10250 Rdl. og boede der til 1839, hvor han solgte gården for 20000 Rdl. Kystbefalingsmand i Mou sogn 1826-39. Fra 1839 boede han

i Aalborg.

Karen: Datter af købm. og skibsrd. Jørgen Chr. Dreyer og Agnes Hedevig Schmidt. Hun arvede i 1791 efter sin moder 125 Rdl.

Frederikke: Datter af byfoged i Kerteminde Hans Frederik Schou og Sybille Hvid.

Børn:

6. i Christian Dreyer f. 24-jan-1809.

7. ii Jens Danqvart Magnus f. 22-aug-1810.

8. iii Hedevig Caroline Vilhelmine f. 21-jul-1811.

iv Johanne Marie Mørck f. 11-jun-1813, Lundsgaard, g. Frederik Degner f. 17-mar-1810, Damsbo, Fyn, Købmand i

Aalborg, d. 07-nov-1853, Gl. Torv Aalborg.

Frederik: Søn af forpagter ? Degner og Margrethe Dorthea Duck,Damsbo.

Frederik og Johanne fik ingen børn, men de havde en plejedatter: Johanne Marie Frederikke Mangor, som var

Johannes søsters datter.

v Niels Daniel Mørck f. 08-jul-1814, Lundsgaard, d. 15-jan-1821.

9. vi Julius Vilhelm f. 21-jul-1815.

vii Jens Carl Mørck f. 19-sep-1816, Harridslevgaard.

viii Julie Frideriche Constania Mørck f. 01-apr-1826, Lundsgaard.

10. ix Frederik Vilhelm f. 19-jul1827.

11. x Emil Georg Apollonaris f. 23-jul-1829.

xi Karen Vilhelmine Johanne Mørck f. 18-nov-1833, Egensekloster, Mou sogn, d. 23-apr-1867, Abigaelsminde i

Sulsted, gift med forpagter på Voergaard Peter Chr. Frederik Hald, f. 25-sep-1830 i Norup Præstegaard, d. 02-aug-

1900 i Aalborg.

Børn:

a) Holger Chr. Hald, f. ?, d. 23-apr-1867 af skarlagensfeber.

b) Hugo Emil Georg Hald, f. 04-okt-1863, d. 08-apr-1913, købmand.

c) Dagmar Lovise Constance Hald, f. 08-maj-1866, g. m. købmand Julius A. Mørck i Aalborg.

 

Fjerde Generation

 

6. Christian Dreyer Mørck f. 24-jan-1809, Lundsgaard, Købmand, g. Bartholine Sofie Hommel, f. 27-mar-1814, B.T. 186/1877,

d. 08-jun-1877, Try. Christian død 20-jan-1855, Lilholt i Try, Dronninglund sogn, død af apoplexi.

Chr. D. Mørck var uddannet cand. pharm., men drev købmandshandel i Assens i 1836. Der fik han synet beskadiget af ætsende

væske, så han måtte opgive hvervet og blev landmand i stedet. Han blev proprietær på Boltinggaard i Ringe sogn 1839 og i 1842 blev han

gårdejer i Kastbjerg ved Grenå. Senere købte han gården Lilholt i Try ved Dronninglund.

Bartholine: Datter af kapt. v. Jydske Skarpskytter Maximiliam Chr. Frd. Hommel og Nille Marie Petrea Pfaff.

Børn:

12. i Frederik Vilhelm Pfaff f. 03-mar-1836.

13. ii Christian Ludvig Bartholin f. 28-apr-1837.

iii Bartholine Katrine Henriette Sofie Mørck f. 21-mar-1839, Boltinggard, d. 18-sep-1926, Stenslund i Ørum sogn,

Vendsyssel. g. 21-dec-1860 gdr. Jens Chr. Sørensen, f. 16-dec-1834, Idskov, forpagter St. Bouet, Aså 1860-64, 1881

Vestergaard i Ørum, 1907 Nr. Ravnstrup, 1909 Stenslund, Ørum. 8 børn:

a) Karen Mine Sørensen f. 27-nov-1861, St. Bouet, g. Niels Rasmussen.

b) Christian Dreyer Sørensen, f. 07-feb-1863, St. Bouet, Mejeribestyrer Fjellerad Mejeri, g. Jakobine

Severine Andersen, f. 25-aug- 1871 i Gerå.

   1. Søren Julius Sørensen, f. 17-dec-1864, husm. Ørum Vestermark, g. 10-nov-1891 i Ørum m. Karen Boline
   2. Kristensen, f. 26-mar-1871 i Hammer sogn.

   3. Jens Sørensen, f. 04-nov-1866, gdr. Bruusholt i Horsens sogn Vendsyssel, g. 18-aug-1896 i Ørum med Grete Marie Jensen, f 15-dec-1867 i Vrejlev.
   4. c Marie Sørensen, f. 08-sep-1870, g. i Ørum m. gdr. Laurids Sørensen, f. 29-jun-1870 i Øster Hassing.

    d) Flavia Sørensen, f. 13-okt-1873, g. i Ørum m. gdr. Jørgen Nielsen, Ørum Vestergaard, d. 07-maj-1939.

    e) Caroline Amalie Sørensen, f. 28-jun-1876, d. 1881.

    f) Otto Mikael Sørensen, f. 21-sep-1877, gdr. Stenslund i Ørum, g. 31-jan-1932 m. Nora Pedersen, f. 11-apr-

    1904, Raakrog, Horsens sogn i Vendsyssel.

    14. iv Carl Philip Julius Johannes f. 21-maj-1842.

    15. v Marie Vilhelmine Ida Fritzine f. 30-apr-1854.

     

    7. Jens Danqvart Magnus Mørck f. 22-aug-1810, Lundsgaard Kerteminde, Direktør, g. 31-dec-1834, i Hillerød, Conradine Lovise

    Rasmussen, f. -1808, Hillerød, d. 16-mar-1877, Hørsholm, Begr. 22-mar-1877, Hørsholm. Jens død 16-jul-1890, Jakobs sogn, Kbh..

    Jens D. Mørck kom i Farverlære i København og udlært i 1825. Han boede i Hørsholm og var klædefabrikant, forligsmægler og brand-

    direktør. I 1882 flyttede han til Østersøgade 104, Kbh.

    Børn:

    i Karen Vilhelmine Mørck f. 13-dec-1835, Hørsholm, d. -1915, Østersøgade 104, København, ugift.

    ii Jens Christian Mørck f. 24-jan-1837, Hørsholm, cand. polyt., d. 24-jul-1888, St. Hans Hospital i Roskilde,

    Boede Østersøgade 104, København.

