Mørk eller Myrk

 

Dette våbenskjold blev brugt af:

 

Hans Myrk (udtaltes Mørk, da der ikke fandtes bogstavet ø før år 1420)

Født omkring år 1280. Det sidste man hørte om ham var i 1335.

Han var væbner (eller "knarbe" ) for kong Erik VI Menved.

Våbenskjold og navn tildeltes efter fødesognet. (Myrke Sokn)

 I sommeren 1311 gjorde Erik Menved sin fætter markgrev Valdemar af Brandenborg til ridder

ved Rostock, "selvtyvende blandt fyrster og herrer".(d.v.s. sammen med 19 andre) hvortil

der kom 80 af ikke-fyrstelig byrd:

En lübsk krønike beretter:

Ved midsommertid kom kongen af Danmark med sine bedste riddere; de lå og ventede uden

for staden Rostock, indtil hans fætter markgrev Valdemar af Brandenburg kom med overmåde

mange folk samlet langvejs fra. Uden for staden samledes desuden så mange andre fyrster,

grever, frie riddere og gode folk, at man aldrig har set mage der til lands. På den åbne mark

var rejst to smukke telte, bedækkede og helt beklædte med skønne tøjer, mest røde. Da alle

havde hørt messe om morgenen, drog kongen frem med sine folk; efter ham i hans skare red den

gavmilde og tapre hertug Valdemar af Sønderjylland; han medbragte 300 mand på store strids-

heste og havde hos sig 6 andre herrer, der fulgte på hertugens bekostning.

Imidlertid kom markgreven med sine folk i stort optog. Kongen slog ham til ridder med 19

andre fyrster og herrer og uddelte ridderslaget til 80 andre mænd. Hver af dem havde han dagen

i forvejen sendt en skarlagenkappe, en overkjortel og en pelsforet kjortel samt en pasgænger.

Herrerne uddelte straks ridderslag og alle de andre herrer gjorde så mange til riddere, at en sådan

skare riddere aldrig før var set i et stort kongerige. d