Familien Mørch i Hørby - Volstrup

 

 1. Søren Jensen Mørch født 1645, Brovst, Gårdmand, gift ukendt, Født o. 1645, Tulstrup ved Århus.
 2. Søren død ?, Hørby, Vendsyssel.

  Søren Mørch var søn af præsten Jens Jensen Mørch og Maren Frandsdatter i Brovst.

  Præsten Jens Mørch var søn af kæmmeren Jens Nielsen Mørche i Århus.

  Børn:

  2. i Laurits født 1683.

  3. ii Anders Sørensen født 1691.

  4. iii Søren Sørensen født o. 1700.

   

  Anden Generation

   

 3. Laurits Mørch født 1683, Hørby, Ref. C70-1, gift Kirsten Andersdatter. Laurits begr. 19-maj-1773, Volstrup.
 4. Laurits Mørch boede i Lille Uggelholt, Volstrup sogn..

  Børn:

  5. i Peder Lauridsen født o. 1720.

  ii Karen Lauritsdatter Mørch døbt 27-jul-1727, Volstrup, Ref. C70-3,

  Boede i Krasted, Lille Uggelholt i 1750..

  6. iii Maren Lauritsdatter.

   

 5. Anders Sørensen Mørch født 1691, Hørby, gift o. 1720, Mette Sørensdatter Mølgaard, født o. 1700, Mølgaard, Hørby,

død 1728, Frederikshald, Norge.. Anders død 14-apr-1758, Skedsmo i Norge.

Anders Mørch skrev et brev til Frederikshalds residerende Capellan dateret:

Kjøbenhavn 18. Febr. 1717.

 

.... Jeg er en simpel Bondesøn fra Vendsyssel, født straks ved Staden Sæby og opfød der af fattige Bønderfolk.....

... og mine Forældre haver sat sin timelige Velfærd paa min Forfremmelse, og min gamle Fader derfor nu sidder i Armod

for min Skyld"

Anders Mørch demit. fra Sæby skole 1708, studerede i Kbh., den 18. juni 1717 udnævnt til residerende capellan i Frederikshald.

Den 3. marts 1730 udnævnt til sognepræst i Skedsmo, tog sin afsked 7. febr. 1755.

Børn:

7. i Søren Andersen født 1721.

8. ii Jens Christian født 11-sep-1723.

 

4. Søren Sørensen Mørch født o. 1700, Hørby, Skræder, gift Karen Michelsdatter Westergaard. Søren død 1784, Nørresundby, Aalborg Skft.p, B37-657.

Børn:

9. i Søren født 1729.

ii Ane Marie Sørensdatter Mørch født 1734, Nørresundby, begr. 21-jan-1801, Hals. gift 1782 m. skoleholder Jens

Olesen, født 1715, begr. 20-jan-1792 i Hals.

Jens Olesen var skoleholder i Bolle v. Dronninglund 1751-1763. Derefter var han degn i Hou og Ulsted, ed aflagt 17/8.

1763. Han var meget afholdt og anset.

 

Tredie Generation

 

5. Peder Lauridsen Mørch født o. 1720, Lille Ørtoft, Volstrup sogn., gift 1759 i Volstrup, nn. Peder død efter 1797, Volstrup.

Børn:

10. i Niels Pedersen født 1764.

ii Thomas Pedersen Mørch Levede 1807, i Lille Uggelholt, Volstrup sogn..

iii Johanne Pedersdatter Mørch.

 

6. Maren Lauritsdatter Mørch døbt 27-apr-1732, Volstrup, gift Peder Pedersen.

Børn:

11. i Kirsten Pedersdatter.

ii Karen Pedersdatter Mørch, Boede i Lille Ørtoft i 1792..

iii Niels Pedersen Mørch, Boede i Lundsgaard i 1792..

 

7. Søren Andersen Mørch født 1721, Frederikshald, gift nn. Søren død ?.

Søren Mørch blev student fra Frederiksborg Skole i 1739. I 1744 nævtes han som Monseur Mørch ved skifte efter moderen.