    Jens Chr. Mørck sejlede med en kabeldamper til Kina. Han uddannede sig til telegrafist og virkede som sådan på skibet.

    iii Laurentze Johanne Marie Mørck f. 11-jul-1838, Usserød, d. 02-nov-1907, Nøjsomhedsvej 17, Kbh.. g. 19-dec-1860 i

    Hørsholm m. forpagter på Lyngebækgaard i Karlebo Vilhelm Th. Heinricy, f. 1832, d. 08-dec-1869.

    En datter: Louise Heinricy, f. 1861, d. 1931, g. murermester Oskar Køhler, f. 22-aug-1864, Frederiksberg, d.

    maj 1940. Deres Børn:

    a) Ida Marie, f. 23-jun-1890, operasangerinde.

          1. b Karen Louise, f. 24-apr-1898, boede på Island.

 

8. Hedevig Caroline Vilhelmine Mørck f. 21-jul-1811, Lundsgaard, Døbt 10-nov-1811 g. 26-jun-1836, Johan Peter Mangor, f.

23-mar-1811, Rønne, Urtekræmmer, d. 25- okt-1869, Randers, Bopæl: Nørrebrogade, København. Hedevig død 07-feb-1850, København.

Børn:

i Karen Vilhelmine Christiane Marie Mangor f. 28-apr-1837, København, d. 02-jul-1870, s. s., (Kamine). g. 18-okt-1864

Kertemind m. postmester i Frederikshavn Søren Roed Dragsted, f. 02-nov-1834, d. 02-aug-1915 i Birkerød. Ridder af

Dannebrog.

Søn: Frants Carl Christian Jacob Dragsted, f. 08-sep-1866. g 1894 m. Frederikke Graae.

3 børn: Ivar, Helga og Gunver.

ii Johan Peter Mangor f. 14-nov-1839, Christianshavn, Kbh., d. 18-jul-1901, Ø. Torslev.

Johan Mangor var cigarmager i Houmeden ved Randers. Senere flyttede han til Knejsted og havde betegnelsen husmand.

iii Hedevig Caroline Vilhelmine Mangor f. 27-aug-1842, Kbh., d. 11-jan-1902, Odense. g. 06-sep-1867 i Kerteminde m.

skibsmægler Hans Christian Clemmensen, f. 23-nov-1839 i Odense, d. 17-okt-1918 i Odense. Ridder af Dannebrog.

5 børn: Catrrine, Jacob, Erik, Uffe og Johannes Clemmensen

iv Christian Mangor f. 07-jan-1844, Kbh., Sømand, d. o. 1870, på havet.

v Johanne Marie Frederikke Mangor f. 08-okt-1845, Kbh., d. 27-jul-1889, Gammel Torv, Aalborg, ugift.

Johanne Mangor kom i pleje hos købmand i Aalborg Frederik Degner og hustru Johanne Marie Mørck (søster til

Johannes moder)

16. vi Carl Vilhelm Mangor f. 24-jan-1850.

 

9. Julius Vilhelm Mørck f. 21-jul-1815, Lundsgaard ved Kerteminde, g. 11-apr-1840, i Ulsted, Nicoline Pouline Schack, f. -1812,

Klitgaard, Ulsted, d. 25-nov-1893, Sæby. Julius død 05-jul-1883, Sæby.

Julius Mørck tog juridisk embedseksamen i 1838. Han købte i 1840 Store Bouet i Aså for 4000 Rdl., men solget den igen til propr.

Vilhelm Lorentsen i 1862 for 20000 Rdl. Derefter byggede han Carlsminde ved Aså og boede der til 1872. Han var fra 1872-1883 kommisær

og branddirektør i Sæby.

Nicoline: Datter af propr. Christian Schack og Martha Hesselberg.

Børn:

i Karen Mine Mørck f. 14-jan-1841, St. Bouet, døbt 01-jun-1841, d. 03-nov-1842, s s..

17. ii Christian f. 24-feb-1843.

iii Martine Mørck f. 19-jul-1844, St. Bouet, døbt 17-sep-1844, d. 20-jan-1846, St. Bouet.

iv Martin Carl Johan Mørck f. 11-nov-1845, St. Bouet, d. 02-apr- 1858, St. Bouet.

18. v Julius Vilhelm f. 15-apr-1848.

vi Martha Vilhelmine Caroline Mørck f. 29-dec-1851, St. Bouet, d. 11-feb-1925, Sæby. g. 28-jun-1881 i Sæby m.

Købmand i Fr.-havn Mads Larsen Rod, f. 25-jun-1849 i Tversted.

Iflg FT. 1860 boede Martha Mørck hos Dorte Brodeus Jacobsen i Hals

 

10. Frederik Vilhelm Mørck f. 19-jul1827, Egensekloster, Mou sogn, g. 08-okt-1853, i Kbh., Johanne Marie Christine Nielsen

f. 17-maj-1828, København, d. 04-sep-1888, Aldershøj Mølle, Hjørring. Frederik død 20-apr-1911, Kristiansminde ved Hjørring.

F. Mørck tog dyrlægeeksamen 1849, militærdyrlæge indtil 1851. Senere købte han Ulvkjærgaard ved Hjørring og var dyrlæge i Hjørring.

Han byggede gården Vilhelmsminde på Skibsby hede. (Vends. Årbog 10, s. 208).

Johanne: Datter af marskandiser i Kbh. Hans Nielsen og Magdalene Christensen.

Børn:

i Julie Mathilde Magdalene Mørck f. 16-okt-1854, Hjørring, døbt 06-maj-1855 i Sct. Olai s., d. ?, USA. g. 13-maj-1887 i

Hjørring, mejeribestyrer Christian Utzon Vandborg, f. 09-maj-1858, Tidemandsholm i Tårs, d. 1935 i Omaha, USA.

