Intro

 

 

I flere optegnelser om slægterne Mørk påstås der, at Mørk navnet er et almindeligt tilnavn og derfor ikke bevist, at disse

kunne høre til én og samme slægt. Ved at studere disse optegnelser og ved at studere diverse protokoller, kirkebøger og

folketællinger har jeg fundet beviser på, at flere af Mørk-slægterne hænger sammen og min formodning er da også, at alle

stammer fra én og samme slægt.

Navnet Mørk (Myrk) forekom første gang sidst i 1200 tallet (Hans Myrk død 1335 ) og min formodning er, at navnet

stammer fra Mørke sogn (=Myrke sokn før 1420 iflg. Trap Danmark). Våbenskjoldet er tildelt midsommer 1311 i Rostock af kong

Erik Menved

De fleste oplysninger i mine optegnelser er fra ovennævnte bøger af forfatterne: C. Klitgaard, Kr. Værnfeldt. O. Secher,

H. Friis-Petersen, D. H. Wulff, S. C. Sortfeldt o.m.a. Jeg har derved kunnet sammensætte mange grene af Mørk

slægterne; dels ved hjælp fra disse bøger og oplysninger fra Lokalarkiverne i Nørrejylland og Landsarkivet i Viborg,

D.D.A. Internet, m.m..

Nogle steder i bøgerne er nævnt om en person, at han skulle være født i Mørkehuset i Rold Skov i 1600- eller 1700-

tallet. Dette er ikke rigtigt, idet Mørkehuset først er opført i starten af 1800 tallet.. Det har skabt en del forvirring m.h.t. at

sammensætte de forskellige slægtsgrene.

Ved at sammenligne de forskellige slægtsoptegnelser er min teori, at Mørch-slægten på Egholm hænger meget tæt på

Mørche-slægten i Århus og derved resten af Mørch’erne i: Ydby, Jegindø, Dødskov, Hellum, Blendstrup, Ferslev-

Gunderup, Tvede, Voerså og Norge. De andre tidligere Mørk-slægter hører teoretisk også sammen: Myrke Sokn, Ribe,

Ringkøbing, Nees, Tannerupgaard og Saltum. Fra én af disse linier stammer de nyere grene af slægterne.

  

 

Preben Mørch

 

1997

 

I første afsnit (Mørch slægten på Egholm) starter optegnelserne med to brødre. Disse er muligvis

fætre i stedet for brødre, da den ene hedder Lauritsen og den anden Sørensen.

 

 

Denne bog er udarbejdet af Preben Mørch, Tårs i samarbejde med Lars mørch, Ulfborg i 1997.

Afsnittet "Familien Mørch i Uggerby" er udarbejdet af brødrene: Jørgen Ejnar, Preben og Lars Mørch. Dette

afsnit er tillige udgivet i et særskilt illustreret hæfte.

 

Tilbage til indhold