Derefter vides intet om hans videre skæbne.

Børn:

12. i Anders Sørensen født o. 1750.

 

8. Jens Christian Mørch født 11-sep-1723, Frederikshald, gift 1756, i Fet, Anna Pedersdatter Blegraf, født 1737, Toten,

død 03-jan-1796, Christiania. Jens død 18-okt-1771, Skedsmo..

Jens Chr. Mørch kom til Frederiksborg Skole i 1738. I 1743 demit. han til Academiet, eksamen i philosophicum 1745 og i

1750 blev han pers. kapellan hos faderen. Han afløste denne i 1755 og provst i 1767 i Skedsmo.

Anna: Datter af provst Peder Pedersøn Blegraf og Christine Marie Ancher i Fet. Anna levede sine sidste år i Christiania

hos skræderen Nicolai Bech.

Børn:

i Anders Mørch født 1757, Skedsmo, død ?, Grønland.

ii Peder Mørch født 06-jun-1758, Skedsmo, begr. 06-aug-1759.

iii Christine Marie Mørch døbt 29-jan-1759, Skedsmo, begr.21-jan-1849, Frederikshald. g. Ole Christian Peltz,

controlleur ved Frederikshald Sukkerværk. 8 børn.

iv Mette Elisabeth Mørch født 1760, Skedsmo, død 1811, Sanderød, Id. (Skft. 11/9-1811). gift m. købmand Jacob

Andreas Larsen, født 1752, død 1839. (Skft. 27/9. 1839). 4 børn.

v Karen Eliesen Mørch født 1761, Skedsmo, død 20-apr-1827, Skjeberg. g. lærer Knud Munch, klokker i Frederikshald.

3 børn.

vi Petronelle "Louise" Mørch født 1763, Skedsmo, død 04-jan-1801, Kvikne (i barselsseng). g. 02-apr-1799 m. præsten

Morten Andreas Leigh, født 1758, død 1819. 2 børn.

vii Johanne Marie Mørch født 1764, Skedsmo, død ?. I 1801 blev hun husjomfru hos kammerråd Rist i Frederikshald.

viii Søren Mørch født 21-sep-1766, Skjeberg, begr. 22-dec-1767.

ix Anne Marie Mørch født 1767, Skjeberg, død o. 1842, Id. gift med sin svoger Jacob Andreas Larsen. Ingen børn i

ægteskabet, men hun opdragede sin søsters børn. Den 18/2. 1842 blev der tinglyst et testamente til fordel for hendes

stedbørn.

13. x Johan Christian født 15-okt-1768.

xi Ellen Marie Mørch døbt 20-apr-1771, Skedsmo, død 1833, Frederikshald. g. 05-mar-1802 m. kapt. Christian Hansen

Heide, født 1769, død 1822, Ridder af Dannebrog. 3 børn.

 

9. Søren Mørch født 1729, Nørresundby, gift Anne Andersdatter Skaarup, født 1728, død 12-mar-1801, Nørresundby. Søren

død 23-nov-1806, Aalborg, Student 1751, Aalborg.. Kordegn fra 20/2. 1768 til 1772. Degn i Nørresundby 1772 - 1801.

Børn:

i Søren Mørch født 1757, Nørresundby, død ?, levede i 1804. gift 15-jan-1785, Johanne Christensdatter Vestergaard,

født 1759 i Sæby, enke efter Lars Solsbæk i Sæby.

Søren Mørch var købmand og borger i Sæby. Fra 1801 flyttede han til Nørresundby og fortsatte sin købmands-

virksomhed der.

ii Anders Mørch født 1760, Nørresundby, død ?. Anders Mørch tjente i 1801 hos købmand Bernt Andersen i Ø.

Risør, Norge.

iii Katrine Marie Mørch født o. 1766, Nørresundby, død ?. gift m. podemester Søren Mørch i Aalborg, født 1740 i

Gunderup, søn af degnen Søren Pedersen Mørch og Anne Mouritsdatter i Gunderup.