(Emigrerede 1893)

Børn:

a) Vilhelm Mathias Vandborg, f. 21-jul-1887 i St. Olai sogn, Hjørring.

b) Johanne Dorthea Vandborg, f. 14-mar-1889 i St. Olai s.

c) Ernst Philipsen Vandborg, f. 21-feb-1891 i Hjørring.

d) Carl Mathias Vandborg, f. 19-nov-1894 i Omaha, USA.

ii Johanne Emilie Magdalene Mørck f. 02-jun-1856, Hjørring, døbt 27-jun-1856 i Sct. Olai K. ugift, d. 07-apr-1922, Hjørring,

"Mene".

iii Julie Frederikke Constance Mørck f. 16-jul-1857, Hjørring, døbt 23-aug-1857, Sct. Olai K. d. 27-apr-1877, Skibsby.

iv Hans Frederik Vilhelm Mørck f. 14-feb-1859, Hjørring, døbt 24-jul-1859 Sct. Olai K., d. o. 1880, USA, guldgraver, USA.

v Carl Christian Mørck f. 20-sep-1860, Hjørring, døbt 19-maj-1861, Sct. Olai, Farmer, d. ?, USA.

19. vi Axel Valdemar f. 23-sep-1862.

vii Otto Emil Mørck f. 23-dec-1866, Hjørring, døbt 07-aug-1867, Sct. Olai, Købmand i Aalborg, g. 1904, i Aalborg, Johanne

Marie Nielsen, f. 22-dec-1862, Borup, Vrå, d. 21-sep-1910, Frelsens sogn, Aalborg. Otto død 14-sep-1931, Aalborg.

20.viii Julius Alexander f. 18-mar-1865.

ix Olga Louise Mørck f. 21-mar-1869, Hjørring, døbt 05-sep-1869, d. ?, USA.

 

11. Emil Georg Apollonaris Mørck f. 23-jul-1829, Egensekloster, Mou sogn, Exam. vet., g. 07-jan-1862, i Dronninglund Kirke,

Jensine Actonia Vilhelmine Sparrevohn, f. 28-okt-1837, Hallundsbjerg, d. 31-dec-1905, Dronninglund. Emil død 31-okt-1913,

Dronninglund.

Dyrlægeeksamen 1852, lærer ved Næsgaard Landbrugsskole 1853, distr.-dyrlæge i Frederikshavn 1857 og i Dorf 1858-70. Folketingsmand

1868-71, oprettede Try Højskole ved Dronninglund 1873 og solgte den for 5200 Kr. i 1877. Fra 1880 - 1907 boede han i Dronninglund og

var dyrlæge der i "Graverhuset". Han solgte en del af jorden der til bygge-grunde, hvor hovedparten af Dronninglund by blev bygget.

(Vends. Årbog X s. 211 ff)

Jensine: Datter af landinsp. C. J. Sparrevohn og Charlotte Aagaard, Løgtved, Dronningl.

Børn:

i Christian Jørgen Frederik Mørck f. 06-okt-1862, Nørgaard i Dorf., døbt 27-mar-1863, Dronninglund, Cykelhandler i Dr.-

lund, d. ?, ugift.

ii Fritz Vilhelm Mørck f. 16-jan-1865, Nørgaard i Dorf, d. 01-nov-1919, Sæby Møllegaard.

iii Axel Julius Mørck f. 23-okt-1865, Nørgaard i Dorf, Grosserer, g. Hildegard Benthine Elfride Riittgeroth, f. 03-

mar-1862, Kbh, d. 12-jul-1914, Kbh. Axel død 31-okt-1913, St. Kongensgade, Kbh.

Hildegard: Datter af tømrer Heinrich Carl Riitgeroth f. i Tyskland og Bengta Friberg, f. i Sverige.

iv Emilie Charlotte Mørck f. 11-mar-1867, Dorf, d. 17-jan-1933, Kbh, ugift.

21. v Holger Oscar f. 22-feb-1869.

vi Valdemar Orla Mørck f. 08-dec-1872, Ørsø, Mejerist, døbt 24-apr-1873, Dronninglund, d. 06-sep-1912, København.

22.vii Emil Georg f. 13-apr-1876.

viii Julie Frederikke Constance Mørck f. 24-dec-1881, Dronninglund, Sygeplejerske, d. ?, Parkallé 28, Kbh..

 

Femte Generation

 

12. Frederik Vilhelm Pfaff Mørck f. 03-mar-1836, Assens, Købmand i Aså, g. (1) Ane Amalie Pedersdatter, f. 11-sep-1837, d.

07-nov-1875, g. (2) 11-aug-1876, Emma Vilhelmine Pedersdatter , f. 11-sep-1853, d. 17-apr-1937, Aså.

Frederik død 12-apr-1910, Aså. Fr. Mørck drev købmandshandel 1863-1907.

Ane: Datter af mølleejer Peder Chr. Jakobsen og Karen Marie Sørensdatter i Aså Mølle.

Emma: søster til Frederik Mørck's første hustru.

Børn:

23. i Peter Christian Julius f. 17-nov-1865.

ii Vilhelm Carl Emil Mørck f. 28-apr-1867, Aså, Købmand, d. ?, ugift, Ansat i faderens forretning Mørck & Husum.

iii Mathilde Caroline Mørck f. 06-sep-1868, Aså, d. ?, ugift.

Mathilde var husbestyrerinde for sin broder Julius i Nr. Næraa indtil 1934. Derefter blev hun husbest. hos stedmoderen

i Aså.

iv Carl Mørck f. 31-okt-1870, Aså, Bogholder i Gammelrand., d. ?, Handelsuddannet.

24. v Valdemar f. 09-apr-1874.

vi Charles Amalius Danqart Søren Mørck f. 18-okt-1875, Aså, d. 04-jun-1887, Aså, Druknede i en mergelgrav.

25.vii Gorm f. 15-sep-1876.

viii Karen Marie Mørck f. 29-jan-1879, Aså, d. -1879, Aså.

ix Karen Marie Eleonora Mørck f. 22-mar-1880, Aså, d. ?. g. 04-nov-1902 i Aså m. købm. Søren Husum,

f. 24-dec-1877. Anpart i Mørck & Husum købm.-forretn. i Aså.

Datter: Gudrun Husum, f. 12-jan-1904 i Staun g. 1930 m. tandlæge Niels Rahbæk.

* Deres datter: Agnete Rahbæk, f. 10-okt-1932

x Ane Amalie Thyra Mørck f. 11-maj-1882, Nr. Næraa, d. ?. g. 03-maj-1913 i Nr. Næraa m. Jens Chr. A. Jensen,

f. 02-dec-1881 Tommerup, forpagter af Fælledgaarden i krogsbølle 1913-20, Margaard, Vigerslev 1920-31, Proprietær på

Gammelrand, Bregninge sogn. 4 børn:

a) Inger Mørck Jensen, f. 18-apr-1914, Fælledgaarden.

b) Jens Aksel Mørck Jensen, f. 04-maj-1918, Fælledgaarden.

c) Signe Elisabeth Mørck Jensen, f. 19-mar-1920, Fælledgaarden.

d Poul Christian Mørck Jensen, f. 23-nov-1923, Margaard.

xi Dagmar Frederikke Antonia Mørck f. 24-jun-1883, d. ?. g. 07-okt-1916 i Nr. Næraa m. proprietær Lars Hejlskov, f. 07-

feb-1884 Petersborg, Aalborg, forpagter Gudumlund, siden ejer af Haraldsminde ved Ballerup. Rentier i Kbhvn, Propr. i 1935 på

Kildeager, Karlslunde sogn.

