Slægten Mørch på Egholm

  

1. Søren ? Mørch g. u .

Der findes muligvis en broder Laurits Mørch, men vi har valgt at sætte Keld og Søren Mørch under samme fader, da der ikke kan findes dokumentation for sammenhængen.

Børn:

2. i Keld Sørensen f. o.1485.

3. ii Søren Lauritsen f. o.1475.

 

Anden Generation

 

2. Keld Sørensen Mørch f. o.1485, g. NN . Keld død o.1562.

Keld (Kiell Sevrenssen) blev optaget i "Guds Legems Lav" 1543 sammen med sønnen Peder. Keld Mørch boede i Torpsminde 1520-1562.

Børn:

4. i Peder Kjeldsen f. o.1510.

5. ii Søren Kjeldsen f. o.1520.

 

3. Søren Lauritsen Mørch f. o.1475, g. NN . Søren død o.1565, Toftegaard, Egholm. Søren Mørch nævnes på Toftegaarden i 1543 og i 1562 som en gammel mand. Toftegaard: Matr. 1

Børn:

6. i Lars Pedersen Sørensen f. o.1540.

ii Peder Sørensen Mørch f. o.1530, d. ?. Peder Mørch fik Torpsminde og fra 1562 Rævsgaard matr. 3a, hvor han delte fæstet med Per Kiellsen Mørch af Damsgaard.

 

Tredie Generation

 

4. Peder Kjeldsen Mørch f. o.1510, g. Ane .. . Peder død 1580.

Peder (Per Kiellsen) Mørch blev sammen med faderen optaget i "Guds Legems Lav " i 1543. Peder fæstede matr. nr. 4a Damsgaard 1540-1580. Derudover delte han fæste af Rævsgaard med Peder Sørensen Mørch

Børn:

i NN Pedersdatter Mørch, gift med borger i Aalborg: Jos Nielsen (1561)

7. ii Jørgen Pedersen f. o.1540.

iii NN Pedersdatter Mørch, gift med Jens Pedersen som fik Damsgaard 1610 - 1651.

 

5. Søren Kjeldsen Mørch f. o.1520, g. NN . Søren død 1580, Torpsminde.

Søren Mørch boede i Torpsminde 1562 - 1580

Børn:

8. i Kjeld Sørensen f. o.1560.

 

6. Lars Pedersen Sørensen Mørch f. o.1540, g. o. 1570, Anne Pedersdatter Kjærulf , f. o.1550, d. efter 1626. Lars død o.1610, Toftegaard.

Lars Mørch ejede Toftegaarden 1570 - 1609. Anne var datter af Peder Andersen Kjærulf i Østerhalne og Karen Bertelsdatter af den himmerlandske knabeslægt. Anne kom til Egholm i 1570.

Børn:

i Peder Laursen (Mørch) Kjærulf f. o.1571, d. 1623.

Peder tog moderens slægtsnavn Kjærulf. Han forlangte deling af Toftegaarden efter faderens død og fik så

udstykket Vestergaard i 1610.

ii Jens Laursen (Mørch) Kjærulf f. o.1573, d. ?.

Jens antog ligeledes moderens slægtsnavn Kjærulf. Han bestyrede Toftegaarden imens broderen Anders stak

af til Mors 1627-29. (Under den tyske keisers belejring af Jylland u/ gen. Wallenstein)

9. iii Anders Laursen (Mørch) f. o.1575.

 

Fjerde Generation

 

7. Jørgen Pedersen Mørch f. o.1540, g. Bodil Andersdatter , d. januar 1626.

Jørgen død -1610, Damsgaard. Jørgen Mørch havde Damsgaard 1580 - 1610.

Børn:

i Ane Jørgensdatter Mørch

  Ane Mørch blev gift med Søren Simundsen og havde Damgaard 1651 - 1683.

ii Hans Jørgensen Mørch f. o. 1600, død 1649 i Norge

iii Alexander Jørgensen Mørch f. 1609 (se også side 199 )

 

8. Kjeld Sørensen Mørch f. o.1560, g. NN Kjeld død 1608, i Vejlegaarden.

Kjeld Mørch boede fra 1580 i Torpsminde og i år 1600 delte han gården i to dele. Torpsminde-delen overtog sønnen Søren og Kjeld flyttede til Vejlegaarden. Matr. 6a

 Børn:

10. i Søren Kjeldsen f. O.1580.

ii Jens Kjeldsen Mørch f. o. 1600, d. efter 1673, Ny Vejlegaard, Egholm.

Jens Mørch byggede en ny Vejlegaard i 1672.

I Kær Hrd. Tingbog står flg.: " Jens Mørchis Rolling blev opbygt i Aar ".

11.iii Christen Kjeldsen f. o.1582.

iv Anne Kjeldsdatter Mørch #62 f. o.1598, Egholm, d. efter 1635, Øster Halne.

Anne Mørch blev gift (1) Morten Jensen Kjærulf som var en ældre mand.

Gift (2) Lars Sørensen som i 1600 boede i Øster Halne.

 

9. Anders Laursen (Mørch) Kjærulf f. o.1575, g. Ane Jensdatter, f. o 1630, i Birkumgaard, d. ?.

Anders død -1665.