 

Fjerde Generation

 

10. Niels Pedersen Mørch født 1764, Lille ørtoft, Volstrup sogn., gift Kirsten Pedersdatter, født 1772, død 29-dec-1847, Volstrup.

Niels død 29-dec-1847, Volstrup. Niels Mørch og hustruens dødsdato er den samme ! Er det en fejl i kirkebogen, eller var

de døde ved et ulykkestilfælde?

Børn:

14. i Peder Nielsen født 01-mar-1797.

ii Anders Nielsen Mørch døbt 02-maj-1799, Volstrup.

iii Christen Nielsen Mørch døbt 02-maj-1802, Volstrup.

iv Niels Nielsen Mørch døbt 05-jan-1806, Volstrup.

v Ane Nielsdatter Mørch født 15-feb-1809, døbt 26-feb-1809, Volstrup, død ?,

Iflg FT 1834:, Bor hjemme, ikke med forstanden i behold.

vi Margrethe Nielsdatter Mørch født 19-mar-1812, Volstrup, døbt 22-mar-1812, død ?.

 

11. Kirsten Pedersdatter Mørch døbt 01-jan-1753, Volstrup, gift Thomas Thomsen. begr. 21-apr-1805, Volstrup.

Thomas og Kirsten boede i Volstrup og fra 1795 i Uggelholt.

Børn:

i Mariane Mørch født 02-jan-1785, Volstrup, død ?.

ii Mette Mørch døbt 05-apr-1787, Volstrup.

iii Mariane Mørch døbt 30-nov-1788, Volstrup.

iv Thomas Mørch døbt 05-maj-1791, Volstrup.

v Margrethe Mørch døbt 08-dec-1793, Volstrup, begr. 02-okt-1796, Volstrup.

vi Kirsten Mørch døbt 06-maj-1795, Volstrup sogn.

15. vii Niels Christian Thomsen født o. 1780.

viii Karen Mørch født o. 1786, Volstrup, død ?.

 

12. Anders Sørensen Mørch født o. 1750, Frederikshald, muligvis præst., gift ukendt. Anders død ?. Boede i Egedesminde,

Grønland.

Børn: (IGI 96)

i Hans Mørch født 1812, Egedesminde, død ?.

ii Juliane Marie Mørch døbt 01-nov-1810, Egedesminde.

iii Christine Ane Mørch døbt 21-aug-1812, Egedesminde.

 

13. Johan Christian Mørch født 15-okt-1768, gift (1) 04-dec-1791, i Frederikshaab, Sophia Magdalene Kleist, født 09-apr-1770,

Frederikshaab, død 23-nov-1803, Julianehaab, gift (2) 13-okt-1805, i Julianehaab, Erica Kleist, født 26-okt-1785, Frederikshaab,

død 27-dec-1846, Bergen. Johan død 27-mar-1830, Bergen.

J. C. Mørch var købmand i Grønland og havde i Julianehåb gjort et stort stykke arbejde for handelen, at der blev opkaldt en havn

efter ham: Mørchshavn i Julianehåb.

Erica: Søster til Johan Mørch's første hustru Sophia Magdalene.

Børn:

16. i Hans Peter født 1808.

 

Femte Generation

 

14. Peder Nielsen Mørch født 01-mar-1797, Volstrup, Karetmager i Sæby., gift Anne Christensdatter, født 1795, Flade sogn.,

død ?. Peder død ?.

Børn:

i Niels Christian Mørch født 1827, Sæby, død ?. Kvaser, karetmager og hjulmand i Frederikshavn.

17. ii Albinus Pedersen født 1828.

iii Kirstine Mørch født 1829, Sæby, død ?.

iv Jens Christian Mørch født 1831, Sæby, død ?, Algade 37, Sæby. gift m. Caroline Frederikke Christensen, født 1834

i Hals.

v Peter Christian Mørch født o. 1830, Sæby, døbt 29-apr-1831, død ?.

vi Petrine Louise Mørch døbt 07-jun-1835, Sæby.