Søn: Søren Christian Mørck Hejlskov, f. 18-sep-1917, Gudumlund.

xii Frederik Dorph Mørck f. 08-sep-1885, d. ?.

Frederik Mørck rejste i 1905 til U. S. A. og var postmester og bankdirektør i Antilope, Montana. Han blev gift i Montana,

men vi kender intet til hans hustru og evt. efterkommere.

26.xiii Vilhelm Bartholin Pfaff f. 19-apr-1887.

27.xiv Amalius Charles Danqart Søren f. 24-sep-1889.

xv Lilly Salome Henriette Mørck f. 28-mar-1894, d. ?. g. 25-apr-1918 i Aså m. gdr. Henning Chr. Jensen, f. 29-jun-1884

Istedbjerggard, broder til Thyras mand, I 1917 halmvarefabrikant i Hedehusene. 3 børn:

a) Ole Mørck Jensen, f. 05-jun-1918.

b) Annelise Mørck Jensen, f. 12-aug-1922.

c) Ingeborg Mørck Jensen, f. 31-jul-1932.

 

13. Christian Ludvig Bartholin Mørck f. 28-apr-1837, Assens, Seminarist, g. 24-aug-1864 i Søllerød, Mathilde Prehn, f. 07-aug-

1842, Gram, d. 24-feb-1904, Vedbæk. Christian død 26-feb-1916, Frederiksberg.

Christian Mørck var skolebestyrer og organist i Skodsborg 1863-1903. Fra 1903-1907 var han skoleinspektør i Vedbæk og derefter

flyttede han til Frederiksberg, hvor han havde sit otium.

Mathilde: Datter af forpagter Gerhard Prehn og Margrethe Sophie Mathilde Karck, Billelund, Gram sogn.

Børn:

i Johanne Christiane Mathilde Mørck f. 18-aug-1865, Skodsborg,

Lærerinde, d. 15-sep-1925, Skive. g. 1890 malermester Valdemar Nielsen, Taarnmark, Næstved. Ægteskabet varede i

ca. 1˝ år.

ii Christian Dreyer Mørck f. 09-sep-1871, Skodsborg, d. 1871,

iii Doris Laura Karen Vilhelmine Mørck f. 14-aug-1875, Skodsborg, Kommunelærer, d. -1936, Århus. g. 04-nov-1910

i Vedbæk Kirke m. lærer Kaj Petersen, f. 13-feb-1884 i Odder.

Datter: Aase Mørck Petersen, f. 07-nov-1911 i Århus, g. 17-dec-1935 i St. Pauls Kirke, Århus m. repr. Marius

Jørgensen, f. 15-nov-1910 i Vorgod, Middelfart.

iv Theodor Bartholin Mørck f. 08-mar-1878, Skodsborg, d.-1878, Skodsborg.

 

 

14. Carl Philip Julius Johannes Mørck f. 21-maj-1842, Kastbjerg sogn ved Grenå, g. 17-jun-1870, i Frue Kirke, København.,

Laura Cæcilie Hansen, f. 13-feb-1850, København, d. 21-nov-1924, København.

Carl død 05-sep-1922, Sorøgade Kbh.. Grosserer i København.

Laura: Datter af folketingsmand og redaktør Jens Andersen Hansen og Laura Cecilie Buch.

Børn:

28. i Laura Marie Henriette f. 19-jun-1871.

ii Christine Andrae Ingeborg Mørck f. 29-sep-1872, København, d. 1916, ugift.

iii Carla Rasmine Catrine Mørck f. 21-jun-1874, København, d. 21-feb-1929, Montebello Kuranstalt i Helsignør..

g. 05-apr-1898 i Kbh. m. lærer Frederik Ascanius, f. 21-sep-1864 i Norup på Fyn søn af sognepræst Hans Abel Leonardt

Hansen og Oline Boline Holm Ascanius Adjunkt i Viborg og efter 1920 Lektor i Haderslev.

Børn:

a) Inger Mørck Ascanius, f. 24-feb-1900 i Kbh. g. 24-jul-1920 i Viborg Domkirke m. Grosserer og direktør

Thorvald Sigvald Pedersen, f. 27-feb-1895. De boede Strandstræde 13 i Kbh.

Deres Børn:

    1. Kirsten Ascanius Pedersen, f. 26-mar-1923 i Kbh.
    2. Inger Margrethe Ascanius Pedersen, f. 07-apr-1927 s s.

b) Erik Kjeld Ascanius, f. 12-okt-1910 i Kbh.

iv Ellen Lovise Wilhelmine Ida Mørck f. 05-sep-1878, Kbh, d. 10-mar-1930, Kbh. g. 1898 i Vedbæk m. sagfører Laurits

Secher-Jensen, f. 03-feb-1870 i Randers, d. 09-mar-1915 i Sæby. Direktør for Sæbybanen. Ridder af Dannebrog.

Børn:

    1. Kaj Carl Søren Secher-Jensen, f. 1899 i Sæby, emigr. USA.
    2. Svend Frederik Christian Secher-Jensen, f. 07-jul-1904 Sæby, Ingeniør,

g. Kamma Ernst-Olsen.

Deres Børn:

    1. Steen Secher-Jensen, f. 28-mar-1930 i Dorpat.
    2. Birte Secher-Jensen, f. 03-jun-1932 i Memel.

v Christian Vilhelm Valdemar Philip Mørck f. 12-mar-1880, Bankassistent, d. 12-mar-1919, Kbh.. g. 28-maj-1908 i

Frederiksberg m. Alice Peckann, f. 23-jan-1880. Ingen børn.

29. vi Carl Julius f. 16-dec-1886.

30.vii Knud Emil f. 25-feb-1888.

 

 

15. Marie Vilhelmine Ida Fritzine Mørck f. 30-apr-1854, Lilholt, Try, g. 01-sep-1876, i Dronninglund Kirke, Lars Christian

Jensen, f. 08-feb-1854, Dorf, Træhandler i Aalborg, d. 17-dec-1933, De gamles by i København, Inkassator, København.