Anders antog også moderens slægtsnavn Kjærulf. Under Wallensteins besættelse 1627-29 stak Anders af og gemte

sig på Mors. Han havde Toftegaarden 1626 - 1665.

I 1629 havde Ane’s fader udlagt en stud for hendes mands contribution.

(Wallensteins opkrævning af øens fæstere var 1 stud pr. sted). Ane betalte i 1667 9 daler for at hendes 2 sønner kunne

fritages for at udøve militærtjeneste.

Børn:

i Søren Andersen Kjærulf.

ii Bertel Andersen Kjærulf

 

Femte Generation

 

10. Søren Kjeldsen Mørch f. O.1580, g. nn . Søren død -1643, Torpsminde, Egholm.

Søren Mørch fik den tilbageblevne del af Torpsminde efter delingen i 1600

Børn:

12. i Peder Sørensen f. o.1620.

 

11. Christen Kjeldsen Mørch f. o.1582, g. ? . Christen død 1667.

Christen Mørch boede i Vejlegaarden 1608-1667

Børn:

13. i Jens Christensen f. o.1640.

 

Sjette Generation

 

12. Peder Sørensen Mørch f. o.1620, g. uu. Peder død o. 1665.

Peder fik fra 1643 - 1658 1/3 af Torpsminde til aftægt.

Børn:

i U Pedersdatter Mørch (En datter) gift med Peder Andersen Kjærulf som fik Torpsminde 1658-1680.

 

13. Jens Christensen Mørch f. o.1640, g. Ane Andersdatter, d. efter 1700.

Jens død 1705. Jens Mørch boede i Vejlegaarden 1667-1705.

Børn:

i Ane Jensdatter Mørch. Ane blev gift med Christen Pedersen Mørk fra Bakgaarden , Gjøl. De blev

i 1700 borgere i Aalborg og deres efterkommere blev kendt som ophav til Mørch-slæget på Sct. Thomas.

SE IØVRIGT SLÆGTEN MØRK FRA HELLUM

14. ii Anders Jensen f. o.1670.

 

Syvende Generation

 

14. Anders Jensen Mørch f. o.1670, Vejlegaarden, Egholm, g. Bodil Corfitzdatter. Anders død -1752, SS.

 Anders Mørch havde Vejlegaarden 1705-1752.

Børn:

15. i Jens Andersen f. o.1695.

16. ii Corfitz Andersen f. o.1710.

17. iii Kjeld Andersen f. o.1716, døbt 24-maj-1716 i Aalborg.

 

 

Ottende Generation

 

15. Jens Andersen Mørch f. o.1695, Skomager, g. ukendt . Jens død -1772, i Sundby. Jens Mørch var skomager i Sundby 1711-1772

Børn:

18. i Anders Jensen f. 1745.

 

16. Corfitz Andersen Mørch f. o.1710, g. (1) Johanne Eriksdatter, g. (2) Else Thomasdatter. Corfitz død -1787. Boede i Damgaard 1732-1787

Børn:

i Thomas Corfitzen Mørch f. o.1770, Damgaard, Egholm, Selvejer, d. 1836, Damgaard. Thomas købte

Damgaard i 1809 for 1650 Rdl. Han fik 5 døtre som delte Damgaard i 5 dele, hvoraf de 2 dele opkøbtes

af de 3 andre boende søstre og deres mænd. Vi kender kun navnene på de 2 døtre: Johanne Mørch g. Jens

Nielsen og Else Kirstine Mørch g Carl Knudsen (1/3 af gården 1836-1854).

 

17. Kjeld Andersen Mørch f. o.1716, Vejlegaarden, Egholm, døbt 24-maj-1716 i Aalborg. g. (1) Dorte Marie Ladefoged, g. (2) Margrete Madsdatter. Kjeld død 1779.

Børn:

i Mads Kjeldsen Mørch g. Kirsten Pedersdatter, d. efter 1830. Mads død -1823.

Mads Mørch boede i Vejlegaarde, Egholm 1808-1823. Han købte den i 1809 for 1700 Rdl.

  

Niende Generation

 

18. Anders Jensen Mørch f. 1745, Sundby, g. *** . Anders død 1798, Sundby.

Anders Mørch var husmand og fisker i Sundby.

Børn:

19. i Peder f. 1775.

ii Jens Mørch f.-1780, Sundby, d. ?. Der er intet fundet om Jens Mørch.

iii Kjeld Mørch f. 1783, Sundby, d. ?.

 

Tiende Generation

 

19. Peder Mørch f. 1775, Sundby, g. * . Peder død ?.

Børn:

20. i Anders Pedersen.

 

Elvte Generation

 

20. Anders Pedersen Mørch g. ? . Anders Mørch boede i 1844 på Kjærsgaard, Lindholm, Nørresundby. Han

havde en plejesøn, som overtog gården og dennes søn igen overtog gården og boede der i 1935.

Børn:

21. i PLEJESØN .(Søn af en Thomas Andersen Mørch)

 

Tolvte Generation

 

21. NN Thomsen Mørch g. Ukendt. Overtog stedfaderens gård i Lindholm.

Børn:

i Anders Mørch. f.22-apr-1868 g. 1898 m. Maria Jørgensen.

Anders Mørch overtog gården i Lindholm efter faderen.

Han var sognerådsformand for Sundby-Hvorup 1909-1917.

 

 

Tilbage