Horne Mørch

 

  1. Peder Poulsen Mørk f. -o. -1540, Ref. Her. Peder, Præst, g. (NN) . Peder død 25-jul-1621, Horne Præstagaard.

Her. Peder var præst i Horne-Asdal o.1571-1621. Han boede i Horne Præstegaard. Han var delegeret ved Chr. IV's hyldning i Viborg 1584.

Peder Mørk anmodede om fritagelse af kaldet i 1620, da han var tynget af alder og var blevet næsten blind. Han kaldte sin søn hjem som

medhjælp.

Børn:

i Karen Pedersdatter Mørk f. -0. -1575, Horne Præstegaard, d. -før-1646, Hjørring, Begr. Horne. gift med Anders Thomsen

Hjørring, f. ? - d. 1654, begr. i Horne, foged i Hjørring. Han efterfulgte svigerfaderen i Horne-Asdal sogn. Skifte 11. jan. 1655.

Karen og Anders fik 4 børn:

    1. 1) Thomas Andersen Horne ,rådmand i Hjørring i 1655.
    2. 2) Inger Andersdatter Horne, f. ?, d. 1650, begr. 8. nov. 1650. gift Claus Nielsen, præst i Raabjerg, født o. 1575, død 8. juni
    3. 1658. Gravsten i kirken. Inger var Claus Nielsen's 2. hustru.

3) Else Andersdatter Horne, f. ?, død 1684, gift med Niels Hansen Buch, ridefoged (til Odden) f. o. 1581 i Arild, død 1665

i Bistrup sogn, Hjørring. (Han havde før været gift med Karen Pedersdatter død o. 1647, datter af Peder Selgensen Kjærulf og

Inger Hansdatter Mørk af Saltumgaard.

4) Maren Andersdatter Horne, død efter 1662, gift med Søren Pedersen Kjærulf i Saltumgaard, død 1659, søn af Peder

Selgensen Kjærulf og Inger Hansdatter Mørk i Saltumgaard.

2. ii Erik Pedersen Horne f. ?.

 

Anden Generation

 

2. Erik Pedersen Horne Mørk f. ?, Ref. kaldt Horne, Præst, g. 18-dec-1603, Anne Lauridsdatter. Erik død 07-jun-1645, Mosbjerg.

Erik Horne blev præst i Hørmested-Mosbjerg i 1602. Senere provst. Han var delegeret ved prins Christians hyldning 1610.

Han indberettede om kaldet i 1625. Erik Horne klagede i 1636 til kongen, at han uden egen skyld mistet nogle rettigheder over

anneksgården til Hørmested.

Børn:

3. i Hans Eriksen (Horne) f. -o. -1607.

 

Tredie Generation

 

3. Hans Eriksen (Horne) Mørk, f. -o. -1607, Mosbjerg, Ref. Hans Horne, Provst, g. o. -1635, Ellen Eriksdatter Bistrup, f. 17-jun-

1609, Sindal Præstegaard, d. 31-maj-1681, Mosbjerg. Hans død - -1689, Mosbjerg.

Hans Mørk blev hører ved Aalborg Latinskole i 1634 og allerede i 1635 blev han hjemkaldt som medhjælper hos faderen og siden

efterfølgeren. Han blev provst i 1661. Hans hustru var datter af Erik Chr. Bistrup, præst i Sindal.

Børn:

i Erik Hansen Mosbjerg (Mørk), f. -o. -1640, Mosbjerg, ( levede 1660), d. ?.

4. ii Palle Hansen Horne, f. - -1645.

iii Anne Hansdatter Mosbjerg (Mørk), f. -o. -1639, Mosbjerg, d. ?.

Anne blev gift med præsten i Hjørring, Gert Nielsen Bech, f. o.1640, død i april 1678. Han blev student i 1660 og præst i

Hjørring i 1667 De havde 2 børn:

Niels Gertsen Bech og Henrik Gertsen Bech, begge købmænd i ??.

iv Sara Hansdatter Mosbjerg (Mørk).

v Ingeborg Mosbjerg (Mørk), f. ?, d. 08-maj-1686, Sæby. gift med kapellan Otto Rasmussen Wilsbech f. 1643 i Sæby,

død 1689 (Skifte 13. maj 1689). De havde 4 Børn:

Hans Wilsbech, f. 1679, d. 1760.

Anne Wilsbech, f. 1680 død 1770,

Laurids Wilsbech f. 1681, d. 10-okt-1697

Otto Wilsbech, f. 1689, d. 1777.

 

Fjerde Generation

 

4. Palle Hansen Horne (Mosbjerg)(Mørk), f. -1645, Mosbjerg, Ref.Palle Horne, Præst, g. 01-nov-1675, Sofie Evertsdatter

Røring, f. -o.-1658, d. efter - 1726. Palle død -1702, Sindal.

Palle Horne brugte nogle gange navnet Mosbjerg og andre gange Horne. Han blev student privat i 1664 og kand. 1666. Han blev

præst i Sindal-Alstrup i 1672 og indberettede om kaldet i 1690. Palle Horne og hustru mistede deres indbo ved en brand den 8. nov.

1678. Da brændte stuehuset i præstegården. (Skifte 22. maj 1702)

Børn:

i Evert Pallesen Sindalin (Mørk), f. -1676, student i 1695, d. ?.

ii Hans Pallesen Sindalin (Mørk), f. -1677, d. ?.

iii Anne Pallesdatter Sindalin (Mørk), f. -o. -1684, d. ?, Hjørring. gift med Oluf Kopmann, født i Strandby, Elling sogn.

5. iv Niels Pallesen f. -o. -1685.

v Ellen Pallesdatter Sindalin (Mørk) f. -o. -1688, Sindal, d. -før-gift med præsten på Alrø, senere præst Houlbjerg-

Granslev Mikkel Lerche, f. o. 1691, d. 1756.

  

Femte Generation

 

5. Niels Pallesen (Sindalin)(Mørk), f. o. -1685, Sindal, g. ?. Niels død ?.

Niels Pallesen (Mørk) er formodentlig fader til Palle Nielsen (Mørch), der 1. febr. 1738 blev gift med Anne Henriksdatter Rafn, f.

o. 1697, død 1789. (Iflg. folketæll. Sæby 1787 boede hun hos sin søn Jørgen og var da 90 år)

Børn:

i Palle Nielsen (Mørk), f. -før-1710, d. -1771, Sæby, Begr. 06-maj-1771, Sæby. Palle Nielsen (Mørch) blev forlovet 15. jan.

1738 med Anne Henriksdatter Rafn og gift d. 1. feb. samme år. SE SLÆGTEN PALLESEN MØRK FRA SÆBY