Marie død 01-dec-1916, København, Bangertsgade.

Børn:

i Carl Vilhelm Jensen f. 12-sep-1877, Tømrer, d. 16-mar-1912, Kbh..

ii Karen Mine Jensen f. 14-nov-1879, Aalborg, d. ?. g. Marius Rasmussen, d. 1909.

Søn: Knud Erik Mørck Rasmussen, f. 01-okt-1909, Handelsudlært.

iii Julius Emil Jensen f. 21-dec-1883, Aalborg, Snedker, d. 01-aug- 1905, Kbh..

iv Johanne Kathrine Jensen f. 25-mar-1885, Budolfi sogn, Aalborg,

v Alna Kathrine Jensen f. 11-jul-1887, Budolfi sogn, d. ?.

vi Othilie Amalie Jensen f. 13-feb-1889, Budolfi sogn, Aalborg, d.?

vii Mathilde Frederikke Jensen f. 11-feb-1890, Budolfi sogn, d.-1918, USA.

viii Peter Vilhelm Jensen f. 12-jan-1893, Lagerekspedient, d. 02-apr-1911, Kbh..

ix Valdemar Knud Jensen f. 06-jun-1895, Ekspidient, d. 02-jan-1918, Kbh..

 

16. Carl Vilhelm Mørck Mangor f. 24-jan-1850, Kbh., Billedhugger, g. 03-jul-1874, i Århus Domkirke, Johanne Marie Petersen,

f . 02-sep-1851, Frue sogn, Århus, d. 19-apr-1932, Randers. Carl død 18-jan-1914, Kbh..

Johanne: Datter af murer Bent Petersen og Else Marie Toldboe.

Børn:

i Carl Vilhelm Mangor f. 24-okt-1872, Århus, Bager, d. 30-mar-1937, Assens. gift 02-maj-1896 i Assens Kirke med Mette

Marie Pedersen, f. 10-maj-1874 i Skovkrogen, d. 29-nov-1927,

Mette: Datter af Jørgen Pedersen og Johanne Madsen.

Datter: Astrid Johanne Bernhardine Mangor, f. 16-feb-1897, g 1929 med kaffegrossist Lars Thomsen i

Odense.

ii Hedevig Caroline Vilhelmine Christiane Mangor f. 27-okt-1875, Hjørring, d. 07-aug-1924, Århus. g. 01-dec-1907 i

Randers med cigarmager Peter Chr. Petersen, f. 08-sep-1880 i Århus.

Børn: a) Gunnar Petersen f. 12-maj-1911 i Århus. Murer.

b) Jacob Petersen, f. 26-dec-1913 i Århus. Murer.

iii Else Marie Johanne Vilhelmine Mangor f. 20-sep-1877, Hjørring, d. 13-sep-1878, Hjørring.

iv Johan Christian Mangor f. 27-apr-1879, Hjørring, Skibsfører, d. ?. g. 1907 i Kbh. m. Johanne Christine Madsen,

f. 23-feb-1883 i Assens. Børn: Ellen og Agnes Mangor.

v Johanne Marie Mangor f. 14-feb-1881, Hjørring, d. ?. g. 13-dec-1907 i Randers m. maler Vilhelm Jensen, f. 1883.

vi Caroline Marie Mangor f. 21-apr-1882, Hjørring, d. 20-aug-1882, Hjørring.

vii Else Marie Mangor f. 11-jun-1883, Hjørring, d. ?. g: 02-maj-1907 i Aakjer m. politibetjent Hans Sinius Ipsen, f. 05-sep-

1871 Aakirkeby, d. 19-apr-1921, Aakirkeby. Else Marie flyttede efter 1921 til Århus.

viii Caroline Marie Mangor f. 22-feb-1886, Hjørring, Husbestyrerinde, d. ?, Randers.

ix Karen Mangor f. 14-maj 1887, Hjørring, d. ?. g. 10-dec-1911 i Randers m. cigarmager Karl Otto Jørgensen, f. 28-feb-1883

i Århus.

Søn: Rudolf Jørgensen, f. 02-nov-1912 i Århus, bogbinder.

 

x Niels Brock Bredeal Mangor f. 10-aug-1888, Hjørring, Skibsfører i Scotland, d. ?, Emigreret.

xi Kristiane Mangor f. 13-feb-1890, Hjørring, Sygeplejerske, d. 19-nov-1918, København.

xii Ellen C. Mangor f. 21-jan-1892, Hjørring, d. ?. g. 1913 i Randers m. møbelhandler Carl Fred. Petersen.

Børn: Henry, Else, Erik og Jørgen Mangor Petersen. De boede i Assens.

 

17. Christian Mørck f. 24-feb-1843, St. Bouet, Aså, døbt 12-mar-1843, Dronninglund, Proprietær, g. (1) 22-okt-1872, Jensine

Mathilde Asmussen, f. 28-maj-1844, d. 12-apr-1877, g. (2) 18-aug-1880, i Nr. Nebel, Anna Maria Asmussen, f. 20-feb-1854, Vorgod,

d. 14-maj-1933, Odense. Christian død 26-nov-1926, Sæby.

Christian Mørck var forvalter på Carlsminde i Aså. Senere købte han af Sæbygaards ejer Bajensgaard i Volstrup sogn for ca. 9000 Rdl.

I 1909 flyttede han til Sæby.

Anna: Datter af sognepræsten i Hellevad Peter Chr. Asmussen og Jensine Woersaa. (søster til Chr. Mørck's første hustru.)

Børn:

i Julius Rasmus Christian Mørck f. 25-dec-1881, Bajensgaard,

Julius Mørck blev exam. polyt. 1899, ingeniør uddannelse 1903, Ing. ved opførelse af Rigshospitalet i 1908. Han rejste til

Argentina i 1908 og blev jernbaneingeniør der. Derefter rejste han til Paraguay 1912 og blev landinspektør og kgl. dansk

konsul for Paraguay 1917. Gift 1926 i Ascunion m. Josephine Marie Saguir f. 09-apr-1890. Ingen børn.

31. ii Oscar f. 15-jun-1883.

iii Ida Vilhelmine Mørck f. 08-feb-1885, Bajensgaard, d. ?. g. 26-okt-1909 i Volstrup Kirke m. propr. Christian Simon

Christensen, f.20-aug-1883 i Brøndstrup, d. 29-dec-1918, Dalum.