 

15. Niels Christian Thomsen Mørch født o. 1780, Volstrup, Pottemager i Sæby., gift 06-maj-1809, i Sæby, Birgitte Marie

Jacobsdatter Holst, født 1771, Sæby, døbt 1773, død 09-feb-1850, Sæby. Niels død 19-feb-1823, Sæby.

Børn:

18. i Jørgen Christian Nielsen født 01-jul-1809.

ii Anne Marie Nielsdatter Mørch født 01-jul-1809, Sæby (tvilling), Ref. C68 og C70, død 27-nov-1886, Volstrup.

viet05-nov-1850 i Volstrup m.: gdr. Søren Jensen i Krattrup, Volstrup.

19. iii Jacob Nielsen født 15-dec-1811.

iv Maria Magdalene Mørch født 05-apr-1817, Sæby, død ?.

 

16. Hans Peter Mørch født 1808, Julianehaab, Præst, gift Johanne Birgitte Charlotte Møller, født 1811, død 1872. Hans død

1876, Umanack.

Børn:

20. i Severin Christian Tobias født 15-sep-1840.

 

Sjette Generation

 

17. Albinus Pedersen Mørch født 1828, Sæby, gift Else Christensen. Albinus død ?.

Børn:

i Henrikke Lovise Cathrine Mørch døbt 10-nov-1858, Sæby.

ii Ane Christine Mørch døbt 06-aug-1860, Sæby.

iii Niels Andreas Mørch døbt 03-apr-1863, Sæby, Ref. IGI '96.

 

18. Jørgen Christian Nielsen Mørch født 01-jul-1809, Sæby, Hjulmand., gift 28-okt-1841, i Sæby, Thomine Kirstine

Madsdatter, født 1814, Sæby, død ?. Jørgen død ?, Sandensgade 107, Sæby..

Børn:

i Niels Christian Mørch født 1837, Sæby (f. f. æ.), død ?.

21. ii Thomas Christian født 11-jun-1841.

22. iii Marinus født 04-dec-1843.

iv Anthon Peter Christian Mørch døbt 18-jul-1847, Sæby, d. ?.

v Anne Jørgine Marie Mørch døbt 28-jul-1850, Sæby, død før 1855.

vi Andrea Birgitte Christine Mørch født 23-dec-1852, Sæby, døbt 24-jul-1854, død ?.

vii Anne Jørgine Christine Mørch født 16-maj-1856, Sæby, døbt 05-okt-1856, død ?.

 

19. Jacob Nielsen Mørch født 15-dec-1811, Sæby, døbt 09-feb-1812, Gårdmand i Øksenheden., gift Johanne Marie Jacobsdatter,

født 1803, Volstrup, død ?. Jacob død ?.

Børn:

i Hans Jacobsen Mørch født 1837, Volstrup sogn., død ?.

ii Niels Christian Jacobsen Mørch født 14-sep-1842, Volstrup sogn, død ?.

 

20. Severin Christian Tobias Mørch født 15-sep-1840, Umanack, Præst, gift nn. Severin død 06-sep-1916, Upermak,

Grønland.

Børn:

23. i Ari Tobias.

 

Syvende Generation

 

21. Thomas Christian Mørch født 11-jun-1841, Sæby, gift Johanne Marie Jensen. Thomas død ?.

Børn:

i Ane Jørgine Christine Mørch døbt 23-feb-1864, Sæby.

ii Anthonia Petrine Christine Mørch døbt 16-sep-1866, Sæby.

iii Jensine Kirstine Mørch døbt 03-sep-1869, Sæby.

 

 

22. Marinus Mørch født 04-dec-1843, Sæby, døbt 10-mar-1844, gift 05-nov-1865, i Vor Frue Kirke i Aalborg, Kirsten Marie

Christensen. Marinus død ?.

Børn:

i Kirsten Marie Elisabeth Frederikke Mørch døbt 25-apr-1867, Sæby.

 

23. Ari Tobias Mørch gift nn.

Børn:

i Johannes Peter Kristian Ari Tobias Mørch født 1930, Grønland, Præst i 1961.