Børn:

    1. Maria Louise Mørck Christensen, f. 13-nov-1910, Egegaard, student i Odense 1929, kontorass.

De Danske Spritfabr., fr. korrespondent hos F.L. Schmidt, Kbh.

b) Erik Mørck Christensen, f. 03-mar-1912, Egegaard, konstruktørelev i Odense Teknikum,

Entrepenør i Odense fra 1942.

    1. Lars Chr. Mørck Christensen, f. 19-apr-1913, Anderupgaard, kontorass. hos Massey-Harris i Kbh.
    2. Julius Mørck Christensen, f. 03-sep-1914. Komis i Odense. g. 1937 Else Hansen, f. 03-mar-
    3. 1916 Odense

    4. Svend Aage Mørck Christensen, f. 05-aug-1916 i Grøftebjerg, sparekasseass. i Odense.
    5. Axel Mørck Christensen, f. 03-feb-1918 i Sanderum, jungmand.

iv Astrid Mørck f. 17-okt-1886, Bajensgaard, d. ?. Exam. pharm. 1908, cand. pharm. 1910, ansat på Odense Apotek 1915-1936.

v Helga Mørck f. 21-mar-1888, Bajensgaard, d. ?. g. 08-maj-1908 i Volstrup Kirke m. sognepræst Jens Jensen Rubak, f. 30-

okt-1872 i Stevnstrup ved Randers. Student 1891 Kbh., cand. theol. 1900, huslærer flere steder 1898-1902. pers. capellan i

Volstrup fra 1902-1907, præst i Ingstrup 1907-1920, præst i Vrejlev fra 1920 og provst i Børglum-Hvetbo hrd.

Børn:

a) Arne Christian Rubak, f. 21-mar-1909 i Ingstrup, forpagtede Vrejlev præstegaard 1932-1937.

b) Oscar Johannes Rubak, f. 24-jan-1910 i Ingstrup, student 1928 Hjørring, cand. polyt, ingeniør 1936, ansat

ved Højgård og Schultz.

c) Ida Marie Rubak, f. 04-jul-1911, student 1929 Hjørring, lærerinde, g. Markus Skovsborg, f. 27-nov-1910.

højskolelærer på Lolland.

d) Julius Mørck Rubak, f. 09-dec-1912, d. 24-apr-1914.

e) Christian Mørck Rubak, f. 31-maj-1915.

f) Poul Henning Rubak, f. 04-aug-1916, student 1934 Hjørring,

g) Inger Agnete Julie Rubak, f. 03-dec-1918, student 1939 Hjørring.

vi Marie Mørck f. 21-jul-1889, Bajensgaard, d. ?. g. 13-mar-1921 i Sæby m. inspektør Louis Julius Nielsen, f. 23-dec-1887 i

Nakskov.

Børn:

a) Grethe Marie Nielsen, f. 09-feb-1922, Brolykke, g. i Kerteminde m. Kenneth Rikker Kjær, Assens.

b) Else Inger Nielsen, f. 23-feb-1926, Brolykke.

 

18. Julius Vilhelm Mørck f. 15-apr-1848, St. Bouet, Aså, Sagfører, g. (1) 16-aug-1882, i Sæby, Ida Henriette Christiane

Petersen, f. 25-sep-1859, Sæby, d. 08-feb-1884, Sæby, g. (2) 18-maj-1888, i Karup Kirke, Debora Christine Drews, f. 24-jan-1862, d.

?. Julius død 11-mar-1917, Sæby.

Julius Mørck tog juridisk eksamen i 1868 og blev sagfører i Sæby 1873.

Ida: Datter af Lærer H. Petersen og Kirstine Hulbek Hjort.

Debora: Datter af garver Marqart Drews og Marie Elisabet Ramlaw.

Børn:

i Ida Mørck f. 11-sep-1883, Sæby, d. 22-jan-1884, Sæby.

ii Julie Vilhelmine Mørck f. 15-jun-1889, Sæby, d. ?. g. i Sæby m. cand. pharm Frits Ejler Thestrup (Miinster),

f. 04-nov-1889 i Vaabensted.

iii Marie Elisabeth Mørck f. 02-jul-1890, Sæby, d. 08-mar-1937, Hasseris. g. 01-mar-1913 i Sæby m. bankass. Jens

Ingemann Petersen, f. 03-jan-1885 i Aalborg. Ingen børn.

iv Inge Mørck f. 24-maj-1893, Sæby, Afd.-sygeplejerske, ugift, ansat v. Amtssygehuset i Vejle.

 

19. Axel Valdemar Mørck f. 23-sep-1862, Hjørring, Gdr. g. 19-maj-1891, i St. Olai Kirke, Kristine Sørine Sørensen , f. 12-jul-

1872, Asdal, d. ?. Axel død 10-dec-1924, Sindal.

Axel Mørck drev Vilhelmsminde indtil 1901. Fra 1901 restauratør i Nygade 1, Hjørring. Fra 1915 flyttede han til Sindal.

Kristine: Datter af gdr. Jens Peter Sørensen og Ane Andersdatter, Bækken, Asdal.

Børn:

32. i Johan Alexander Emil f. 09-mar-1892.

ii Lilly margrethe Mørck, f. ?, d. 06-dec-1910, Hjørring

33. ii Carl Peter Christian f. 17-sep-1897.

iii Olga Julie Mørck f. 04-jul-1896, Skibsby, d. ?, Aalborg. g. 04-feb-1917 i Sindal m. maskinarb. Reinholt Krogh

Simonsen, f. 07-okt-1893 i Flade.

Børn:

a) Ruth S. Krogh Simonsen, f. 04-apr-1917 i Aalborg.

b) Gert S. Krogh Simonsen, f. 22-nov-1926 i Aalborg.

iv Agnes Mathilde Magdalene Mørck f. 17-sep-1897, Skibsby. g. 11-sep-1917 i Sindal m. lokomotivfører William

Victor Eriksen, f. 13-aug- 1894 i Hobro. De boede i Frederikshavn.

Børn:

a) Kaj Eriksen, f. 18-okt-1916 i Struer.

b) Orla Eriksen, f. 10-okt-1918 i Frederikshavn.

v Ester Johanne Mørck f. 09-apr-1902, Hjørring, d. ?. g. 29-jul-1924 i Sindal m. bagermester Oscar Emil Nilsson, f. 10-

jun-1899 i Raabjerg sogn.

Søn: Kurt Nilsson, f. 08-aug-1929 i Aalborg.

vi Mary Sørine Christine Mørck f. 16-aug-1903, Hjørring, d. ?. g. 02-jun-1922 i Sindal m. fisker Peder Th. Jensen, f.

25-sep-1897 i Skagen.

Datter: Grethe Mørck Jensen, f. 03-jun-1923 i Skagen.

vii Oda Margrethe Mørck f. 30-sep-1914, Hjørring, d. ?. g. 15-dec-1935 i Skagen m. fisker Jens Christian Fynbo, f. 01-

okt-1908 i Skagen.

 

20. Julius Alexander Mørck f. 18-mar-1865, Hjørring, døbt 08-okt-1865, Købmand, g. 24-okt-1894 i Frue Kirke, Aalborg, Dagmar

Louise Constance Hald, f. 08-maj-1866, Sulsted, d. ?, kusine. Julius død ?, Bredegade 5, Aalborg,

Dagmar: Datter af propr. Peter Chr. Frederik Hald og Karen Vilhelmine Johanne Mørck.

Børn:

i Viktor Emil Mørck f. 08-aug-1900, Aalborg, d. 13-maj-1917, Aalborg.

ii Karen Vilhelmine Mørck f. 28-mar-1902, Aalborg, d. ?, ugift.

 

21. Holger Oscar Mørck f. 22-feb-1869, Dorf, Fabrikant, g. 24-apr-1895, i Hornstrup Kirke, Anna Charlotte Margrethe Hansen, f.

28-dec-1874, Vejle, d. 21-maj-1931, Kbh. Kommunehospital. Holger død 03-jul-1931, Købmagergade 57, København.

Oscar Mørck byggede Sæby Søbad og drev det et par år. Han blev senere paraplyfabrikant i København.

Anna: Datter af bundmager Ferdinand H. J. Hansen og Ane Charlotte Tohlmann.

Børn:

34. i Aage Ingebjørn Sparrevohn f. 28-nov-1894.

35. ii Emil Georg Sparrevohn f. 17-jan-1896.

36. iii Oscar Holger Sparrevohn f. 19-okt-1897.

iv Axel Julius Sparrevohn Mørck f. 28-maj-1901, København, Broderihandler, g. 28-sep-1901, i København, Anna

Margrethe Valborg Jensen f. 07-apr-1908, Middelfart, d. ?. Axel død ?, Købmagergade 59, København.

Anna: Datter af kelner Alex Oskar Adelhain Jensen og Alberte Sofie Lycke Bastholm.

 

22. Emil Georg Mørck f. 13-apr-1876, Try, Urtekræmmer, g. 02-aug-1903, i St. Pauls Kirke Kbh., Johanne Emilie Kirstine

Eriksen, f. 25-sep-1880, Hillerød, d. ?. Emil død 30-dec-1934, Øresundshospitalet, København.

Johanne: Datter af værkfører Carl Eriksen og Karen Margrethe Hansen.

Børn:

i Edith Actonia Margrethe Mørck f. 22-jan-1905, København, g. 21-jun-1925 i Kbh. maskinist på B&W Henry Jørgen

Veng, f. 18-jun-1900.

Børn:

a) Erik Emil Veng, f. 06-apr-1923

b) Birthe Margrethe Veng, f. 27-nov-1926.

 

Sjette Generation

 

23. Peter Christian Julius Mørck f. 17-nov-1865, Aså, Cand. Theol., g. 09-sep-1892, i Frue Kirke Kbhvn., Laura Marie

Henriette Mørck, f. 19-jun-1871, Kbh, (datter af Carl Philip Julius Johannes Mørck og Laura Cæcilie Hansen ) d. ?, kusine. Peter død 02-apr-

1934, Nr. Næraa.

Peter Mørck blev sognepræst i Rø 02-nov-1891 og fra den 17-dec-1897 blev han præst i Nr. Næraa. Han tog sin afsked i 1931.

Børn:

i Eva Laura Amalie Emma Mørck f. 31-jul-1893, Rø, d. 11-sep-1893, Rø.

ii Ingeborg Mathilde Theodora Mørck f. 17-nov-1896, Rø, d. 01-apr-1920, Aså. g. 1919 m. fætteren købm. Søren Chr.

Sørensen, f. 24-sep-1893.

Datter: Ingeborg Sørensen, f. 01-apr-1920, Aså.

37. iii Harald Christian Dreyer f. 18-okt-1897.

 

24. Valdemar Mørck f. 09-apr-1874, Proprietær, Rentier, g. 02-mar-1912, i Kauslunde, Tora Marie Cathrine Hansen, f. 22-nov-

1877, Aså, d. ?. Valdemar død ?.

Valdemar Mørck har haft flere gårde, men købte sig et hus i Odense adr.: Benediktsgade 9 og boede der.

Tora: Datter af toldkontrollør Jørgen Hansen og Johanne Jørgensen.

Børn:

i Jørgen Christian Vilhelm Mørck f. 06-nov-1913, Kauslund, Bankass., d. ?, ugift.

ii Ester Marie Amalie Mørck f. 03-dec-1915, Paarup, d. ?, ugift.

 

25. Gorm Mørck f. 15-sep-1876, Aså, Farmer, g. 08-okt-1917, i Nr. Næraa, Karen Kirstine Jeppesen, f. 20-jan-1895, Krogsbølle

sogn, d. ?. Gorm død ?.

Gorm Mørck rejste til Amerika og var der i ca. 10 år. Han blev farmer i Alaska en kort periode inden han rejste hjem og købte en gård i

Agernæs, Krogsbølle sogn og sidst en gård i Vejlby.

Karen: Datter af gdr. Jens Jeppesen og Karen Marie Andersen.

Børn:

i Harry Vilhelm Mørck f. 26-mar-1918, Vissenbjerg sogn, d. ?.

ii Karen Margrethe Mørck f. 16-sep-1920, Vissenbjerg sogn, d. ?.

 

26. Vilhelm Bartholin Pfaff Mørck f. 19-apr-1887, Toldvagtmester, g. 02-jan-1916, i Frue Kirke København, Ebba Johansen, f.

07-jun-1892, Hav Vig, Nykøbing Sjælland, d. ?. Vilhelm død ?, Njalsgade 59, Islands Brygge, København..

Ebba: Datter af landbrugskandidat Carl Chr. Johansen og Inger Marie Frederiksen.

Børn:

i Esther Pfaff Mørck f. 04-jun-1916, København, d. ?.

ii Erik Pfaff Mørck f. 24-mar-1918, København, d. ?.

 

27. Amalius Charles Danqart Søren Mørck f. 24-sep-1889, Isenkræmmer, g. 25-okt-1913, i Sct. Nicolaj Kirke, Kolding,

Alexandra Hansigne Louise Jochumsen, f. 09-jun-1890, Kolding, d. ?. Amalius død ?, Låsbystræde 8, Kolding.

Alexandra: Datter af gdr. Peter Jochumsen og Hansigne Louise Rasmine Hansen.

Børn:

i Ellen Hansigne Mørck f. 25-nov-1914, Kolding, d. ?.

ii Alice Emma Mørck f. 16-feb-1916, Kolding, d. ?.

iii Jytte Mørck f. 27-jun-1929, Kolding.

 

28. Laura Marie Henriette Mørck (Se ægteskab med nummer 23.)

 

29. Carl Julius Mørck f. 16-dec-1886, Kbh., Grosserer på Christiansh., g. 14-maj-1915, i Hornbæk Kirke, Edith Augusta

Meinhardt, f. 30-nov-1895, Holstebro, d. ?. Carl død ?, Kirkevej 26, Ordrup..

Edith: Datter af Jens Chr. Meinhardt og Marie Poulsen.

Børn:

i Grete Edith Mørck 1 f. 18-okt-1916, d. ?. g. 27-maj-1938 m. ingeniør Erik Rasmussen.

ii Poul Carl Mørck f. 27-jun-1920.

iii Else Mørck f. 11-apr-1927.

 

30. Knud Emil Mørck f. 25-feb-1888, Kbh., Fuldmægtig, g. 24-maj-1917, i Nøddebo Kirke, Helga Elisabeth Bondo, f. 13-okt-1895,

Garnisions sogn, Kbh., d. ?. Knud død ?,

Knud Mørck var ansat ved Privatbanken, Østre afdeling i Hellerup.

Helga: Datter af kaptajn Hans Henrik Bondo og Karen Marie Norlander.

Børn:

i Mogens Christian Mørck f. 01-jan-1919.

ii Jørgen Henrik Mørck f. 23-jan-1922.

iii Bente Elisabeth Mørck f. 19-sep-1924.

 

31. Oscar Mørck f. 15-jun-1883, Bajensgaard, g. 23-okt-1910, i Tybjerg Kirke, Maja Henriette Josefine Jensen, f. 15-aug-1889,

Tybjerg, d. ?. Oscar død ?.

Oscar Mørck blev forpagter af Bajensgaard 1909-14, proprietær på Vodskovgaard ved Ringsted i 1914, Lindegaard ved Ølstykke 1916

og Teglgaarden ved Skørping 1917. Fra 1918-1930 Kalbygaard ved Næstved og fra 1930 Ørbækgaard i Ørum sogn på Djursland.

Børn:

i Anna Marie Mørck f. 26-jul-1911, Bajensgaard, Sygeplejerske.

ii Niels Christian Mørck f. 28-apr-1913, Bajensgaard.

iii Axel Oscar Mørck f. -1915, Vedskovgaard.

iv Helga Laura Mørck f. 03-sep-1916, Lindegaard.

v Christian Mørck f. 25-jul-1919, Kalbygaard.

vi Vibeke Margrethe Mørck f. 28-mar-1921, Kalbygaard.

vii Gorm Mørck f. 02-maj-1927, Kalbygaard.

viii Polly Mørck f. 11-mar-1931, Ørbækgaard.

 

32. Johan Alexander Emil Mørck f. 09-mar-1892, Skibsby, Representant, g. 12-jun-1914, i Nørresundby, Anna Svenningsen, f.

17-jun-1894, Lønstrup, d. ?. Johan død ?, København.

Anna: Datter af fisker Anton Svenningsen og Kristine Jensen.

Børn:

i Mary Mørck f. 02-dec-1915, København.

ii Aage Verner Mørck f. 1918, København.

 

33. Carl Peter Christian Mørck f. 17-sep-1897, Skibsby, mejerist i USA, g. Myrtle Anderson. Carl død ?, USA.

Børn:

i Virginie Mørck f._-1920, USA.

ii Budde Carl Mørck f. -1925, USA.

 

34. Aage Ingebjørn Sparrevohn Mørck f. 28-nov-1894, Vejle, Grosserer, g. 18-jul-1920, i Lutherkirken i København, Anna Marie

Rasmussen, f. 26-maj-1900, Kbh., d. ?. Aage død ?, Købmagergade 62, Kbh. .

Anna: Datter af entrep. Oluf Chr. Rasmussen og Birthe Viktoria Jensen.

Børn:

i Axel Ingebjørn Sparrevohn Mørck f. 17-jun-1926, København.

ii Holger Oluf Sparrevohn Mørck f. 17-jun-1928, København.

iii Erik Flemming Sparrevohn Mørck f. 03-jul-1929, København.

iv Arne Bird Sparrevohn Mørck f. 11-nov-1930, København.

 

35. Emil Georg Sparrevohn Mørck f. 17-jan-1896, Vejle, Paraplyfabrikant, g. 14-dec-1921, i Filipskirken, København, Emmy

Alma Quist, f. 31-jul-1900, København, d. ?. Emil død ?, Købmagergade 57, København.

Emmy: Datter af murer Per Person Quist og Elisa Nilsen.

Børn:

i Preben Sparrevohn Mørck f. 26-jun-1922, København.

ii Bent Sparrevohn Mørck f. 03-jan-1926, København.

 

36. Oscar Holger Sparrevohn Mørck f. 19-okt-1897, Vejle, Billardfabrikant, g. 08-feb-1925, i Esias Kirke København, Erna Lilly

Olga Due, f. 02-mar-1905, d. ?. Oscar død ?, Hvidtfeldtstr., Kbh.

Erna: Datter af skolebetjent Anders Peter Due og Olga Henningsen Østre Voldgades skole.

Børn:

i Holger Oscar Sparrevohn Mørck f. 08-feb-1926, København.

 

 

 

Syvende Generation

 

37. Harald Christian Dreyer Mørck f. 18-okt-1897, Fotograf, g. 12-dec-1926, i Sct. Olai Kirke, Hjørring, Hilda Thomsen, f. 12-aug-

1905, Vamdrup, d. ?. Harald død ?.

Harald Christian Mørck boede i Brønderslev i nogle år. Han flyttede til København og var representant for ( ? ).

Hilda: Datter af gdr. Niels Thomsen og Marie Kirstine Hollesen.

Børn:

i Henriette Marie Mørck f. 11-okt-1927, Brønderslev.